یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

عنوان نویسنده کلیک ها
منظر نظر نوشته شده توسط مدیر سایت 2919
بيانيه‌ي تاريخ و فلسفه‌ي سرانجام نوشته شده توسط طيب طاهري 2915
گزارش از ژينوسايدي ديگر نوشته شده توسط طيب طاهري 4564
عشق و نفرت در زشت و زيبا نوشته شده توسط حشمت حيدريان 4433
بررسي و نقد آقاي هوشنگ تيموريان نوشته شده توسط طيب طاهري 1859
بررسي و نقد آقاي هوشنگ تيموريان نوشته شده توسط سيدكرم الله شاه ابراهيمي 1333
جوابيه به جناب سيد كرم الله شاه ابراهيمي نوشته شده توسط كامياب كاكاسلطاني 1653
آيا مصالح فردي ارجح است يا مصالح جمعي؟ وكداميك بر اساس سرانجام مي باشد؟ نوشته شده توسط طيب طاهري 3289
علت انشقاق خاندانهاي يارسان نوشته شده توسط طيب طاهري 3111
سخن آخر نوشته شده توسط سام کاکه‌یی 1237
نمونه‌ای از اقدام سقیم (پیرو بانگ سرحدان) نوشته شده توسط سام کاکه‌یی 2031
پرسش و پاسخ‌های مناظره گروه تلگرامی بیاض نوشته شده توسط گروه تلگرامی بیاض 501

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly