یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 7218

 

مؤمن:

ماشاء الله ميرزا مشعشعي :

ماشاءالله سوري:

ماكو:

مام عزت يادگار:

مام محمد:

مام مظهر آقا:

مام نظر گرمياني:

مام نوره:

ماما جلاله:

ماملو:

مجيد القاصي :

محبي:

محسن بهرامي:

محمد ابراهيم صحنه‌اي:

محمد ابن سخاري:

محمد باقر:

محمد بدري:

محمد بيگ لرستاني:

محمد تقي خان سرهنگ زنگنه:

محمد چوپان:

محمد حسن خديوي كرمانشاهي:

محمد حسين ميرزا مشعشعي:

محمد شيرزاد:

محمد علي خان گوران :

محمد علي خان گوران:

محمد علي سلطاني :

محمد علي كرمانشاهي:

محمد علي ميرزا دولتشاه:

محمد قاسم ميرزا مشعشعي:

محمد قلي مباشر:

محمد لواو بري:

محمد نبي ميرزا آقا مشعشعي:

محمود آباد:

محمود ابن سخاري:

محمود اوغلي:

محمود خان ناصرالملك:

محمود كاغي:

محمود هجري:

محمودي:

مر ميره بيگ:

مراد :

مرتضي قلي خان:

مرد حقاني( شا اياز):

مرزي:

مرگن:

مرنو:

مريان:

مزيت:

مزيد اوغلي:

مزين:

مستي:

مسعود السلطان ياسمي گوران:

مسعود رضا بيگي :

مسعود ميرزا ضل السلطان:

مسكين اوغلي:

مسكين حاجي:

مسكين:

مصطفايي:

مصطفي خان نصيري:

مصطفي قلي خان:

مصطفي:

مظفر بيگ:

مظفر عليشاه كرماني:

معصوم عليشاه:

ملا ابراهيم عباسوند:

ملا ابراهيم:

ملا الماس خان كندوله‌يي:

ملا بهرام خان گشويري:

ملا زينل حه‌ويش:

ملا صمد پيرويس:

ملا ظاهر حلبچه‌اي:

ملا عباس حليمي:

ملا فتوش:

ملا محمد باقر خبري اصفهاني:

ملا مصطفي قلخاني :

ملا نيازه :

ملاالياس:

ملاجامي:

ملاشافي:

ملاغفوره:

ملاقدوري:

ملانصوره:

ملك الياس خان:

ملك جعفرخان بيونيژي:

ملك شاقلي:

ملك طيار:

ملك علي ميرزاخان بره‌شاهي:

ملك نيازي:

ملكعلي قلخاني:

مليح لي:

منصور :

منوچهر كمري :

موخور:

موردين:

مورياس:

موسي پرنيان :

موسي سياوه:

مولانا گشايش:

مولك بارزان:

مولك شاروس:

مهدي خان آزادي :

مهرعلي:

مهندس علي پير داوري:

مي زرد:

ميتون:

مير احمد بهاوار:

مير اسكندر باش چاوش:

مير خسرو:

مير دوست:

مير عابدين باش چاوش:

مير محمد صالح حيرانعلي شاه نعمه‌اللهي:

مير موسي سياوه باچاوش:

مير نريمان گوره سوار:

مير و‌رچم باش چاوش:

ميرزا آمانا:

ميرزا حسن خان سميعي:

ميرزا حسين خان عطا:

ميرزا حقمراد :

ميرزا رحيم :

ميرزا صيد علي كفاشيان:

ميرزا عباس بيگ:

ميرزا علي خان:

ميرزا علي عباسوند:

ميرزا علي محمد:

ميرزا قلي:

ميرزا قهرمان تبرايي:

ميرزا محمود گرگاني:

ميرزا موسي خان حكيم باشي قزويني:

ميرزا نورعلي سالك:

ميرقباد:

ميره الياس ماسوله‌اي:

ميره امين يافته كوئي:

ميره باش تجار:

ميره باوالي سيرواني:

ميره برا عزيز زنجاني:

ميره بيگ:

ميره پيره لرستاني:

ميره شهريار اوراماني:

ميره ويس مراد كركوكي:

ميري:

مين جوان:

 

ورود به سایت

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Real Time Web Analytics Clicky


برای حمایت از ما امتیاز دهید
یارسان در راستای اعتلای فرهنگ یاری GNU/GPL کار می کند.