یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط توسلی و لاجوردی دسته: مقالات
نمایش از 16 ارديبهشت 1400 بازدید: 262

 

دوفصلنامه پژوهشنامه ادیان

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399) - شماره پیاپی 28

اسطوره‌های بنیادین در باور یارسان (اهل‌ حق)

نویسندگان

  • مزدک توسلی - گروه ادیان و عرفان تطبیقی در دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد
  • فاطمه لاجوردی-  گروه ادیان و عرفان، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 
  • چکیده:
  • یارسان آیینی بنیان نهاده شده توسط سلطان صحاک برزنجه­ای در سدۀ 8 ق است که پیروان آن را می­توان در بخش­هایی از کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، آذربایجان، مازندران و عراق یافت. این کیش باورها و آیین­های ویژه­ای دارد که در عین برخی شباهت­ها، آن را از دیگر سنت­های دینی متمایز می­کند. اسطوره­های مربوط به خداشناسی، آفرینش و انسان­شناسی یارسان را می­توان آیینۀ تمام­نمای باورهای کلی این آیین در مورد خدا، جهان و انسان دانست و مفاهیمی هم‌چون ذات، تجلّی، دونادون را در آن­ها جست. بر اساس این اسطوره‌ها، خداوند در عین یگانگی، پیوندی نزدیک و ناگسستنی با فرشتگان و انسان دارد که وجود آموزه­ی دون به دون و ظهور ذات­ها را در این آیین توجیه می­کند. از سوی دیگر، خداوند با کمک فرشتگان به آفرینش جهان می­پردازد که نه تنها پیوند میان خداوند و جهان را روشن می­کند، بلکه چگونگی پیدایش برخی باورها و مناسک یارسان هم‌چون نیایش، قربانی و نواختن تنبور را نیز توضیح می‌دهد. برخی اسطوره­های یارسان آمیخته‌ای از اسطوره­های دینی پیش از خود هستند و برخی دیگر ویژه­ی این آیین، و از این نقطه نظر بدیع‌اند. بررسی چیستی این اساطیر و جایگاه آن­ها در باور یارسان با توجه به فراوانی کتب مقدّس این آیین موسوم به دفترهای کلام، و وجود پاره‌ای اختلاف نظرها در میان برخی بزرگان و پژوهشگران یارسان، می­تواند ما را به شناخت عمیق­تر باورها و پیوند آن­ها با مناسک این آیین رهنمون کند. در این نوشتار آموزه­هایی هم‌چون خداشناسی، جهان­شناسی، فرشته­شناسی و انسان‌شناسی با تأکید بر اسطوره­های مربوط به آن­ها بررسی می­شود.

     

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly