یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط Ali ZEYNEL دسته: کتاب‌ها
نمایش از 02 فروردين 1399 بازدید: 102

یارسان  يارسان  اليارسانية  اهل حق  ئه‌هل حه‌ق  کاکه‌یی  کاکه یی  کاکه‌يي  الكاكائية الکاکائي یاری  yarsan  yaresan  EHL-İ HAK Ahl-e Haqq Kakaei Kakaei Kakayi ahle haq  Kaka’i

 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly