یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط طیب طاهری دسته: مطالب
نمایش از 22 خرداد 1397 بازدید: 460

حقیقت بانگ سرحدان در واقعیت

(نامەای از جانب طیب طاهری بە یکی از دوستان اندیشمندش بە جهت روشنگری)

 

یاحق مدد

ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما دوست فاضل و دانشمندم. بسیار سپاسگزارم از عنایت و لطف حضرتعالی که حقیر را مورد تفقد خود قرار داده اید. نکاتی چند در خصوص بانگ سرحدان خدمتتان عرض میکنم. ابتدا اینکه جامعه ی یاری به واسطه ی جاه طلبی، دکانداری... دچار تحریفات عمیقی شده که ناگفته پیداست و متاسفانه این تحریفات سبب شده تا نص صریح کلام نادیده گرفته شود و افراد به راحتی در مقابل حتی استدلالهای مبرهن و خلل ناپذیر واکنش نشان بدهند و هر آنچه که متناسب با وضع موجودشان باشد را بپذیرند و هر آنچه سازگار با موقعیتشان نباشد را نفی کنند، دیگر مهم کلام و مفاهیم مندرج در کلام نخواهد بود. بر این اساس کار تحقیقیِ خالی از احساسات در این جامعه هیچ جایگاهی ندارد و متاسفانه نویسنده ای که داخل در این احساسات نباشد یا از جانب خاندانی مورد حمایت قرار نگیرد چندان مورد اهمیت نیست. هر چند مجاهدت در این راه برای آیندگان مثمر ثمر خواهد بود، اما در شرایط کنونی خون دل خوردن است و بس.

کتاب بانگ سرحدان یک کتاب عامه پسند و بازاری نیست تا مورد قبول و پذیرش همگان قرار بگیرد. این کتاب در بر گیرنده ی فلسفه ی بنیادین دین یارسان است که ساختارهای زیر بنایی فلسفه ی اعتقادی یاری را تشریح میکند. علاوه بر آنکه دارای نکات نغز فلسفی در باب هستی شناسی و مراتب اشراق در بینش یاری است درتطبیق با سایر مکاتب و نحله ها و ادیان دیگر نیز اقدام نموده و هر جایی که ادیان و مکاتب دیگر توقف استفهامی به جهت تشریح داشته بانگ سرحدان به واسطه ی کلامهای یاری ادامه داده و در تکمیل مطالب کوشیده است.

این کتاب با آنکه غامض ترین مفاهیم کلامی را تأویل کرده اما بنا به چند دلیل در میان یارسان مورد بی مهری قرار گرفت. (البته به نسبت سایر کتب : سرانجام کە سە مرتبە توسط خودم تجدید چاپ شد. یک مرتبە توسط ماموستا فلک الدین کاکەیی چاپ شد و بیشتر از دە بار از گوشە و کنار توسط افراد مختلف زیراکس گردید.تاریخ و فلسفە سرانجام کە بە چاپ سوم رسیدە و هم اکنون در آستانەی چاپ چهارم است.زیگ آریایی- کردی کە تا بە حال دو مرتبە تجدید چاپ شدە و هم اکنون چاپ سوم آن آمادەی ارائە میباشد.زبور حقیقت کە در آستانەی چاپ دوم میباشد(

  1. به دلیل غامض بودن مطالب کتاب و داشتن فلسفه¬ای پیچیده در تشریح مفاهیم.
  2. تبلیغات سوء کج شرط بر علیه کتاب و تخریب آن به عناوین مختلف.
  3. تبلیغات سوء اسلامگراها.
  4. حسادت ، بغض و کینه... تا باعث به وجود آمدن احساسات منفی و در نهایت واکنش بر علیه کتاب گردد.

هر کدام از مطالب بالا را به اختصار پی میگیریم.

بانگ سرحدان برای اولین بار مفاهیم غامضی که در فلسفه جزء لاینحلترین موضوعات مربوطه در نزد فلاسفه بوده را به خوبی تشریح نموده است، یعنی آنجا که ملاصدرا در میماند بانگ سرحدان به جهت تکمیل و تشریح با استدلالهای کلامی نکات پیچیده¬ی فلسفی در موارد خیر و شر، دونادون،... باز مینمایاند. این مطالب در حوصله¬ی غیر متخصصین نمیگنجد و توده¬ی مردم نمیتوانند با اینگونه مباحث ارتباط برقرار کنند در نتیجه قشر عظیمی از مردم جامعه ی یاری نسبت به این کتاب حس خوشایندی ندارند و نخواهند داشت مگر آیندگان. این مهم از طرفی دیگر نیز بر مزاق اسلامگراها خوش نمی آید و به واسطه ی عوامل خود مقابله را در دستور کار قرار میدهند و با آن مخالفت میکنند زیرا نمیخواهند بپذیرند که دونادون اثبات شده... مفاهیمی که در خیر و شر آمده و آنها برای این مفاهیم هیچ جوابی ندارند و فلاسفه های بزرگ آنها در تشریح و جواب دادن به آن ناتوان مانده اند کتاب بانگ سرحدان به خوبی از عهده ی آن بر آمده. و بسیار مسائل دیگر که در بانگ سرحدان تشریح شده که در فلسفه ی اسلامگراها نیست و نبوده.

بانگ سرحدان علاوه بر آنکه در بر گیرنده ی مفاهیم نغز فلسفی است و فلسفه ی بنیادین دین یاری را باز نمایانده بسیاری از ارکان و اصول دین یاری را با ادله و براهین کلامی به اثبات رسانیده که در این بین بسیاری از سادات کج شرط آنرا بر نمی تابانند.

یکی از این مسائل بحث ازدواج است که بانگ سرحدان ازدواجهای ناصحیح سادات را که با کلام همخوان نیست را نفی کرده و این افراد را بر اساس کلام خطاکار معرفی نموده است.

بحث سرسپردگی درون خاندانی است که بر اساس کلام نفی شده است.

در اثبات وجود خلف هفتاد و دو پیر ادله ارائه نموده است.

در حرام بودن خوک یا گراز ادله ارائه نموده است.

در نفی خرافات و ساختن بت و شخص پرستی و سست کردن جایگاهی که بر اساس کلام نیست اقدام کرده است.

در اثبات تاریخ دقیق روزه مرنو بر اساس کلام اهتمام داشته است.

در اثبات پیر تخت بودن سید محمد گوره سوار مطلب ارائه نموده است که در مقابل سادات یادگاری نسبت به این مهم واکنش نشان داده و نسبت به بانگ سرحدان بی مهری نشان دادند. در حالی که پیر تخت معرفی کردن بابایادگار از جانب عده ای ناگفته پیداست که فقط بحث رقابت دنیایی و ایجاد وجاهت ظاهری برای خود است، بی آنکه هیچ ادله¬ای برای اثبات آن داشته باشیم. البته با این خواست دنیایی به مقام بابایادگار هم توهین میشود زیرا مرتبه¬ی بابایادگار بسیار بالاتر از مقام هفتوانه¬ای میباشد که بخواهیم تخت مادی را برای وی در نظر بگیریم.و در نسخ جدید اشعاری آمده که در آن بابایادگار را پیر تخت معرفی نموده که متآسفانه خود حقیر هم آن اشعار را در سرانجام به چاپ رسانیده ام و بابت این ناآگاهی که سهواً شکل داده ام شرمنده ی سلطان سهاک شده ام.

در اثبات واجب بودن روزه قولتاس بر همه یارسان، در اثبات ذات شاه ابراهیم به عنوان هفتن ... ادله ارائه نموده است...

که هر کدام از این موارد دارای مخالفینی میباشد که نسبت به کتاب اظهار کم لطفی نموده و در تبلیغات سوء بر علیه کتاب از هیچ کوششی فروگذار نبوده اند. کما اینکه در مقابل هم هیچ ادله ای به جهت نقض مطالب کتاب ارائه نداده و نخواهند داد زیرا در مقابل ادله ای به جهت نفی نیست.

کتاب بانگ سرحدان چون در بیان نورو ظلمت و یا یمین و یسار، ظاهر و باطن، عقل و عشق، بابایادگار و شاه ابراهیم مطلب ارائه کرده است در نتیجه دارای مفاهیمی میباشد که تحریفات موجود منطقه ای آنرا بر نمیتاباند، در نتیجه برعلیه کتاب خواهند شد. در کتاب بانگ سرحدان سلطان اسحاق را جلوه اعظم و اکمل حقیقت معرفی نموده و تمام ذات میهمانان پس از پردیور را بنا به دلایل کلامی پیرو پردیور و میهماندار ذات معرفی نموده است، که برخی از متعصبینی که استدلال آنها احساسات آنها است این مقوله را بر نمی تابانند و بر علیه این مفاهیم و کتاب خواهند شد.

در این کتاب اثبات شده که نام کتاب دینی یارسان سرانجام است و دیوان گوره صرفن وارداتی میباشد، که عده ای بدون هیچ دلیلی آنرا نمی پذیرند و بر علیه این کتاب خواهند شد.

در کتاب بانگ سرحدان در مورد کلامها صحبت شده که چگونه امکان دارد هزار صفحه کلام در تشریح مفاهیم پردیوری کلام موجود باشد اما خود پردیور که منبع قانونگذار است چندین برابر این تفاسیر قانون و کلام نداشته باشد. در نتیجه عده ای که بر علیه سرانجام هستند بر نمی تابانند و بر علیه بانگ سرحدان خواهند شد.

در بانگ سرحدان آمده که اگر کسی غیبت کند. بهتان بزند. ایجاد آشفتگی کند... یار خار است و یار خار از خود خار هم بدتر است، در نتیجه کسانی که مصداق این گفته را بر خود میگیرند به عناوین دیگر با کتاب مقابله میکنند مثلن میگن که بانگ سرحدان نماز شریعت توصیه نموده است. در حالی که اگر کسی حتی یک بار بحث نماز و نیاز کتاب را خوانده باشد متوجه خواهد شد که موضوع از چه قرار است. خواندن دعای سحری و دعای غروب که زمان ساطع شدن انرژیهای کیهانی است ودریافت این انرژیها به واسطه¬ی تمرکز و تزکیر با دعاها یک موضوع بسیار ساده ای است که حتی وحوش و پرندگان و حشرات هم آنرا درک میکنند چه برسد به انسان و آن هم انسانی که داعیه ی حقیقت گرایی دارد. هوشیار بودن یار در این دو زمان در طول روز در کلامهای دیگر هم به جهت اثبات و شاهد و مثال نیز آمده است همچون کلام سید اکابر خاموش که میفرماید:

وینهی پروانه                                                        دوستم گرکا وینهی پروانه

هر صبح و ایوار نوختش بو یانه                                 وصالش بوینو چه وصال کانه

یا بابا شاهمراد میفرماید:

هر صبح و ایوار موسم وه پاوه                                  تا او شون کلام ملوم وه راوه

یا مرادبگ میفرماید:

دوعای سر و مال صبح و ایوار داود                             او جم میردان چل ابدال داود

یا خان الماس میفرماید:

حق وهش گول وهردهی ملک طرار بو                         لاقید ژه دوعای صبح و ایوار بو

البته عده ای از سادات که نگران دکان بازار خود هستند که مبادا یاران با خواندن دعاهای فردی دیگر به آنها رجوع نکنند و کسادی بازار به عمل بیاید با این دعاها مخالفت میکنند؛ و یا اینکه عنوان میکنند که دعا باید توسط سید قراعت شود. یعنی تو به عنوان مرید باید بروی و دست به دامان پیرت شوی و از وی خواهش کنی بیاید و این دعاها را برایت قراعت کند. (هزاره ی سوم میلادی است و سفر به دیگر کرات در دستور کار میباشد و ما نمونه ی اینگونه از سادات را متأسفانه هنوز شاهدیم.) در نتیجه بانگ سرحدان توسط این عده هم مورد بی مهری قرار میگیرد و دیگر اصلن مهم نیست که کلام چه گفته و مصلحت جمع یارسان در مناسبات خارج از خود چگونه باید باشد و اینکه بانگ سرحدان چند مسئله ی غامض فلسفی را حل و فصل کرده؛ مهم نیست؛ بلکه مهم این است که من به عنوان سید چه میخواهم و چگونه فکر میکنم. اساسن سلطان اسحاق و کلامهایش باید با آقای سید همخوان باشد و اگر نباشد پس شعر است. در کل دین یاری شده بازیچه. حال بانگ سرحدان کیلویی چند.

به اسلامگراها و یا نفوذیهایی که قصد دارند تا دین یاری را از قیف اسلام رد کنند و در این بین هر آنچه که با مفاهیم و احادیث و قرآن منطبق شد را بپذیرند و هر آنچه که منطبق نشد را به عنوان تحریف و گمراهی... معرفی کنند میرسیم. بانگ سرحدان بر اساس ایده ئولوژی تفکر یاری که همانا فراخ فکر کردن و گستردگی در نگاه می باشد به قضایا پرداخته است. یعنی چون تکثرگراست و فلسفه ی وحدت الوجود جزء لاینفک بینش وی می باشد در نتیجه هیچ دینی را با در نظر گرفتنن نسبیت خالی از حقیقت معرفی نکرده و نمیکند؛ در نتیجه وقتی که از عرفان صحبت میکند عرفان سرخپوستی با عرفان رهبانیت با عرفان کبالا با عرفان اسلامی... برای وی دارای یک منزلت و اعتبار میباشد، منتها چون اسلامگراها محدود فکر میکنند و بینش ایشان فراخ نیست در نتیجه دارای دشمن فرضی و یا دشمن مشخص ... هستند. اسرائیل با تمام تعلقات مربوط به ایشان را نفی میکند، در نتیجه تو هم اگر نامی از شش پر داودی ببری محکوم هستی، خاصه اینکه نظام جمهوری اسلامی هم این خصومت را صد چندان کرده، و آقایان یا از روی خودشیرینی، یا از روی ترس و یا نا آگاهی مخالف آوردن مفاهیم کلامی هستند که جزء اشتراکات میباشد؛ در نتیجه با بانگ سرحدان مخالفت میکنند چون در دو جای آن واژه¬ی کبالا آورده شده است و تصویر ششپر داودی که بارها در کلام به آن اشاره شده را هم ترسیم نموده؛ و البته به عوامل خود هم میسپارند که بدون نام بردن از این موضوع خزعبلاتی را سر هم کرده و به اسم نقد انتشار بدهند. البته این آقایان اسلامگرا مبحث مربوط به شرح مفاهیم یاری و اثبات این مفاهیم در مقابله با فلاسفه ی ایشان را از خاطر نمیبرند تا مزید بر علت شود و فقط کبالا را مطرح کنند.

در کل بانگ سرحدان برای حقیقتگرایی که عاشق تفکر سلطان سحاکی است و گرفتار خاندانگرایی و بانددبازی و دکانداری نشده و دین یاری را فقط به خاطر زیباییهایش پذیرفته و آنرا دستمایه قرار نمی دهد... زیباست و میتواند از آن لذت ببرد، اما برای افراد دیگر بانگ سرحدان بانگ سرطان است، کما اینکه کل موجودیت کتاب در خصوص تاریکی و روشنایی است. برای یکی زهر برای دیگری تریاک.

ممنون ازاینکه حوصله به خرج دادید. حق یارتان باشد.

 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly