یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط کمال طاهر رشیدبرزنجی دسته: مقالات
نمایش از 12 ارديبهشت 1399 بازدید: 176

The Shabaks are their origin, religion, places

Kamal Taher Rashid

Department of History, College of Literature, University of Soran, Hawler, Kurdistan Region Iraq

 

Abstract

        Kurdistan is home Created by nature of ethnic groups, religions and doctrines of different, before Islam was the Kurdish nation  religions,   Zoroastrianism spread in the northeast of Kurdistan from the city of Orumiyeh ( WORMEA) in wests of Adhirbaijan , hometown of (Zoroaster), the  mostly of kurds converted to  this religion, His audiences,  whose converted to his relegion, theyr   believed that  was a prophet transmitter, where the  Zoroastrianism   religons expanded  to reach the north of China, and ahead of seven centuries before the birth of Jesus peace upon them, but has been misrepresented, later to Parsee, and that the spread of Christianity, then transferted  many of  Kurds to new religions,namely to been a  Muslims while the Islam army presence and entered the vast majority of them a new religion, not by forces, but occurred a fight here or there between the Sassanids and Muslim conquerors, and they were the rulers of the region, of course, so the darkening community involve,  where they want it or not,  especially at the beginning of the battle of Jalawla GOLALA but the Kurds have joined as a shols  to the Islamic army and became the basis  in the decisively  the battle, depending on the course of the Islamic world and the emergence of splits and cracks between the doctrines and politicals . The Kurdistan was part of this conflicts and bobbing to this or that emerged,  between the Kurds a(Shiites), and that was under the pressure of the ironies Safavids, the rate is a great analogy between the Arabs and the Persians , and this (kakai) and (Shabak Shiite), communities in Kurdistan, they've been struggling in order to give a clear picture of them and their faith and places of their spreading and some of their habits, and what was originally, by a suitable ranges,  about them and was told as much as possible  with the size range  of this article.  

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly