یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

ارسال مطلب

nevisande

علاوه بر فرم ذیل، بهترین راه برای اطمینان از اینکه اطلاعات دقیقاً به دست ما خواهد رسید، ارسال اطلاعات به آدرس پست الکترونیکی می باشد.

info@yaresan.com 

yaresan622@yahoo.com

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* اطلاعات ضروری.
نام
نام خانوادگی
آدرس الکترونیکی *
موضوع مطلب *
عنوان مطلب *
محتوای مطلب *
توضیحات
به نام شما نمایش داده شود؟ *
فایل پیوست
mad4media user interface design

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly