یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 9338

 

دایرة المعارف از بیوگرافی، تاریخ، جغرافیا، شرح اصطلاحات فلسفی کلامی و بیان اعتقاد تشکیل یافته که در مرحلۀ اول بحث بیوگرافی مشاهیر یارسانی را در دستور کار قرار داده ایم چرا که شرح بیوگرافی بزرگان یارسان کمتر مناقشه ای را در خود دارد که این سبب خواهد شد که نمایندۀ خاندانها و اهل قلمی که از خاندانها با ذهنیات و تفاسیر به رأی در کنار هم گرد آمده اند ابتدا همدیگر را بازشناسند و ایجاد عمومیت شود تا که به آخرین مرحلۀ کار یعنی شرح اصطلاحات کلامی و بیان اعتقاد پرداخته شود.

 

مدخلهای مربوطه به مشاهیر یارسانی که در سایت آمده است، خام می باشد یعنی یحتمل هم کم و کاستی دارد و یا اینکه اضافی می باشد که پس از بررسی و جمع آوری اطلاعات در خصوص این مدخل ها به تصویب خواهد رسید که در دایرة المعارف انعکاس داده شود یا نه.

 

این مدخل ها مشاهیر یارسانی را در ایران و عراق را شامل می باشد که به امید حق در آینده مشاهیر کشورهای دیگر از جمله ترکیه، هندوستان، افغانستان، نواحی روسیه، ... نیز به آن اضافه خواهد شد.

 

بزرگوارانی که قصد خدمت به این فرهنگ و اندیشه را دارند در صورت داشتن اطلاعات در خصوص هر کدام از این مدخل ها بر روی فرم همکاری کلیک کرده و اطلاعات فرد را به نام خود در دایرة المعارف یارسان ثبت کنید.

coollogo com-233148425

cooltext753798450

 

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly