یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

عنوان نویسنده کلیک ها
میترائیزم کونترین و دیَرینترین ئایین و کولتووری کورده‌واری له رِوَژهه‌لاتی ناوه‌رِاستدا نوشته شده توسط هه‌یاس مه‌حموود کاکه‌یی 27
Gorani Influence on Central Kurdish: Substratum or Prestige Borrowing? نوشته شده توسط Michiel Leezenberg 43
The Ethnic Identity of the Kurds in Turkey نوشته شده توسط Martin van Bruinessen 36
A Treatise Attributed to Shaykh Muhyi al-Din on the Ultimate Reality (Haqiqat al-haqa'iq) نوشته شده توسط Sajjad H.Rizvi 55
The Lack of Transitional Justice Jeopardizes the Recognition of Kakais in Iraq نوشته شده توسط Maria Rita Corticelli 62
ناسنامه‌ی کوردیبوونی له‌ك نوشته شده توسط ته‌یب تاهیری 60
A critical survey on Ahl-e haqq studies in Europe and Iran نوشته شده توسط Jean During 47
خاستگاه و جایگاه مسلک آتش‌بیگی نوشته شده توسط اردشیر منظمی 65
IRAK’TA KAKAÎLK VE BR KAKAÎ TÜRKMEN SAÎRÎ HÎCRÎ DEDE KAKAIYYA COMMUNÎTY IÎN IRAK AND A KAKAI TURKOMAN POET: HICRI DEDE نوشته شده توسط Necdet Yasar BAYATLI 65
قطعه ای گورانی درباره ی شیطان نوشته شده توسط مصطفی دهقان 193
Islam Dünyasının "öteki" İnanç Grupları yahut Batiniyye-Ismailiyye etkisinde Ortak Bir Kimlik Görünümü: Ehl-i Haklar, Alevi-Bektaşiler, Kakailer, Şabaklar, Nusayri ve Dürziler نوشته شده توسط Resul Ay 211
روستای تاریخی دودان را بیشتر بشناسیم نوشته شده توسط طیب طاهری 202
تطور و تکوین معنایی واژه کُرد در منابع دوره اسلامی(قرن اول تا نهم هجری) نوشته شده توسط سعیدی و زرگری نژاد 216
Ehl-i Hak’ın Kutsal Sazı Tanburun Kimliği ve Bağlamayla İlişkisi نوشته شده توسط Ulaş Özdemir 258
زن در فرهنگ کورد، با تأکید بر یارسان نوشته شده توسط طیب طاهری 652
مبدأ گاه‌شماری و اهمیت آن (با تأکید بر زیج کوردی) نوشته شده توسط ضیاءالدین ترابی 352
ALEVİLİK VE EHL-İ HAK (YARESAN): BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR نوشته شده توسط Ali Rıza ÖZDEMİR 188
الشبک أصلهم و عقیدتهم و أماکنهم نوشته شده توسط کمال طاهر رشیدبرزنجی 177
Uber Nusayari, Bulgarienalewiten, Shabak, Kakai Und Ehl-i Hak نوشته شده توسط Burak Gumus 167
تداوم اندیشه های مرجئه در برخی از فرقه های اسلامی نوشته شده توسط وحیدی مهرجردی 206
Breaking The Seal: The New Face Of The AHL-E HAQQ نوشته شده توسط ziba mir-hosseini 139
MÜZİĞİN KUTSALLIĞI BAĞLAMINDA EHL-İ HAK CEM MAKAMLARININ MÜZİKSEL ve RİTÜELİK ANALİZİ نوشته شده توسط Yalçın, Nihat - Yashar Behnoud 150
ژئوپلتیک فرهنگی؛ تحلیلی بر فرقه اهل حق نوشته شده توسط فرجی و کریمیان زاده 152
Redefining The Truth: Ahl-i Haqq And The Islamic Republic Of Iran نوشته شده توسط Ziba Mir-Hosseini 141
این «جامه» که می بری نوشته شده توسط آرش اکبری مفاخر 146
Ehl-i Hak Topluluklar (İran Alevileri) ile Dersimliler’in İnanç Zemininde Karşılaştırılması نوشته شده توسط Ali KAYA 165
ویه رده و ویَژه و هوَرامی «هوَکاره بنه‌رِه‌تییه‌کاو کوَن‌بییه‌و ویَژه‌و کوردیی هوَرامی» نوشته شده توسط مه‌نسوور ره‌حمانی 159
رازی در دل تاریخ (1-4) نوشته شده توسط عبدالحسین نوایی 162
؟Literary Gurāni: Koinè or Continuum نوشته شده توسط Philip G. Kreyenbroek and Behrooz Chaman Ara 178
Serencam, Velâyetnâme ve Buyruk’ta Alevilerin ortak inançları نوشته شده توسط Dr. Muhammet Ali Soltan 153

صفحه1 از11

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly