یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: منظر نظر
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 2734

  

 

 

صحبتهاي پراكنده پيرامون كتاب

 

 

 

تاريخ و فلسفه‌ي سرانجام

 

 

 

(طيب طاهري)

 

 

 

كتاب تاريخ و فلسفه‌ي سرانجام (شرحي بر نحله‌هاي فكري و اعتقادي در كردستان) نوشته‌ي جناب آقاي طيب طاهري در حالی به چاپ مي رسد، كه به خاطر انعكاس حقايق تاريخي و فلسفيِ اين دين (يارسان) از جانب عده‌اي اندك مورد هجمه قرار مي گيرد. افراد معترض شامل معاند، يار خار ... به دليل از هم پاشيدگي دكان بازار و صرفاً از روي احساسات مطالبي را ارائه مي دهند كه در طول اين كتاب با جوابيه‌هاي مربوطه آمده است.

 

هدف از انتشار مطالب و مواردي كه در اين كتاب (منظر نظر) آمده است شامل موارد زیر است :

 

1-آشنائي اذهان و افكار عمومي با موقعيت جامعه‌ي يارساني و چگونگي برخورد با وي از منظر سياست‌هاي زيركانه‌ا‌ي كه منجر به استحاله مي گردد.

 

2- محروميت جامعه‌ي يارساني از هر گونه حقي كه وي را به عنوان شهروند درجه پنج مي توان مورد ارزيابي قرار داد.

 

3- ايجاد شايعه ، تهمت و افترا ، اهانت و برچسب‌هائي غير حقيقي از جانب منابع مرموز و نشر آن چه از ناحيه‌ي نشريات و چه به صورت شفاهي توسط عوامل خائن و خودفروخته یارسانی از ديگر مواردي است كه واقعيت سركوبگري مي باشد، به گونه ای که تمام متوليان امور فرهنگي و سادات يارساني از آن مستثني نيستند.

 

4- تنویر افکار عمومی نسبت به وجود دستهاي عامل از خود يارساني كه خواسته و ناخواسته آب در آسياب استحاله گري مي ريزند.

 

5- انعكاس و گوشزد كردن عدم فهم موقعيت زماني و نامتناسب بودن شيوه‌ي عملكرد رهبران مذهبي يارسان با آنچه كه علم امروزي از آن به منصه ظهور رسانيده است.

 

6- نشان دادن خواست فردي، خاندان گرایی و سنتي بودن شيوه‌ي تفكرِ توأم با احساسات از جانب سادات يارساني كه سبب ساز انشقاق ... گرديده است.

 

7- وسعت معنايي و اشراق بالاي كلامهاي يارسان كه تا نامعلوم مي بايست منتظر دوره‌هاي كلامي بود و انعكاس اين مطلب كه عده‌اي ناآگاه كلامها و دوره‌هاي حقيقتي را محدود و يا آنها را در انحصار قرار داده‌اند.

 

8- به علت انشقاق و عدم تعامل ... به هر دليل نويسندگان يارساني سعي در انتشار دوره‌هاي كلاميِ از قبل چاپ شده‌اي دارند كه هيچ مطلب و كار تازه اي را در خود انعكاس نمي دهد. و اين در حاليست كه كار تحقيقي نمي شود.

 

9- روشنفكران و حقيقت طلبها در كنار همديگر و براي تحقق آرمانهاي حقيقت سلايق شخصي و تفاسير به رأي را كنار گذاشته و در قبال هم خود را مسئول بدانند.

 


ورود به سایت

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Real Time Web Analytics Clicky


برای حمایت از ما امتیاز دهید
یارسان در راستای اعتلای فرهنگ یاری GNU/GPL کار می کند.