یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 7218

 

دادا خزان:

دادا خورشي:

دادا ساري:

داود موحد بشيري كلاردشتي :

داود:

داودان:

دايان:

دايراك:

دبيري:

دخمه شيرين و فرهاد:

دده ابراهيم:

دده ايمان:

دده بحري:

دده بختيار:

دده بگتر :

دده حسين:

دده حياس:

دده رجب ارزرومي:

دده سلايوم باخاني:

دده سلمان ملحه‌يي:

دده سوقعلي:

دده قاسم:

دده قباد:

دده قمر:

دده كمال برسوسي:

دده كمال رندانه‌يي:

دده محمود دارسيفي:

دده يونس خرخالي:

درزيان:

درسيم :

درويش اجاق گهواره‌:

درويش اجاق:

درويش امير حياتي:

درويش اياز كرندي:

درويش براخاص بيامه‌يي:

درويش حبيب الله گوران:

درويش حسن خراباتي:

درويش حسن قلندر:

درويش زوالفقار گوران:

درويش سيما:

درويش شاكر :

درويش طهماس گهواره‌ي:

درويش غلام فرهادي:

درويش قلي كرندي:

درويش قنبر:

درويش كريم جاف:

درويش نصرالله جلالوندي:

درويش نعمت خراباتي:

درويش نورعلي قلندري:

درويش ولي قوجه:

درويش:

دره لوله‌زيلي:

دره‌شيش:

دشت پوشين:

دكان داود:

دكتر بهرام الهي :

دكتر سياوش تيموري:

دكتر گلمراد مرادي:

دكتر محمد صديق:

دكترمحمد مكري :

دكه :

دل:

دلاك قبري:

دلوديره:

دورين:

دوسته بيامه‌يي:

دول دالاهو:         

دوله تمري:

دوله چناره:

دوله دني:

دوله ديزه:

دوله زيله:

دوله ظاهر:

ده جامي:

دي به‌رز:

ديجور:

ديوان گوره :

 

ورود به سایت

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Real Time Web Analytics Clicky


برای حمایت از ما امتیاز دهید
یارسان در راستای اعتلای فرهنگ یاری GNU/GPL کار می کند.