یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 8091

 

هاتف:

هاسيل قوپي:

هاشم خان:

هاشم عاسي كاكه‌يي :

هاله مه:

هانيتا:

هاوار:

هاواره كهنه:

هروي:

هريل:

هزاره:

هشتا رود:

هفت آشيان:

هفت پيشكار:

هفت دسور:

هفت سردار:

هفت سواره هوكاني:

هفتاد و دوو پير:

هما خانم:

هنا:

هورامان:

هوشنگ تيموريان:

هوكان:

هويت:

هه‌رده‌ويل كاكه‌يي:

هيجري ده‌ده:

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly