یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 8090

آراكس :

 آرپاليخ:

 آسيد حيدر(براكه):

 آشيخ علي:

 آق بولاق:

 آقا احمد برنده :

 آقا احمد خال وه چه‌م :

 آقا اسماعيل جان:

 آقا اوغلي:

 آقا حسين ميرزا مشعشعي:

 آقا سيد محمد بقا:

 آقا سيد ميرزا:

 آقا عباس:

 آقا عزيز ذوالنوري:

 آقا محمد عثمانوند:

 آقا محمد علي كرمانشاهي:

 آقا محمد هاشم صيفي كار:

 آقا يار علي:

 آلابرز:

 آلياس:

 ابدال بيگ:

 ابراهيم آقاي خوبيله زاده:

ابو دوجانه:

اجاق(بند علي بيگ):

اجاق(قرمزي داش):

اجاق(گلوك):

احتشام السلطنه:

احمد لو:

اختياري:

اخضر:

ادراك:

اديب السلطنه:

اديب الممالك فراهاني:

اردشير ميرزا مشعشعي:

ارزنجان :

ارسباران:

ازازيل:

ازنا:

اژدر:

اسب رش:

اسپري:

استاد سرخاب قصرشيريني:

اسد خان بختياري:

اسر:

اسكندر سياخانه:

اسماعيل خان سالار اقبال:

اسماعيل كندي:

اصحاب زنگي:

امام بيامه‌يي:

امام قلي خان:

امام قلي ميرزا:

امام يك دوجاني:

امامقلي خان سرتيپ:

امير افخم قراگزلو:

امير خان تيموري:

امير مسعود سعد سلمان:

امير:

انگوران:

انور:

اليزابت پل :

اوچ تپه:

اورنگ:

اولي بابا:

اهر:

ايرج بهرامي:

ايرج هندسي:

ايل بيگي جاف:

ايلخچي:

اينجه:

ايوت:

ايوذ :

     
     
     
     
     
     


 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly