یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: زیگ آریایی
نمایش از 21 مهر 1394 بازدید: 3617

tle2010 gonzalez900

 

 

يكي از مشكلاتي كه براي جامعهِ ديني يارسان و يا هر جامعه‌ي ديگري كه اعياد و مراسم‌هاي مذهبي خود را بر اساس رؤيت حلال ماه برگزار مي كند تقدم يا تأخر رؤيت ماه در آسمان است كه اين مهم سبب ساز اختلاف و يا اشتباه برگزار كردن مراسم ديني با اختلاف يك روز مي گردد. جدول زيل استخراج ژئوفيزيك دانشگاه تهران مربوط به زمان دقيق رؤيت حلال ماه مي باشد كه يارسانيان بزرگوار مي توانند بر اساس اين جدول زمان دقيق اعياد خاوندكاري و قولتاسي را به جا آورند.

 
 

دریافت فایل

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly