یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط Fatemeh Lajevardi دسته: مقالات
نمایش از 31 فروردين 1398 بازدید: 178

Journal:   SPEKTRUM IRAN   2018 , Volume 31 , Number 3 #P00378; Page(s) 43 To 56.

Paper:

(GERMAN: KOSMOGONISCHE MYTHEN IM RELIGIöSEN GLAUBEN DER AHL-E ḤAQQ UND DER BEKTAšI-ALEVITEN EINE VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNG)

(ENGLISH: COSMOGONIC MYTHS IN RELIGIOUS BELIEFS OF THE AHL-E ḥAQQ AND THE ALEVI BEKTASHIS, A COMPARATIVE STUDY)

Author(s): LAJEVARDI FATEMEH

 

Abstract:

GERMAN: Die Kosmogonie oder Erschaffung des Universums ist ein grundlegendes Konzept in diversen religiösen Systemen und bietet einen idealen Kontext für wesentliche Annahmen bezüglich der menschlichen Position im Universum, die Beziehung des Menschen mit anderen spirituellen und materiellen Wesen, die Bedeutung von Ritualen, Sotierologie und Eschatologie. In den meisten Religionen der Welt, egal ob primitive, alte oder große Religionen, wird die Schaffung der Welt in symbolischer Weise in Form eines Schöpfungs-Mythos erzählt, der die wichtigsten Konzepte des menschlichen Lebens und Schicksals mit einem ursprünglichen 


ENGLISH:  Cosmogonic myths are fundamental symbolic narrations of the creation of the universe and all its components, which provide ideal contexts for basic beliefs in many religions. Through their symbolic expressions, these myths also present basic patterns for rituals and structures of meaning and value in cultures. The cosmogonic myths are categorized in a number of basic types, such as creation by a transcendental and almighty god, by cosmic parents or pairs, emergence from the earth and so on. Studying the main themes of the cosmogonic myths of Ahl-e ḥaqq of Iran and Alevi Bektashis of Anatolia shows that they both belong to the same category of cosmogonies, which is creation from the cosmic ocean/ cosmic egg. These kind of myths usually begin with a primordial sea, ocean or chaos in which gradually and during a long period of cosmic time a shell, an egg, a pearl or jewel, or various other beings appear. Cosmogonic myths of these two sects also show some parallelism in details due to their common historical and cultural background, and some differences which is related to their different emphases on the status and role of Muhammad and Ali.

Keyword(s):(ENGLISH: COSMOGONIC MYTH, AHL-E ḥAQQ, ALEVI BEKTASHIS)

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly