یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط رحیمی، آذر دسته: مقالات
نمایش از 21 فروردين 1397 بازدید: 537

 

فصلنامه پژوهشی های اعتقادی - کلامی

دوره 5 شماره 20 زمستان 94

صفحه 7 - 28

 

معرفی و تحلیل نسخه های خطی فرقه اهل حق

 

 

مهری رحیمی

امیر اسماعیل آذر

 

چکیده
فرقه ي اهل حق يا يارسان مسلكي التقاطي از مذاهب و آيين هاي اساطيري و گنوسي كهن با آيين ترسايي، اسرائيليات، صوفيگري و درويشي وعرفان و تعاليم باطني فاطمي و... غاليگري شيعي است كه درمورد خداوند، قائل به حلول و تجسد بوده و معتقد به گردش هاي تناسخي هزار و يك گانه ي (دونادون) روح بشر بعد از مرگ در اجساد مختلف انسان و حيوان هستند و چون به الوهيت امام علي(ع) معتقدند، به علي اللهي نيز مشهورند. اين فرقه داراي مجموعه ي بزرگي از كلام ها و دفترهاي خطي قديمي از گفتارهاي بزرگان خود به زبان كردي گوراني هستند كه مهم ترين آنها نامه ي سرانجام يا كلام خزانه ناميده مي شود. كلام هاي ياد شده به طور پراكنده و بنا به اعتقاد به سرمگو، به دور از چشم خاران (غير اهل حق)، نزد رهبر هر خاندان، نگهداري مي شود. مقاله حاضر تلاش دارد براساس گزارش هاي مستند و موثق، فهرستي از اين متون خطي، را به پژوهشگران معرفي نمايد


کليد واژگان: اهل حق، كلام، دفتر، سرانجام، نسخه خطي، متون، كردي گوراني

 

 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly