یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط میثم کاکاسلطانی دسته: کتاب‌ها
نمایش از 02 دی 1391 بازدید: 3555

khalil

 

عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست                       تنگ چشمم گر نظر بر چشمه کوثر کنم

 

قلمی دیگر فریاد برآورد و با وصف سید عظیم شان، عارف و سالک راه حق، معلم اخلاق، نکیسای زمان، افسانه تنبور استاد سید خلیل عالی نژاد که عاشقانه و عارفانه با گذشتن از کوچه های مهیج عشق کبوترانه بال برعرش آسمان کشید، به شیدایی خویش اقرار کرد.


یک زبان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک

 

چنیدن هزار رهرو دعوی عشق کردند                           در خاتم طریقت خلیل چون نگین است

 

 

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly