یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 8093

 

شابدين:

شاخوشين:

شارزول:

شاطر عبدالله:

شافضل:

شاكه:

شالي ميرزا:

شاملو:

شاه آقا ميرزا:

شاه ابراهيم:

شاه بانو:

شاه تپه:

شاه حياس:

شاه عباس:

شاه علي ميرزا:

شاه فتاح :

شاه محمد بيگ:

شاه نظر:

شاه ويس قلي:

شاهرخ كاكاوند:

شاهرخ ميرزا مشعشعي :

شاهزاده احمد كال نازدار:

شاهزاده محمد:

شاهزنان خانم:

شاهمراد سالكي:

شاهمراد:

شاهو:

شجاع:

شريف اوغلي:

شريف ريجابي:

شريف:

شكر شيرواني:

شكر علي آزادي:

شمام:

 

 

شمس:

 شمشال:

 شميار اويله‌:

شميل:

 شندروي:

 شوقعلي :

 شهباز خان ياوري :

 شهرزور:

شهسوار اوغلي:

شيخ احمد دكا شيخاني:

شيخ الملك:

شيخ امام:

شيخ امير:

شيخ با ابدالي(فقي علي):

شيخ باقر تيموريان:

شيخ باقر جناب:

شيخ بالانتران:

شيخ باوا:

شيخ باوه:

شيخ برزي:

شيخ جگير:

شيخ جه‌مال كاژاوي:

شيخ چغندر:

شيخ حسن بصره‌يي:

شيخ حسين لو:

شيخ حمشاد:

شيخ خالد كاژاوي:

شيخ داود:           

شيخ روزالله:

شيخ زارا:

شيخ زاهد گيلاني:

شيخ زمان مركه‌اي:

شيخ سيلوو:

شيخ شهاب الدين:

شيخ شهابدين سهروردي:

شيخ شيرو:

شيخ صدرالدين:

شيخ صفي اردبيلي:

شيخ عبدالحسين مجتهد تهراني:

شيخ عبدالستار:

شيخ عبدالقادر:

شيخ عيسي بساكاني:

شيخ عيسي:

شيخ قدرت:

شيخ قميس:

شيخ لطفي برزنجي:

شيخ محمد باقر جناب سوم:

شيخ محمد تاج العارفين:

شيخ محمد حسن صاحب:

شيخ محمد حسن:

شيخ محمد علي جناب دوم:

شيخ محمد علي جناب:

شيخ موسي:

شيخ ناجي:

شيخ نظرعلي جناب اول:

شيخ نظرعلي جناب:

شيخ نظير:

شيخ هدايت حسن ابادي:

شيخان:

شيخعلي اوغلي:

شيخي جان:

شيرازادي:

شيرخان قلخاني:

شيرخان كرندي:

شيرويي:

شيره‌خان:

شيشمي:

شيطان بازار :

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly