یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط جامعه یارسان دسته: مطالب
نمایش از 05 آبان 1398 بازدید: 327

ــــــــــ اول آخر یار ــــــــــ


 

تحزب، فعالیت‌های سیاسی و اقدام برخی از فرزندان یارسان در ایجاد تشکل‌هایی سیاسی با نام یارسان، مفاهیم حقوق بشری با کارکرد خاورمیانه‌ای ، که تماماً در حوزه علم سیاست تعریف دارد توسط برخی به کار برده می‌شود که از صد در صد جامعه یاری شاید یک دهم از یک درصد مردم هم به آن نپردازند و مخالف با آن باشند؛ چرا که این حرکات منطبق با نص صریح کلام‌های یارسان نیست و استفاده از نام و واژه یارسان برای پیشبرد اهداف حزبی یعنی بی‌حرمتی به خواست و باور مردم ، قرار دادن ضدی که علیه است و منطبق با ارزشهای مطرح شده نمی‌باشد و هیچ خدمتی هم در خود ندارد، و آن یعنی دشمنی، یعنی تحریف و تبدیل.

ایده‌ئولوژی حاکم بر تفکر یارسان یعنی احتراز از هر آنچه که مادیست.

کلام می‌فرماید « دینارمان دان دینمان سنن » یعنی مادیت را رها کردیم و عشق و سرمستی معنوی را خریدیم.

تفکر یاری یک تفکر دنیایی نیست تا بخواهیم آن را با سیاست و تمام امتیازات مادی منطبق کنیم. خاصه اینکه تحزب یعنی چهارچوب ، اساسنامه و تعلق، در حالی که یارسان برای رهایی و نبود چهارچوب در نوع متعالی آن تلاش می‌کند، هنر که جوهر تفکر یارسان است نمی‌تواند به ابزاری در سیاست مبدل گردد، خاصه هنری که اعتقادات در آن تبلور پیدا می‌کند و می‌توان بیشتر از صدها بیت کلام شاهد و مثال آورد که دین یاری هیچ سنخیتی با سیاست و لوازمات دنیایی ندارد.

در تأیید این کلام‌ها می‌توان به رفتار و گفتار بزرگان یازده خاندان نیز استناد کرد که بر اساس اسناد موجود تمام این بزرگان با پادشاهان وقت در ارتباط بوده، اما هیچگاه وارد مقوله‌ی سیاست و دولت نشده و حتی از لحاظ باطنی هم تأثیرگذار بر این پادشاهان بوده‌اند.

آنگاه که پادشاه وقت درخواست نموده تا که بزرگ یارسان امتیازی از وی بخواهد آن بزرگ با نگاه عاقل اندر سفیه جواب پادشاه وقت را داده است. نمونه‌ی مستند آن بسیار است، همچون بده بستان #نادرشاه_افشار با #خان_آتش، #نادرشاه افشار با #سید_یعقوب جد #سید_براکه و پیش بینی نتیجه‌ی جنگ توسط #درویش_ذوالفقار_گوران، ارتباط #کریم‌خان_زند با سران ایل #مافی و #نانکلی و ارادت ایشان به سادات #عالی_قلندری، #بابایادگاری و #شاه_هیاسی، ارتباط شاهان #قاجار با آقا #سید_عباس_جیحون‌آبادی و حتی خواستگاری نمودن شاه وقت قاجار از دختر آقا عباس، ارتباط #عبدالعظیم‌میرزا #مسندنشین خاندان #آتش‌بگی با شاهان وقت #قاجار، ارتباط #تیمور با #ناصرالدین_شاه_قاجار و گفتن آن جمله معروف که ما #شاه_باطن هستیم و شاهی ظاهر را به امثال تو واگذار کرده‌ایم...

جملگی این مسائل و کلامها این نکته را برای ما باز می‌نمایاند که اگر دین یاری حتی یک درصد هم به سیاست و مسائل دنیوی اهمیت می‌داد تمام یارسان از جمله رجال مملکتی می‌بودند.

یارسان دین را از سیاست جدا می‌داند و هیچگاه در طول موجودیت خود داخل در تحزب و سیاست نشده است.

به عنوان انقلابیونی که تاریخ مبارزاتی هزاران ساله دارد همیشه بر علیه تاریک اندیشی و ظلم قیام نموده و نافرمانی مدنی را متمدنانه و بدون سیاست زدگی در رفتار خود نمود داده است.

هیچگاه مهره نبوده تا وی را حرکت دهند، زیرا جوهر وجودی ایشان، وی را به سیر در آفاق و انفس کشانیده است. و از آنجایی که قائل به ظرف روحی و توان فهم در مسیر می‌باشد در نتیجه هیچگاه احدی را مجبور و مجاب به پذیرفتن و یا تأیید موارد و مطالب خود نکرده است (حتی فرزندان خود را) از این رو افراد به شکل شخصی مختار خواهند بود که هر رویه‌ای برای خود انتخاب کنند، اما حتی خود فرزندان این جامعه و یا احزاب و هیچ کسی دیگر این حق را نخواهند داشت تا دست به تحریف مفاهیم و نص صریح کلام‌ها بزنند و نام یارسان را دستمایه قرار دهند.

از این رو این جامعه تمام تشکل‌ها و پلاتفرم‌هایی که واژه یارسان را یدک می‌کشند را منطبق با نص صریح کلام‌های یارسان نمی‌داند و با در نظر گرفتن احترام متقابل درخواست می‌کند تا اگر حزبی و یا فرزندی از یارسان سعی دارد تا واژه‌ی یارسان را به ابزار مبدل کند و آن را در اختیار تحزب قرار دهد به اعتقاد و خواست این مردم احترام بگذارد و از این مهم بگذرد.

امید حق نسبت به اشتباهات شکل داده شده ، خود را مسئول بدانیم و فارغ از لفاظی‌ها و توجیهات سیاسی در جهت مرتفع کردن آنها بکوشیم.


     « جـامعـه یارســان »

       ـــــــــــــ اول آخر یار ــــــــــــ

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly