یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط نادر کریمیان دسته: مقالات
نمایش از 22 دی 1397 بازدید: 228

نامه بهارستان، شماره اول، پاییر 1392

شاهنامه سرایی در ادبیات کردی یکی از موارد برجسته و ارزشمندمیراث ادبی – حماسی فرهنگ و تمدن ایرانی به شمار می‌آید، زیرا حاصل این میراث مشترک هم برای ادبیات فارسی و هم ادبیات کردی بسیار پر بار بوده است.

نخستین حرکت این میراث مشترک نقش شاهنامه در ادبیات شفاهی کردها است که به گفته ابن کثیر کرد جزری، آن را قرآن عجم نامیده‌اند.

 منتظر بارگزاری فایل بمانید...

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly