یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 8090

 

كا ملك:

كاژاو:

كافوره:

كاك احمد:

كاك بشارت سرشتي:

كاك جمال:

كاك حيدر دهلكي:

كاك ساساي سورقاميشي:

كاك سدر:

كاك عابدين:

كاك فريدون:

كاك قومراي سلواتوي:

كاك محمد تيركماني:

كاك ندر:

كاك نقدي شمامي:

كاك نقي خان خالاني:

كاكا ابراهيم برزنجه‌اي:

كاكا احمد برزنجه‌اي:

كاكا اقبال برزنجه‌اي:

كاكا توفيق برزنجه‌اي:

كاكا جليل برزنجه‌اي:

كاكا جمال برزنجه‌اي:

كاكا حياس برزنجه‌اي:

كاكا خليل برزنجه‌اي:

كاكا خوشيار برزنجه‌اي:

كاكا ردا:

 كاكا رسول برزنجه‌اي:

 كاكا رشيد:

 كاكا سلمان بانه‌اي:

 كاكا طاهر برزنجه‌اي:

 كاكا فاروق قه‌ره باغي برزنجه‌اي:

 كاكا فتاح برزنجه‌اي:

 كاكا قادر برزنجه‌اي:

 كاكا رسول برزنجه‌اي:

 كاكا رشيد:

 كاكا سلمان بانه‌اي:

 كاكا طاهر برزنجه‌اي:

 كاكا فاروق قه‌ره باغي برزنجه‌اي:

 كاكا فتاح برزنجه‌اي:

 كاكا قادر برزنجه‌اي:

 كاكا كمال برزنجه‌اي:

 كاكا محمود برزنجه‌اي:

 كاكا مير محمد برزنجه‌اي:

 كاكا مير ويس هاواري:

 كاكا وهاب برزنجه‌اي:

 كاكا يوسف برزنجه‌اي:

 كاكا يونس برزنجه‌اي:

 كاكه جابر:

 كاكي اسكندر مقصودي:

 

كاكي قربانعلي:

كاكي محمد قلي يوسف شاهي كرندي:

كاكي ندرويس:

كامران:

كامريجان:

كاني رزبار:

كاني زلم:

كاني شاخوشين:

كاني مصطفي:

كاني ورگيل:

كبير:

كتان:

كدخدا آقا برار پاكزاد:

كدخدا اعظم:

كدخدا نازار كرمي :

كرحال :

كرد دره:

كركوتي:

كرند:

كريم آقا:

كريم بهرامي:

كريم خليل:

كريم گهواره:

كشكول:

كفر آور:

كفرستان :

كفري :

كل نازدار:

كلات:

كلاردشت :

كلك سيد اسماعيل جان :

كله زرده:

كليبر:

كنگاور:

كنگرشاه :

كنه هه‌ر:

كوثر:

كوچالار:

كوشك كيان:

كوه بله بزان:

كوه كاژاو:

كوه كني كلان:

كوه مورياس:

كوه يل:

كوي انجم:

كوي كلامان:

كويخا هياس زايه‌ر:

كهريزي:

 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly