یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 8091

 

عابدين خادمي:

عاستا:

عاشق حسن:

عاشقلو:  

عالي دده:

عالي قلندر:

عباس بولاغي:

عباس عزاوي:

عباس كرندي:

عبدالحسين خان مظهري زنگنه:

عبدالرحمن بهرامي:

عبدالرضا رهنما:

عبدالعظيم ميرزا:

عبدالهي:

عبدل نازدار:

عرفش:

عزيز ابن مختار:

عزيز رمضان:

عزيز:

عشق آباد :

عطب :

عف جبار حسيني :

عف ستار حسيني :

عف قطار حسيني :

علاءالدين:

علافي:

علوي كوغما:

علي آل داوود:

علي اكبر خان:

علي اكبر مرادي:

علي بيگ:

علي سياه پوش:

علي طاهري:

عمه اعظم:

عنقا:

عيسي:

عين الدين اوغلي:

 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly