یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 7219

 

بابا احمد علمدار شارزويلي:

بابا اردشير علمدار شارزويلي:

بابا اسماعيل علمدار:

بابا اصحاب قنديل كوهي:

بابا اكبر علمدار شارزويلي:

بابا القاص ميانه‌اي:

بابا الماس علمدار شارزويلي:

بابا الماس:

بابا امين:

بابا ايرج علمدار شارزويلي:

بابا ايمان علمدار شارزويلي:

بابا باقر شارزويلي:

بابا باوالي دره‌شيشي:

بابا بزرگ:

بابا پير جليل:

بابا پير سيد علي شارزويلي:

بابا پير عبد الله شارزويلي:

بابا پير قاسم:

بابا پير معنا شارزويلي:

بابا پير نادر:

بابا پير يحيي:

بابا پير يوسف:

بابا پيرخدر شارزويلي:

بابا پيرولي علمدار:

بابا پيرويس علمدار:

بابا تعمين شارزويلي:

بابا حاتم:

بابا حيات علمدار:

بابا حيدر علمدار شارزويلي:

بابا خسرو علمدار شارزويلي:

بابا رجب:

بابا رشيد علمدار:

بابا رضا شارزويلي:

بابا روزالله ناوتاني:

بابا سامان علمدار شارزويلي:

بابا سلمان علمدار:

بابا سيد علمدار:

بابا شاوردي علمدار:

بابا شاهرضا بابايي:

بابا شاهمراد اول:

بابا شاهمراد:

بابا شعبان علمدار:

بابا شكر سابلاتمي:

بابا شمس علمدار شارزويلي:

بابا شيروان علمدار شارزويلي:

بابا صالح علمدار شارزويلي:

بابا صفدر علمدار شارزويلي:

بابا عارف علمدار:

بابا عارف:

بابا عالم علمدار شارزويلي:

بابا عباس:

بابا علي ترابي:

بابا فريدون علمدار شارزويلي:

بابا قباد علمدار شارزويلي:

بابا قربان علمدار شارزويلي:

بابا قنبر علمدار شارزويلي:

بابا قيطاس شارزويلي:

بابا كاوس علمدار شارزويلي:

بابا لوره:

بابا مراد علمدار:

بابا مقصود:

بابا ملك طيار علمدار:

بابا منصور علمدار شارزويلي:

بابا نادر علمدار شارزويلي:

بابا ناوس علمدار شارزويلي:

بابا نجوم:

بابا نريمان طبر دار:

بابا نوشيروان علمدار شارزويلي:

بابا ويسقلي علمدار:

بابااسكندر:

بابااسماعيل:

باباجعفر:

باباجليل:

باباحيدر:

بابادانيار:

بابازمان:

باباسرهنگ:

باباسورنج:

باباشاهمراد دوم:

باباشاهمراد:

باباطاهر:

باباعلي آينه كوه:

باباعلي درويش:

باباعلي همداني:

باباغلام همت آبادي:

بابافقي:

باباگرچك:

بابامراد اول:

بابامقصودي:

باباناوس:

باباهندو:

بابايادگار:


بابايدالله:

بابوخوشه :

بابوعلي :

بابومحمد :

بادال:

باغ شاه:

بالامو:

بان زرده:

بانو كوكب حسيني :

بانياران:

بانيان :

باوه اسد مندلاوي:

باوه شمس:

باوه‌قتال :

بايديگ:

بايراك قوشچي اوغلي:

بايرام قوشچي اوغلي:

باينان:

بچه امن الدين:

بختياري:

برده باوه كاني:

برزنجه :

برزه كوه:

برهان سعيد رشيد:

بريق:

بزه‌هو :

بشارت:

بگتر :

بگمراد قلخاني:

بگمراد گهواره‌يي:

بلوران:

بنيامين:

بوداغ:

بهرام خان ياور گوران :

بهرام خان:

بهرام ميرزاي معزالدوله:

بهرامي:

بهروز طاهري:

بهلول:

به‌ون بر:

بي نهري:

بيا:

بيامه:

بيست و يك مرد برزنجه:

بيوه‌نيج:

 

 

ورود به سایت

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Real Time Web Analytics Clicky


برای حمایت از ما امتیاز دهید
یارسان در راستای اعتلای فرهنگ یاری GNU/GPL کار می کند.