یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 7219

 

سائي:

سابق:

ساتيلميش:

ساجان:

ساجنار:

ساري:

ساطان محمود آقا:

سالار الدوله:

سام الدين تبريزيان :

سايي:

سخري جن:

سراب تيران:

سراج الدين:

سرانجام :

سرانه:

سراو دو دره:

سرحد:

سرز :

سركت:

سركشتي:

سرگل:

سرلف:

سرميل:

سرنديل:

سرور:

سرهنگ آزاد علي:

سفير:

سفيق:

سقا:

سقام:

سلامت:

سلانيك :

سلطان اسحاق برزنجه‌اي:

سلطان قوژنج:

سلطان محمود آقا:

سلطاني :

سليم كركوكي:

سليم:

سليمان خان گوران:

سمن ساره:

سمنگان:

سنجابي:

سنگلج:

سوتن:

سوره هنگامه:

سوفي رشيد هاواري:

سوقار:

سوما:

سونه خانم:

سويوخ بولاخ:

سهند كوه:

سياد:

سياوش تيموريان:

سياوش تيموريان:

سياوش دلفاني :

سيد آقا بزرگ طاويراني :

سيد آقا بزرگ:

سيد آقا جان موسوي:

سيد ابراهيم بيگ:

سيد ابراهيم عبوالحسن:

سيد ابراهيم قلندر بيگي:

سيد ابراهيم:

سيد ابواوفا:

سيد احمد برنده:

سيد احمد حسيني:

سيد احمد علوي برزنجي:

سيد احمد يادگاري:

سيد احمد:

سيد اسد نياكان :

سيد اسماعيل:

سيد اسماعيل:

سيد افضل خان:

سيد افضل:

سيد اكابر خاموش:

سيد اكبر ميرزا:

سيد الله مراد حسيني :

سيد الياس حقاني:

سيد امرالله شاه ابراهيمي:

سيد امير بيگ:

سيد امين بيگ:

سيد انبياء :

سيد اولياء :

سيد اياز قزوينه‌اي:

سيد اياز(ولد بيگ):

سيد اياز:

سيد ايمان خاموشي:

سيد بابارسول:

سيد باعزت :

سيد باويسي:

سيد برجعلي:

سيد برزو دانشور:

سيد برهان سيد رشيد:

سيد بهادر بيگ:

سيد بهرام عباسوند :

سيد بهرام:

سيد توفيق سيد رشيد:

سيد توفيق سيد علي:

سيد جشناني اول :

سيد جشناني دوم :

سيد جعفر خان هوكاني:

سيد جعفر خان:

سيد جعفر:

 سيد جلالدين حيدر:

سيد جمال آغا:

 سيد جمالدين:

 سيد جمشيد :

 سيد جمشيد حسيني:

 سيد جمشيد سيد ولي مصطفايي:

سيد جوزي:سيد حاجي حاتم:

سيد حبيب شا:

سيد حسام الدين حيدري:

سيد حسن آتشبگي:

سيد حسن آقا:

سيد حسن بغدادي:

سيد حسن خان بگ :

سيد حسن علي:

سيد حسن كاظمي:

سيد حسن ميري بانياراني:

سيد حسن:

سيد حسنعلي بيگ:

سيد حسين حسيني :

سيد حسين حيدري:

سيد حسين مشعشعي:

سيد حسين:

سيد حشمت الله ميرزا مشعشعي:

سيد حفيظ:

سيد حمزه عالي قلندري:

سيد حميد باباحيدري:

سيد حيات:

سيد خالد :

سيد خان بابا بهرامي :

سيد خاني بهرامي :

سيد خداقلي :

سيد خدايار :

سيد خسرو :

سيد خليل آقا:

سيد خليل عالي نژاد:

سيد خليل:

سيد خوبيار:

سيد خيال:

سيد داراب:

سيد درويش حقيقي زاده:

سيد درويش:

سيد رحمت:

سيد رستم:

سيد رضا بيگ بزرگ:

سيد رضا بيگ ثاني:

سيد رضا بيگ:

سيد رضا علوي:

سيد رضا:

سيد زمان الماسي ناصري :

سيد زينل:

سيد سام الدين مشعشعي:

سيد سرخوش بيگ:

سيد سرخه بيگ:

سيد سردار بگ :

سيد سعدي بگ :

سيد سلمان زارعي:

سيد سليمان افندي:

سيد سليمان:

سيد سوايار :

سيد سوزي خان:

سيد سهراب ابراهيمي:

سيد سيف الدين حيدري:

سيد سيف الله :

سيد شاهمراد موسوي :

سيد شجاع ميرزا مشعشعي :

سيد شمس الدين:

سيد شمس الله:

 سيد شمسالي بيگ:

 سيد شمسعلي:

 سيد شهابدين:

 سيد شيخعلي :

 سيد شيخعلي:

 سيد شيره بيگ:

 سيد صابر سيد حمود:

 سيد صفي خان:

 سيد طوطي حسيني :

 سيد طهماسب قزوينه‌اي:

 سيد عباس آقا:

 سيد عباس بيگ:

 سيد عبدالحميد خان:

 سيد عبدالعزيز دكه:

 سيد عبدالكريم خان:

 سيد عبدالله ميرزا:

 سيد عزت الله :

 سيد عزيز ذوالنوري:

 سيد علي خان احمدي:

 سيد علي نقي كلاردشت:

 سيد عليار ثاني:

 سيد عليار:

 سيد عليداد مرادي:

 سيد عود :

 سيد عود:

 سيد عيسي:

 سيد غلام ابراهيمي:

 سيد فتاح آقا:

 سيد فتح الله بيگ:

 سيد فرامرز بيگ:

 سيد فرج الله مشعشعي:

 سيد فرخ ميرزا مشعشعي:

 سيد فرضي خاموشي:

 سيد فريدون زارعي:

 سيد فلك الدين كاكه‌اي:

سيد فيض الله زركوب :

سيد قاسم افضلي:

سيد قدرت الله ميرزا مشعشعي:

سيد قطال:

سيد قطب الدين:

سيد قنبر شاهويي:

سيد كاظم نيك نژاد :

سيد كاظم:

سيد كريم آقا:

سيد كسعلي :

سيد كسي:

سيد لطفي:

سيد لطيف خان بگ :

سيد مجتبي مشعشعي دلفان :

سيد محمد :

سيد محمد احمدي:

سيد محمد بغدادي:

سيد محمد بيگ:

سيد محمد حسين ميرزا:

سيد محمد حسيني:

سيد محمد طاهر :

سيد محمد كلاردشتي:

سيد محمد نبي ميرزا:

سيد محمد نوربخش:

سيد محمود حيدري:

سيد محمود خان:

سيد محمود علوي :

سيد مراد بيگ:

سيد مرتضي ولايي:

سيد مردانعلي عباسي:

سيد مرشد حسيني :

سيد مصطفي:

سيد مطلب :

سيد معرفت :

سيد ملك طيار:

سيد ملك:

سيد منصور آتشبگي:

سيد منصور ميرزا مشعشعي:

سيد منصور نادري:

سيد موسي :

سيد مهراب بريه خاني:

سيد مير احمد:

سيد مير حمزه:

سيد مير خسرو:

سيد مير عطار :

سيد مير نجات:

سيد مير:

سيد ميران بيگ:

سيد ميرزا علي بيگ:

سيد ميرزا موسوي:

سيد ناصر مشعشعي خرم رودي:

سيد نصرالدين جيهون آبادي:

سيد نصرالدين حيدري:

سيد نصرالدين قزوينه‌اي:

سيد نصرالله ميرزا:

سيد نصير:

سيد نظام الدين مشعشعي:

سيد نعيم مشعشعي:

سيد نقدي بگ:

سيد نورالدين احمدي:

سيد نورالدين خاموشي:

سيد نورمحمد حسيني :

سيد نوروز:

سيد نوشاد ابوالوفايي اول:

سيد نوشاد ابوالوفايي دوم:

سيد نياز:

سيد والي:

سيد وصال:

سيد ولد افندي:

سيد ولي آقاي كاكه‌يي:

سيد ولي حسيني :

سيد ولي حسيني:

سيد وهاب سيد فتاح:

سيد هواس لرگه:

سيد هواس:

سيد هياس:

سيد ياسم بگ :

سيد يحيي ميرزا مشعشعي :

سيد يعقوب اول :

سيد يعقوب ثاني:

سيد يعقوب گوران:

سيد يونس:

سيدتاج الدين حسيني كنگاوري:

سيدحمه دورسن خان:

سيدمحمد احمدي:

سيده اسمره خاتون:

سيده بدرالملوك:

سيده خانم علويه:

سيده شياني:

سيده‌ نيلوفر:

سيروان:

سيروس دلفاني :

سيغه ساي:

سيقال:

سيماك:

سيماني:

سيواس :

 

 

ورود به سایت

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Real Time Web Analytics Clicky


برای حمایت از ما امتیاز دهید
یارسان در راستای اعتلای فرهنگ یاری GNU/GPL کار می کند.