یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط سام کاکه‌یی دسته: منظر نظر
نمایش از 14 مرداد 1391 بازدید: 1502

سخن آخر:

محقق يارساني تحقيقاتي كه منابع اش كلامهاي دست نويس چندصد سالة اخير مي باشد با حفظ امانت داري در شيوة تحقيق ، حقيقت را آنگونه كه هست منتشر مي كند. اما توسط نفراتي از يارسان و همچنین غير يارساني كه با حقيقت دشمني و عناد ورزي دارند با رفتاري غيرانساني مواجه مي گردد. آنانكه دشمن يارسان و حقيقت مي باشند تيغ كينه و نفرت بر روي محقق مي كشند و با گوش به زنگ بودن به اينگونه تحقيقات با نوشتارهاي اهانت آميز كه نشان از جهل و تاريكي و عدم تكامل روحي است با كينه و نفرت حقيقت و يارسان را سركوب مي كنند و البته نمي دانند كه چه مي گويند و چه مي كنند و چه بر سر خود مي آورند.

اما آنانكه يارساني هستند رفتار خصمانه و توهين آميز آنها چه معنائي ميتواند داشته باشد؟! اگر منتقد است و با چهره و قلم ياري انتقاد مي كند پس بر اساس كلامها و تربيت ياري بايد متوجه باشد كه يار حاضر و ناظر است. پس در آن زمان آيا انتقادش با ياري منطبق خواهد بود!؟ آيا يار را در ذهن خود دارد؟! كه اينگونه پرخاشجوست و با تهديد و ارعاب ، توهين و شايعه پراكني و با كلماتي كه در شأن هيچ انسان شرافتمندي نيست عمل مي كند. فكر نمي كنم اينگونه افراد يارساني باشند. چون هيچ ياري در ميدان حقيقت به خود اجازه نمي دهد كه از ميدان عشق و مهرباني و معنويت لغزشي برايش ايجاد شود و با انحراف اخلاقي بر روي يار هم آئين خود تيغ جهل و ناداني بكشد.

همگي اعضاء اهل حقيقت به خوبي مي دانند كه يار با جوهره‌ي وجوديش در شرايط كنوني وحدت را در ميان كثرت و دگرگوني را در عملكردهاي زندگي ياران ايجاد كرده است. درد و رنج، جهل و ناداني، تكبر و خودخواهي، خشم و منيت و غرور تنها دليلش دوري از يار است كه در سرگرداني اش به آنها مبتلا مي شود، اما صلح و عشق ، ياري رساندن و كردار به هر شكلي يعني وحدت با يار.

آنانكه در دام جهل و خودكامگي گرفتار آمده اند با چيدمان لغات پر طمطراق روي به سفسطه مي‌آورند و هر آنچه كه توان دارند در سياهي روزگار خويش به حقيقت و يارسان نسبت مي دهند. سر اينگونه افراد در دهان مار گرفتار آمده است. چنانچه بخواهي به ياريشان اقدام كني و آنان را از خطاي هولناكي كه مرتكب شده اند نجات دهي مورد هجمه بي امان قرار مي گيري، چون در ظاهر سرشان به جائي ديگر بند است و اين نيروهاي مرموز كم نيستند كه به صورت ناشناس اين اقدامها را به عمل مي آورند.

در آغاز از شريعت مثال و نمونه مي آورد و سپس با آن مي خواهد حقيقت را سركوب كند و حتي به ظاهر شريعت هم توجهي نكرده است، يعني نمي داند كه حقيقت باطن فراژرف شريعت و طريقت و معرفت است. البته اينگونه نوشتارها كه عليه حقيقت آشكار مي گردد با نمونه هائي از شريعت و طريقت و معرفت يعني با مدد از زاهد و قطب و عارف چهره خود را در پشت كلامهاي حقيقت پنهان مي كند و فرياد وامصيبتا بر مي آورد كه چنان بوده و چنين شد و با اين شيوه مي خواهد تفرقه و انشقاق را در ميان يارسان ايجاد كند. اما ياران عزيز هوشيارتر از آن هستند كه فريب عوامل بيگانه را بخورند. به راستي با كدام قدرت و وابستگي به خود اجازه مي دهد كه به ساحت مقدس حقيقت و ياري اهانت كند. نيروهاي اهريمني و خائن اينگونه عمل مي كنند.

تمام دنيا به سوي تاريكي و فساد روي آورده است كه در درونش انسانهاي معنوي رنجها مي برند، اما گناه جامعه بشري را به دوش مي كشند. اگر اينگونه نبود زمين سقام نداشت . در معنويت شرقي بخصوص در ايران معنوي در چهار وادي شگرفش شريعت و طريقت و معرفت و حقيقت يارسان عشق و پاكي و نور را در تمام دنيا تكثير مي كنند اما گرفتار اهريمن نيز شده اند.

شريعت اديان الهي و در نهايت شريعت اسلام سكوي پرتاب ارواح و سير سلوكش به سوي طريقت، معرفت و در نهايت حقيقت راهي به سوي خداوند يكتا است. در كتب آسماني شريعت بخصوص قرآن شرايط و پيامي حقاني را در خود دارد كه با قرائت آن حتي بدون دانستن معناي عربي اش برنامه و هارموني كائنات را در ذهن مستقر مي كند كه باعث اتصال به معناي آن مي شود. و شدت ارتعاشات هارموني از شريعت تا حقيقت به صورت اسرارآميزي از سطح ظاهر تا بطن پنهان و فراژرفش وجود دارد، هر چند كه با هم در روش و طول امواج متفاوت هستند اما در نهايت به حق وصل مي گردند. چراكه هر آسمان و طبقه اي هارموني خاص خود را دارد و ذكرهاي حقاني با هر يك از آسمانها ارتعاش آن هماهنگ است چون كلام حقاني در چهار وادي شگفت انگيز صداي نوراني خالق يكتاست كه براي هدايت بشر نازل مي گردد.

اما سؤالي كه مطرح مي گردد اين است كه نقطه مركزيت حقاني در كجاست؟ مگر نه اينكه نقطه تمركز در فلسفه و حكمت نقطه حقيقت است چون با حيات پيوستگي دارد كه در درون و برون ما انسانها وجود دارد كه در قاپي آشكار و پنهان يار محفوظ است، و از نقطة درون در بخش خاصي از روح و نيز از برون (يعني در پرديور) با ارتعاشاتش به تمامي كيهان و كائنات جريان مي يابد و هجده هزار عالم را در درون و برون از جسم سامان مي دهد. در شريعت آنچه روح مي يابد در ظاهر و در جهان‌هاي پائين و عالم خاكي است كه انسانها را سامان مي دهد كه به سوي گناه نروند و با حركت بعداش در طريقت راه و روش جهان‌هاي بالا و همين طور معرفت كه داشته ها و يافته هايش كه در جهان‌هاي بالاي طريقت مي باشد در لوح محفوظ و قوالة ياري ثبت گرديده و زماني كه به حقيقت حق مي رسد وسعت تمام كائنات را در حال افزايش و گسترش مي يابد كه دفاع از زمان و مكان است. البته حقيقت زمان ندارد، اما اسطوره ها كه حقايق بسيار دوري هستند كه با گذشت اعصار ناچاريم براي درك آن خيال زمان را پيش بكشيم.

در مقابل تعرض به حق و حقيقت نمي توان آرام نشست، بايد پاسخ دشمنان را با ادب و احترام داد و در مقابل خائن به حق و حقيقت آرام ننشست. هر آن كس كه برداشت غلط يا اشتباهي از كلام مي كند نبايد آنرا در جامعه گسترش دهد، لازم است كلام را از ديدگاه و زواياي مختلفي نگاه كرد، به قول نرگسه اگر كسي به ياري و حق مي تازد آنرا به دست خالق باطن بسپاريد او خود عليه خويشتن اقدام كرده است.

بعضي از روشنفكران اهل حقيقت از هجمه‌ي بي امان به حقيقت واكنشي نشان نمي دهند و با سكوتشان به تهمت ها و توهين ها به حق خيانت مي كنند.

اما در شرايط كنوني که اركان ياري با استناد به آخرين بياي پرديور مي بايست به منصه ظهور برسد و يارسان را در تعادل قرار دهد، و چون در شرايط قبل از ظهور به سر مي بريم و همگي بايد در ظاهر و باطن خود را آماده نگاه بداريم جرقه ی حقیقت مداری زده شده است و تعدادي از ياران در تمام خاندانها به حقیقتگرایی نائل شده اند، لاجرم یاران مؤظف اند که همدیگر را پیدا کرده و در کنار هم و با حمایت از هم به دور از احساسات و تعصبات غیر توجیهی و آنچه که باندبازی، خاندانگرایی، شخص پرستی، دکانداری... نام دارد به ياران ياري برسانند و ضمن هوشياري فريب دشمنان حق و حقيقت را نخورند و تنها مطلبی که مد نظر داشته باشند پیروی از حق و حقیقت باشد.

 

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">مدیر سایت سام کاکه یی

 

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly