یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط قریشی و استهری دسته: مقالات
نمایش از 22 دی 1398 بازدید: 343

فصلنامه شیعه پژوهی : دوره 5، شماره 16 بهار و تابستان 1398 صفحه 173-196

آیین اهل حق و رابطه آن با آیین مهر پرستی

 

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

 • سیدحسن قریشی کرین  1 
 •  
 • هادی استهری 2

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

2 دانش آموخته کارشناس ارشد تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان آیین اهل حق و کیش مهرپرستی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که آیین اهل ‌حق، آموزه‌هایی مشترک با آیین‌های باستانی ایران دارد. نظر به سرشت ترکیبی باورها و عقاید این آیین، گویی یکی از بنیادها و آبشخورهای فکری و اعتقادی اهل ‌حق، آیین میترا است. از تشابهات این دو آیین، مواردی شایان توجه است مثل: مقام والای خورشید و فرّ ایزدی نزد کیش مهرپرستی و آیین اهل ‌حق، انعقاد پیمان برادری، قربانی‌کردن گاو، تولد مهر و تولد برخی از پیران اهل ‌حق از دوشیزه‌ای باکره، اهمیت عدد هفت، رازآلودگی. این تشابهات تا بدان‌جا است که می‌توان گفت گونه‌ای همانندی در اخلاقیات، مناسک، آداب و رسوم، و نمادهای مذهبی در میان است؛ اما مبانی بنیادین اهل حق مثل نگاه به توحید، معاد، عدل، امامت، نبوت کاملاً با ادیان باستانی ایران متفاوت است. در این جستار تلاش می‌شود با روش تفسیری - مقایسه‌ای و با تکیه بر کتاب سرانجام از مقدس‌‌ترین و مهم‌ترین منابع مکتوب اهل ‌حق، رابطه میان آیین اهل ‌حق و کیش مهرپرستی واکاوی شود.

کلیدواژه‌ها

 • اهل حق 
 •  
 • مهرپرستی 
 •  
 • تشابهات مذهبی 
 •  
 • مسلک التقاطی

 

عنوان مقاله [English]

Ahl-e Haqq Religion and Its relation with Mithraism

نویسندگان [English]

 • Seyed Hasan Qoreishi Karin 1 
 •  
 • Hadi Estahri 2
1 Assistant professor of History of Payame Noor University
2 MA graduate of History of Islam Payame Noor University
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the relation between Ahl-e Ḥaqq religion and Mithraism. The findings of the research suggest that Ahl-e Ḥaqq has some similar teachings with Iran’s ancient religions. Considering combinational nature of beliefs of this religion, it is as though one of fundaments and intellectual and belief bases of Ahl-e Ḥaqq is Mithraism. Of similarities of these two religions, some cases are notable like: sublime status of the sun and divine glory to Mithraism and Ahl-e Ḥaqq, making brotherhood pact, sacrificing cow, the birth of Mithras and the birth of some of Ahl-e Ḥaqq sages from a virgin, importance of number seven, and secrecy. These similarities are to the extent that it can be said there is a kind of sameness in ethics, rites, customs, and religious symbols; but fundamental basics of Ahl-e Ḥaqq like view on monotheism, resurrection, justice, Imamah, and prophethood is totally different from ancient religions of Iran. In this study, it is attempted to delve into the relation between Ahl-e Ḥaqq and Mithraism by interpretative-comparative method and with reliance on Saranjām book which is of the holiest and the most important written sources of Ahl-e Ḥaqq.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ahl-e Ḥaqq 
 •  
 • Mithraism 
 •  
 • religious similarities 
 •  
 • eclectic way

نظرات   

 
0 #1 yary 1398-11-01 12:21
در اکثر ایین های مذهبی مناسک مشابهی وجود دارد و این دال بر این نیست که ریشه ایین یارسان مهر پرستی باشد.شاید در بعضی جزئیات تاثیر گرفته یا شباهت اتفاقی داشته باشد اما تاثیر پذیری کامل از ایین مهر پرستی اشتباه است به نظر من ستیز با سلطه عرب و زبان عرب باعث ایجاد این نظریه شده.
نقل قول
 

Y C I Shinrwe

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly