یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط نظری و امامای دسته: مقالات
نمایش از 26 بهمن 1396 بازدید: 541

دانشکده کردستان

پژوهشکده کردستان شناسی

پژوهشنامه ادبیات کردی، سال دوم، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-126

 

 

بررسی تطبیقی «ذات» در ادبیات کردی یارسان با «تجلی» و «فره» در ادبیات فارسی

 

علی نظر نظری تاویرانی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان

سعید امامی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان

 

چکیده

جستار حاضر کوشیده است مفاهیم «فره» در اوستا و شاهنامه ی فردوسی و«تجلی» (تجلی حق بر قلب عارف) در عرفان اسلامی را با «ذات» در «آیین یاری» بررسی و مقایسه کند. در ابتدا، برای آشنایی با آیین یاری، شناختی اجمالی از این آیین ارائه شده است. سپس با شرح و توضیح هریک از موارد مذکور و اشاره به شباهت ها و تفاوت های آنها، به این نتیجه می ّ رسد که فرهّ و تجلی و ذات بسیار به هم شبیه بوده و هرسه سبب سروری و برتری دارندگان آنها بر دیگران میشود. این سه اصطلاح را میتوان، با وجود تفاوتهایی که دارند، گونه های مختلف یکدیگر در آیین زردشتی، عرفان اسلامی و آیین یاری ّ دانست. گفتنی است در بخش فره ارتباط آن با «کاریزما» در مباحث مربوط به علوم اجتماعی و سیاسی نیز بررسی شده است.

 

کلیدواژهها: اوستا، شاهنامه، فره، آیین یاری، ذات، عرفان، تجلی

 

اصل مقاله K789

 

 

ورود به سایت

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Real Time Web Analytics Clicky


برای حمایت از ما امتیاز دهید
یارسان در راستای اعتلای فرهنگ یاری GNU/GPL کار می کند.