یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: مقالات
نمایش از 21 مهر 1394 بازدید: 1197

 

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی . 1391 . کارشناسی ارشد
استاد راهنما: سید هاشم آقاجری | استاد مشاور: سید محمد حسین منظورالاجداد | دانشجو: هادی استهری
 
این پژوهش در صدد یافتن ریشه های فکری و تاریخی فرقه‌ی اهل‌حق و ارتباط آن با دیگر فرق غالی و نیز تأثیر پذیری اهل‌حق از تصوف می‌باشد. اهل‌حق که خاستگاه اولیه‌ی آن هورامان کردستان می‌باشد، در برخی عناصر با شاخه های مختلف منشعب از تشیع مشترکند و از دیگر سوی به نظر نمی‌آید که بسیاری از عقاید و ساختارهای ایشان برآمده از اسلام باشد. با توجه به التقاطی بودن آراء و عقاید این فرقه، به نظر می‌رسد می‌توان ریشه ها و درون مایه‌های اصلی عقاید اهل‌حق را در آموزه‌های ایران باستان به خصوص آیین مهرپرستی و زرتشتی جستجو کرد. چنان که می‌توان به تکریم خورشید که در میترائیسم نماد مهر و در نزد اهل حق نماد قدرت مطلق و یا جایگاه حضرت حق است، و نیز وجود اساطیر و آداب و رسوم مشترک در نزد آیین زرتشت و اهل‌حق که هر دو از آن به تکریم یاد کرده اند اشاره کرد. فرق غالی تا حد زیادی بر آراء و اندیشه ها و ساختارهای عقیدتی اهل‌حق تأثیر گذاشته‌اند. وجود نام و نشان برخی از این فرق در اهل‌حق و یکی شدن رهبران این فرق با بزرگان اهل‌حق و نیز تشابهات در بنیان‌های عقیدتی و آداب و رسوم بین فرق غالی و اهل‌حق حاکی از تأثیر پذیری یارسان از فرق غالی می‌باشد. فرقه‌ی اهل‌حق در آموزه‌ها و آداب و رسوم خود از تصوف تأثیر پذیرفته است. که می-توان به قداست برخی از رهبران متصوفه مثل حلاج، بابا طاهر در بین اهل‌حق، شباهت برخی آداب و رسوم اهل‌حق با صوفیه همچون دَم گرفتن، اجرای مراسم ذکر جلی و خفی، ضرورت سرسپردن به پیر و مرشد، و ارتباط عقیدتی و تاریخی اهل‌حق با طریقت‌هایی همچون نوربخشیه و مشعشعیه که صبغه‌ی صوفیانه دارند، اشاره کر.

  

ورود به سایت

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Real Time Web Analytics Clicky


برای حمایت از ما امتیاز دهید
یارسان در راستای اعتلای فرهنگ یاری GNU/GPL کار می کند.