یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 8094

 

فارغ كرمانشاهي:

فاروقي:

فاطمه خانم:

فاطمه لوره:

فتاح آقا كاكه‌يي:

فتاح ابوالوفا:

فتاح پور:

فتاح خان سنجابي:

فتحي:

فرامرز مام ولي:

فرياد:

فريبا مقصودي:

فريد الملك قراگزلو:

فريد الملك قراگزلوي همداني:

فريد اوغلي:

فريدون سالكي:

فقي حمه حيدر:

فقيه خانم:

فلك الدين كاكه‌يي:

فيشل:

فيض الله خان آزادي :

فيليبه :

 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly