یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: تاریخ و فلسفه سرانجام
نمایش از 14 اسفند 1391 بازدید: 3673

f1f2

مرکز تحقیق ونشر مکریانی

------------------------------------------------

نام کتاب: تاریخ و فلسفه ی سرانجام , فرهنگ یارسان

(شرحی بر اعتقادات و نحله های فکری کردستان)

پژوهش و نوشته: طیب طاهری

ترجمه متن کتاب به کردی : بهزاد خوشحالی

ترجمه متن فرهنگ سرانجام به کردی : هاوا بهمنی

نمونه خوان: هاوار بهمنی, سوران سلیمی, هاوار احمد

حروفچین: سوما تیموری , نشیمن مرادی

عکس: طیب طاهری

شماره اثر: 424

طرح روی جلد: حمید رضا آزموده

چاپخانه: روژ هه لات (هه و لیر)

شمارگان 1200

چاپ: دوم

شماره مجوز: 943 سال 2009

(وزارت فرهنگ حکومت اقلیم کردستان)

kurdi-falsafeh-1kurdi-falsafeh-2kurdi-falsafeh-3kurdi-falsafeh-4kurdi-falsafeh-5kurdi-falsafeh-6

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly