یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 8093

 

تاش هورين

تبريزي:

تپه جشناني :

تپه سو:

تذكره‌اعلي :

ترابي:

ترك سر بر:

تركه مير:

تشار:                 

تفنگچي:

تكاب:

تلخه رود :

تنگ زولمات:

تنوره دول:

توت شامي:

توركندي:

توريز:

توفيق:

تووه‌ي هياس:

توه‌ي سيد تراب:

توه‌ي سيد نازه:

تيمور بانياراني


 


 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly