یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

عنوان نویسنده کلیک ها
قطعه ای گورانی درباره ی شیطان نوشته شده توسط مصطفی دهقان 67
Islam Dünyasının "öteki" İnanç Grupları yahut Batiniyye-Ismailiyye etkisinde Ortak Bir Kimlik Görünümü: Ehl-i Haklar, Alevi-Bektaşiler, Kakailer, Şabaklar, Nusayri ve Dürziler نوشته شده توسط Resul Ay 78
روستای تاریخی دودان را بیشتر بشناسیم نوشته شده توسط طیب طاهری 79
تطور و تکوین معنایی واژه کُرد در منابع دوره اسلامی(قرن اول تا نهم هجری) نوشته شده توسط سعیدی و زرگری نژاد 102
Ehl-i Hak’ın Kutsal Sazı Tanburun Kimliği ve Bağlamayla İlişkisi نوشته شده توسط Ulaş Özdemir 131
زن در فرهنگ کورد، با تأکید بر یارسان نوشته شده توسط طیب طاهری 457
مبدأ گاه‌شماری و اهمیت آن (با تأکید بر زیج کوردی) نوشته شده توسط ضیاءالدین ترابی 232
ALEVİLİK VE EHL-İ HAK (YARESAN): BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR نوشته شده توسط Ali Rıza ÖZDEMİR 147
الشبک أصلهم و عقیدتهم و أماکنهم نوشته شده توسط کمال طاهر رشیدبرزنجی 137
Uber Nusayari, Bulgarienalewiten, Shabak, Kakai Und Ehl-i Hak نوشته شده توسط Burak Gumus 128
تداوم اندیشه های مرجئه در برخی از فرقه های اسلامی نوشته شده توسط وحیدی مهرجردی 160
Breaking The Seal: The New Face Of The AHL-E HAQQ نوشته شده توسط ziba mir-hosseini 98
MÜZİĞİN KUTSALLIĞI BAĞLAMINDA EHL-İ HAK CEM MAKAMLARININ MÜZİKSEL ve RİTÜELİK ANALİZİ نوشته شده توسط Yalçın, Nihat - Yashar Behnoud 107
ژئوپلتیک فرهنگی؛ تحلیلی بر فرقه اهل حق نوشته شده توسط فرجی و کریمیان زاده 113
Redefining The Truth: Ahl-i Haqq And The Islamic Republic Of Iran نوشته شده توسط Ziba Mir-Hosseini 101
این «جامه» که می بری نوشته شده توسط آرش اکبری مفاخر 108
Ehl-i Hak Topluluklar (İran Alevileri) ile Dersimliler’in İnanç Zemininde Karşılaştırılması نوشته شده توسط Ali KAYA 125
ویه رده و ویَژه و هوَرامی «هوَکاره بنه‌رِه‌تییه‌کاو کوَن‌بییه‌و ویَژه‌و کوردیی هوَرامی» نوشته شده توسط مه‌نسوور ره‌حمانی 113
رازی در دل تاریخ (1-4) نوشته شده توسط عبدالحسین نوایی 125
؟Literary Gurāni: Koinè or Continuum نوشته شده توسط Philip G. Kreyenbroek and Behrooz Chaman Ara 125
Serencam, Velâyetnâme ve Buyruk’ta Alevilerin ortak inançları نوشته شده توسط Dr. Muhammet Ali Soltan 109
گولَبژيَريَک له سرووده پيروَزه‌کاني يارسان نوشته شده توسط ئه‌يوب روسته‌م 115
مدخل شاهنامه حقیقت نوشته شده توسط دایرةالمعارف اسلامی 110
كاكةييةكان و زماني نةتةوةيي و ئاييني و نووسراوة ئايينييةكان نوشته شده توسط سةلام ناوخؤش بةكر 106
Horasan Kürtlerinin Yazılı Edebiyatı نوشته شده توسط Selim Temo ERGÜL 98
أهلِ حَقّ نوشته شده توسط yomna 105
روشنایی یه‌ک بو میژوو نوشته شده توسط هه‌رده‌ویل کاکه‌یی 99
دین پیشا اسلامی کردها: مشکل ها و پرسش ها نوشته شده توسط ریچارد فولتس 126
سه‌ره‌تاکانی ئه‌ده‌بی نوسراوی کوردی نوشته شده توسط مسته‌فا ئه‌مین 117
Edebiyata Kurdî ya Goranî نوشته شده توسط NURULLAH ALKAÇ 141

صفحه1 از11

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly