یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط دکتر زرار صدیق توفیق دسته: کتاب‌ها
نمایش از 14 آبان 1397 بازدید: 715

The Kurds of Kakahi - Ahl al-Haq and Shabak

 

 کتاب:

کوردانی کاکه‌یی – ئه‌هلی هه‌ق و شه‌به‌ک

 

نویسند: دکتر زرار صدیق توفیق

دهوک 2018

 

 فایل کتاب توسط خود دکتر زرار جهت انتشار در سایت یارسان ارسال شده است. 

 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly