یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: مقالات
نمایش از 26 بهمن 1396 بازدید: 215

دانشکده کردستان

پژوهشکده کردستان شناسی

پژوهشنامه ادبیات کردی، سال دوم، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-126

 

 

بررسی تطبیقی «ذات» در ادبیات کردی یارسان با «تجلی» و «فره» در ادبیات فارسی

 

علی نظر نظری تاویرانی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان

 سعید امامی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان

 

چکیده

جستار حاضر کوشیده است مفاهیم «فره» در اوستا و شاهنامه ی فردوسی و«تجلی» (تجلی حق بر قلب عارف) در عرفان اسلامی را با «ذات» در «آیین یاری» بررسی و مقایسه کند. در ابتدا، برای آشنایی با آیین یاری، شناختی اجمالی از این آیین ارائه شده است. سپس با شرح و توضیح هریک از موارد مذکور و اشاره به شباهت ها و تفاوت های آنها، به این نتیجه می ّ رسد که فرهّ و تجلی و ذات بسیار به هم شبیه بوده و هرسه سبب سروری و برتری دارندگان آنها بر دیگران میشود. این سه اصطلاح را میتوان، با وجود تفاوتهایی که دارند، گونه های مختلف یکدیگر در آیین زردشتی، عرفان اسلامی و آیین یاری ّ دانست. گفتنی است در بخش فره ارتباط آن با «کاریزما» در مباحث مربوط به علوم اجتماعی و سیاسی نیز بررسی شده است.

 

کلیدواژهها: اوستا، شاهنامه، فره، آیین یاری، ذات، عرفان، تجلی

 

اصل مقاله K789

 

 

ورود به سایت

ما 88 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly


برای حمایت از ما امتیاز دهید
یارسان در راستای اعتلای فرهنگ یاری GNU/GPL کار می کند.