یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 8091

 

دادا خزان:

دادا خورشي:

دادا ساري:

داود موحد بشيري كلاردشتي :

داود:

داودان:

دايان:

دايراك:

دبيري:

دخمه شيرين و فرهاد:

دده ابراهيم:

دده ايمان:

دده بحري:

دده بختيار:

دده بگتر :

دده حسين:

دده حياس:

دده رجب ارزرومي:

دده سلايوم باخاني:

دده سلمان ملحه‌يي:

دده سوقعلي:

دده قاسم:

دده قباد:

دده قمر:

دده كمال برسوسي:

دده كمال رندانه‌يي:

دده محمود دارسيفي:

دده يونس خرخالي:

درزيان:

درسيم :

درويش اجاق گهواره‌:

درويش اجاق:

درويش امير حياتي:

درويش اياز كرندي:

درويش براخاص بيامه‌يي:

درويش حبيب الله گوران:

درويش حسن خراباتي:

درويش حسن قلندر:

درويش زوالفقار گوران:

درويش سيما:

درويش شاكر :

درويش طهماس گهواره‌ي:

درويش غلام فرهادي:

درويش قلي كرندي:

درويش قنبر:

درويش كريم جاف:

درويش نصرالله جلالوندي:

درويش نعمت خراباتي:

درويش نورعلي قلندري:

درويش ولي قوجه:

درويش:

دره لوله‌زيلي:

دره‌شيش:

دشت پوشين:

دكان داود:

دكتر بهرام الهي :

دكتر سياوش تيموري:

دكتر گلمراد مرادي:

دكتر محمد صديق:

دكترمحمد مكري :

دكه :

دل:

دلاك قبري:

دلوديره:

دورين:

دوسته بيامه‌يي:

دول دالاهو:         

دوله تمري:

دوله چناره:

دوله دني:

دوله ديزه:

دوله زيله:

دوله ظاهر:

ده جامي:

دي به‌رز:

ديجور:

ديوان گوره :

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly