یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط سام کاکه یی دسته: مطالب
نمایش از 24 اسفند 1392 بازدید: 2118

 

اول و آخر يار

در سالهاي قبل از 1390 خورشيدي نامه‌اي با امضاء آقا سيد نصرالدين حيدري مبني بر عدم چاپ زبور حقيقت در هر گوشه از اين دنياي خاكي نوشته شده است، كه اخيراً توسط آقاي گلمراد مرادي انعكاس داده شده و اينگونه نشان داده مي‌شود كه اين نامه شامل نويسنده و محقق يارساني جناب آقاي طيب طاهري هم مي‌شود. پس لازم به توضيح است تا عده‌اي كه خود را به آن راه زده‌اند و يا حسادت مانع از فهمشان شده به خود بيايند و رجوع كنند به مصاحبه‌اي كه خود آقاي طاهري در آساره داشته‌اند ( در سايت yaresan.com نيز موجود است) و در اين خصوص توضيح داده‌اند كه اين نامه مربوط به سالهاي 1388 يا نزديك و دورتر است، يعني زماني كه نسخه‌ي مرحوم يارمراد خليفه در نروژ ارائه داده شد و جناب آقاي دكتر مرادي به قصد چاپ آن مي‌خواستند كه اقدام كنند، و همچنين پس از آن جناب كاك بدران از انتشاراتي هه‌ولير اين قصد را داشتند. پس جناب آقا سيد نصرالدين بنا به دلايلي كه مشخص است طي اين نامه كه به مرحوم سيد فلك‌الدين كاكه‌يي انعكاس دادند مانع از اين كار شدند.

n

در واقع اين نامه هيچ ربطي به اقدام و كار جناب طاهري ندارد، چراكه جناب طاهري در سال 1389 به خدمت آقا شرفياب شده‌اند و مجوز كار بر روي اين مجموعه را از ايشان اخذ كرده‌اند، و طي سالياني كه بر روي اين مجموعه كار كرده‌اند، تمام مراحل را با نامه‌نگاري به عرض مبارك جناب حيدري رسانيده‌اند. حتي يك سال قبل از چاپ ، چند ماه قبل از چاپ و چند هفته قبل از چاپ و چند روز قبل از چاپ با ارائه‌ي نسخه‌هايي مشخص از زبورِ آماده شده و با همين اصلوب چاپ شده در هر مرحله، چگونگي روند چاپ و تحقيق را به سمع و نظر ايشان رسانيده‌اند. البته اينكه جناب طاهري در هر مرحله از كار گزارشي به حضور آقا سيد نصرالدين ارسال داشته‌اند نه فقط براي اين مهم بوده باشد، بلكه در تمام كارها و آثارش كه در خصوص يارساني مي‌باشد اين رويه را دنبال كرده‌اند و هميشه از افراد و كسان مختلف نظر و توجه به متون را خواسته‌اند و اين فقط ادعا نبوده بلكه حتي آنرا هم مكتوب ارائه نموده است.

 

 

متأسفانه افرادي غير موجه از هر لحاظ كه دفتر از آنها به عنوان دوستان بدكار يا ياران خار نام مي‌برد (جاري ها نه جه‌م جوقه‌ي دوز خيز) به قصد ايجاد آشفتگي در فضاي مجازي و هم جامعه‌ي ياري با اس‌ام‌اس نامه‌ي مذكور را تعميم داده و خزعبلاتي به هم بافته‌اند كه كامل مشخص است موضع‌گيري اينان ناشي از حسادت و حقارت است. گفته شده كه چاپ زبور حقيقت براي درآمدزائي بوده !!! يا اينكه زبور حقيقت از قبل مشخص و معلوم بوده و احتياجي به گردآوري نداشته !!! يا اينكه جناب طاهري به نامه‌ي آقا توجه نكرده و زبور را چاپ نموده است؟!!

f

در مورد مطلب اخير توضيح داده شد، و اينكه آن نامه مرتبط با جناب طاهري نبوده و نيست، وانگهي اگر چنانچه آقا سيد نصرالدين در طول چند سالي كه آقاي طاهري مشغول تدوين و تصحيح زبور حقيقت بودند مخالف مي‌بودند آن‌را عنوان مي‌كردند.

 

اما در خصوص واژه‌ي گردآوري زبور كه طرف مقابل با جهالت تمام آنرا دستمايه كرده و نوشته كه زبور موجود بوده و احتياجي به گردآوري نداشته. در مقابل مي‌بايست گفت كه وي حتي كتاب مربوطه را هم نديده و يا اينكه حسادت آنقدر او را كور كرده كه نتوانسته صفحه‌ي ابتدائي كتاب را ببيند تا بداند كه اين واژه اصلاً توسط جناب طاهري به كار برده نشده است، بلكه ايشان نوشته‌اند: (تدوين و تصحيح). وانگهي اگر حتي مي‌نوشتند گردآوري باز هم اشتباه نبود، چراكه ايشان نسخ متفاوتي را گردآوري كرده‌اند كه تصوير نسخ هم در آخر كتاب انعكاس داده‌اند، حال اگر چنانچه نسخه‌ي اصلي كه تمام نسخ از روي آن نوشته شده در دست جناب طاهري مي‌بود حرفي، و اين در حاليه كه آن نسخه موجود نبوده. اما نداشتن شعور در ادبيات نوشتاريِ طرف مقابل از اينجا ناشي ميشه كه تيتر مصاحبه‌اي كه در نشريه‌ي آساره آمده است را ملاك گفتاري خود قرار داده، چراكه آساره نوشته : « گفتگو با گردآورنده زبور حقيقت». و البته اين مهم ربطي به جناب طاهري ندارد، چراكه سردبير آساره در لحظه‌ي تايپ، اين واژه به ذهنش خطور كرده ، وانگهي اين مسئله آنقدر مهم نيست تا با وقاحت و بي شرمي بر عليه نويسنده و محقق يارساني قلم زد.

 

اما چاپ زبور حقيقت را براي كسب درآمد دانسته‌اند كه هيچ فهيمي آن را نمي‌پذيرد، چراكه نزديك به ده هزار ساعت وقت گذاشتن براي نوشتن و تدوين و تحقيق اين دفتر و يا ساير دفاتر يعني نزديك به صد ميليون تومان نيروي انساني تخصيص دادن، پس زحمت چاپ و هزينه‌ي چاپ سوا مي‌باشد كه آن‌را براي بي غيرت عنوان مي‌كنم تا بفهمد كه آنقدر مرد نيست تا اينچنين هزينه‌هايي را براي فرهنگش پرداخت كند. هزينه‌ي چاپ هزار نسخه از زبور نزديك به چهل ميليون تومان بوده كه تماماً از جيب خود آقاي طاهري پرداخت شده است، و اگر هزينه‌هاي جانبي ديگر را هم به آن اضافه كنيم تقريباً دو برابر خواهد شد و اين در حاليست كه قيمت هر جلد آن - توسط آقا سيد نصرالدين- به پنجاه هزار تومان مشخص شده است. در واقع اگر زبور حقيقت با قيمت واقعي و آنچه كه عرف بازار است- يعني جلدي دويست هزار تومان- داده مي‌شد آنوقت فقط پولي كه هزينه شده بود مسترد مي‌شد. البته هر كسي اين مهم را مي‌داند، و فقط ناكس است كه نمي‌خواهد بداند و حكايت همان قافيه‌ي تنگ و شاعري كه به جفنگ مي‌آيد است. برخي از مغرضين عنوان مي‌كنند كه چون مجوز كردستان فدرال عراق روي اين كتابها مي‌باشد پس به شكل رايگان و بدون هزينه هم آنها را چاپ مي‌كنند، در حالي كه اينگونه نيست تمام اين كتابها با هزينه‌ي شخصي چاپ مي‌شود و تنها كمك فدرال كردستان عراق اين است كه شماره مجوز مي‌دهد، ديگر كار تايپ و چاپ ... به عهده‌ي خود آقاي طاهري بوده است.

 

اينكه بنده نوشته‌ام كه محقق برتر جامعه‌ي يارسان واقعيتي است حقيقي و آن ادعا نيست، بلكه آثار و نمونه كارها و نوشته‌هاي ايشان آنرا اثبات مي‌كند، و سلطان پرديور را شاهد مي‌گيرم كه خود ايشان هم مطلع نبوده‌اند كه بنده اين جمله را نوشته‌ام. اما چرا شما بابت اين مهم به گزافه‌گوئي افتاده‌ايد؟ شما هم خودتان را نويسنده‌ي برتر معرفي كنيد، ما كه بخيل نيستيم. چرا كسي كه برتر است تو مي‌خواهي خودت را پاره كني؟! اگر غروري هست پس لايق اين غرور مي‌باشد، و اين غرور كاذب نيست، چراكه برازنده‌ي آن است تا آنرا برتر معرفي كني. عابدين مي‌فرمايد: (ملالينه ورن بيژن شرع بي بغض و كدر/ كاشفي معني كين سوره‌تي قرآن آيتي انور). پس اگر اشتباهي در نوشته‌هاي ايشان هست حق داريد كه با استدلال گوشزد كنيد وگرنه حرف مفت زدن و انعكاس مطالب غير مرتبط جز اينكه تو و نزديكانت را بي حيثيت كند ماحصل ديگري نخواهد داشت. انعكاس اين مطلب براي صاحب نوشته نبوده و نيست چراكه صاحب نوشته يك مخبط مدمغ است كه حتي دست چپ و راست خودش هم نمي داند، و اين از نوشته‌اش كامل هويداست، چراكه هيچ مطلبي جز گرفتن ايرادهاي « دايه كيوانوئي » در آن نبوده، انعكاس اين مطالب براي كسي است كه هان مي‌دهد، تا متوجه گردد كه اگر حد خودش را نداند اينگونه بي حيثيت مي‌شود.     شرمتان باد

 

 

سام كاكه‌يي    

مدير سايت يارسان

 

 

نظرات   

 
+3 #6 کامران 1393-05-06 19:34
یا حق مدد. خوب است که سادات از خاندانهای دیگر هیچ وقت نگفتند که فلان کلام و بهمان کلام متعلق به جد ماست و کسی حق ندارد به آنها نزدیک شود وگرنه جامعه یارسان به یک جامعه ی بی سر و ته مبدل می شد آنگاه که هر سیدی می آمد و کلامهای مربوط به اجداد خودش را انحصاری می کرد واقعا جای خجالت دارد که بحث بر سر این است که فلان کلام متعلق به فلان سید است و برای استفاده از آن باید از فلان سید اجازه گرفت ننگ بر این رویه. حتی خبیثترین افراد هم این رفتار را ندارند.
نقل قول
 
 
+2 #5 سهيل 1393-03-16 22:13
با عرض ادب و احترام. اين ديگر چه صيغه ايست كه همانند عصر حجر كلام و گفتمان را با زور و قلدري جواب مي دهند !!؟ طرف آمده و خدمت كرده بعد مورد سرزنش قرار ميگيرد،واقعاً كه خوك صفت اند.
نقل قول
 
 
+4 #4 سهيل 1393-02-24 07:07
با عرض ادب و احترام. دوستان نگران نباشيد اين هاي و هوي ها مربوط به چند روز است كه همانند بوي بد فضا آنرا مي بلعد چرا كه ناپايدار است و داراي استدلال نيست. طرف مقابل مي گويد اشتباه دارد چرا همانند مرد اشتباهات را مشخص نمي كنيد. دور اين رفتارها ديگر گذشته اينكه حرفي بزني تا هم تخريب باشد و هم اينكه خودت را آدم به حساب بياوري. چرا نبايد صادق بود.
نقل قول
 
 
+5 #3 سیروان 1393-01-18 12:58
یا حق . نوشته ی غیر منطقی آن جناب را در فیس خواندم و نیز جوابی که شما انعکاس داده بودید و نیز نظراتی که برخی از آقایان نسبتا محترم داده بودند و البته به خاطر رفتار و رویه ی غیر منطقی و سراسر توهین که اصلا از منظر انسانی هم قابل تأمل نیست اخیرا آنرا هم برداشته است جای تأسف دارد که چرا چنین رفتارهایی شکل می گیرد نمی دانم واکنش جناب سید نصرالدین حیدری در مقابل چاپ این کتاب و این رفتارهای نزدیکانش چه بوده لطفا در خصوص عملکرد جناب حیدری نیز بنویسید.
نقل قول
 
 
+3 #2 احمدی 1393-01-10 15:22
یا علی مدد. در کدام ادبیات رفتاری و در کجای این دنیای خاکی خدمت و توجه را با هجمه جواب می دهند؟ این یکی از موارد نادری است که می بایست آسیب شناسی شود.
نقل قول
 
 
+4 #1 علیرضا 1393-01-10 15:15
با سلام و خسته نباشید این فیس مطرح شده مربوط به نزدیکان سید نصرالدین حیدری می باشد و این هجمه ها هم اگر به دستور ایشان نبوده باشد پس ناراضی از آن هم نمی باشد در کل بنده برای جناب طاهری صبری عظیم از حضرت حق طلب می کنم.
نقل قول
 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly