یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط محمدی‌راد،طبیب‌زاده دسته: مقالات
نمایش از 25 فروردين 1397 بازدید: 426

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مجله انجمن زبان شناسی ایران

زبان و زبان شناسی

http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/data/lsi/coversheet/471452954164.jpg

مقاله 2، دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-16

 

وزن و قافیه، دو معیار برای تعیین قدمت اشعار شفاهی:

مطالعۀ موردی در وزن و قافیۀ کلامات یارسان

مسعود محمدی راد

امید طبیب زاده

چکیده:

کلامات، نام سروده های مذهبی یارسان به زبان گورانی است که در زمرۀ سروده های شفاهی ایرانی قرار می گیرد. در این مقاله قصد داریم با بررسی تعدادی از کلامات یارسان، تنوع وزن و قافیه را در این متون بررسی کنیم. به این منظور به بررسی چند متن، که اطلاع درستی از تاریخ نگارش آنها در دست نیست، می پردازیم و با بررسی شیوۀ تثبیت وزن و قافیه در این اشعار، قدمت آنها را نسبت به هم تعیین می کنیم. تنوع وزن و قافیه در کلامات یارسان مبنایی روش شناختی در اختیار ما قرار می دهد، که براساس آن می توان نشان داد که متون قدیم تر تنوع وزن و قافیۀ بیشتر، و متون جدیدتر وضعیت تثبیت شده تری دارند.

کلمه های کلیدی: قافیه. وزن. گورانی. کلامات یارسان

 

 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly