یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط سام کاکه‌یی دسته: مطالب
نمایش از 10 شهریور 1392 بازدید: 1460

با توجه به چند دیدگاه عنوان شده بر خود لازم دیدم جهت روشنگری، شرحی کوتاه از واژه شهادت و شهید عنوان بدارم .

 

 

 

شهادت و شهيد

 

 

شهادت فنا شدن انسان برای نیل به سرچشمه نور و نزدیك شدن به هستی مطلق است. شهادت عشق به وصال محبوب و معشوق در زیباترین شكل است. شهادت مرگی از راه كشته شدن است، كه شهید آگاهانه و بخاطر هدف مقدس انتخاب می كند.یعنی شهید در راهی كشته می شود كه هر دو ارزش آگاهانه و فی سبیل الله را داراست.

 

شهادت همانا پایان دادن به فروغ درخشان حیات در كمال هشیاری و آزادی است برای رسیدن به هدفی كه والاتر از حیات طبیعی است. شهادت پایان دادن به حیات طبیعی برای دفاع از ارزشهای انسانی در جامعه است. شهادت شكافتن كالبد جسمانی برای رسیدن به مقام شهود و حضور الهی است. شهادت رسیدن به مرتفع ترین قله های كمال و انسانیت است.

 

با توجه به تعاریف فوق، كسی كه مرگ شهادت را انتخاب می كند "شهید" نامیده می شود. شهید در لغت به معنی " گواه " است و در اصطلاح به كسی گویند كه در مجرای شهادت قرار گرفته و در راه خدا كشته می شود.

 

  تعریف مشترك و جامع برای شهادت این است كه: شهادت عبارت است از زندگی در حال هشیاری، و آزادی در راه وصول به هدف عالی تر از زندگی طبیعی بواسطه شهادت. این خصیصه و پدیده ای است كه همه شهدا دارای آن می باشند. در مقابل این مرتبه والای شهادت، حداقل توصیفی كه می توان برای شهادت در نظر گرفت، عبارت است از اینكه : شهادت عبارت است از انقلاب درونی ناگهانی همراه با هشیاری و آزادی در پایان دادن به زندگی دنیوی و مادی و رسیدن به حیات طیبه.

  

شهادت نوعی از مرگ نیست بلكه صفتی از (حیات معقول) است. زیرا حیات معمولی كه متاسفانه اكثریت انسانها را اداره می كند، همواره خود و ادامه بی پایان خود را می خواهد، لیكن در حیات معقول فرد آن زندگی پاك از آلودگی ها كه خود را در یك مجموعه بزرگی به نام جهان هستی در مسیر تكاملی می بیند كه پایانش منطقه جاذبه الهی است. شهید با داشتن این حیات خود را موجی از مشیت خداوندی  می داند كه اگر سر بكشد و در اقیانوس هستی نمودار گردد، رو به هدف اعلا می رود و اگر فرود بیاید و كالبد بشكافد صدای این شكاف عامل تحرك امواج دیگر خواهد بود كه آنهم جلوه ای دیگر از مشیت الهی می باشد.

   واژه شهادت در طول تاريخ توسعه يافته و به کساني که در راه خدا جهت حفظ کيان دین و عقيده کشته شوند اطلاق گرديده و شهادت در راه خدا از مراتب عالي در مسير تکامل انسان به سوي خداست که ظلم ستيزي و پويايي اجتماع و بيداري ملتها از آثار آن است.

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly