یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 8094

 

قاباخ اولاخ:

قادر طهماسبي :

قادر:

قارا اوغلان:

قارازامي:

القاس:

قاسم اولي بابا:

قاسم كندي:

قاسم:

قاضي:

قاموس:

قانون بيگ:

قديم يار:

قديمي:

قرابيق :

قراجه‌داغ:

قرجيل:

قرخ ميره بيگ:

قره باغ:

قره پوس:

قره ضياءالدين:

قره‌ قوت:

قره‌داغ:

قره‌قوش :

قريه دارگل:

قريه سيماني:

قريه شامار:

قزل يول:

قزيلجه‌ قاله:

قطب الدوله:

قلاي قلندر بيگ:

قلخاني:

قلعه جوق:

قلم:

قلندر بيگ:

قلندر:

قلي:

قنبر سلطان :

قنبر:

قنبري:

قندير:

قنديل:

قورقودايلي :

قوسلدين:

قوشچي اوغلي:

قول اوغلي:

قول ايوت:

قول ولي:

قولتاس:

قولي:

قومري كوته:

قيماس:

 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly