یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 8091

 

ازهره:

خاتون زرّبانو:

خاتون زري:

خاتون زرّينه:

خاتون عمر:

خاتونه زينب:

خاتونه گولي:

خاطري:

خان آتش لرستاني:

خان ابدال:

خان احمد ابن ميره بگ:

خان احمد خان اردلان:

خان احمد كركوكي:

خان الماس:

خان امام قلي:

خان جمشيد:

خاندان ملك دانيال:

خانم كوچك آزادي :

خدا داد:

خدامراد قلخاني:

خداوردي لرستاني:

خدر قلاجوخ:

خدر لوتفي افندي:

خدر:

خزاوي:

خسته عالي:

خسرو لعل پوش:

خليفه امير برده‌رشي:

خليفه باپير:

خليفه جبار:

خليفه دميار نوسودي:

خليفه شاشا:

خليفه شهابدين:

خليفه عزيز:

خليفه محمد درينجويي:

خليل آقا اسكندري:

خليل منور:

خمار لو:

خواجاي دروزي:

خواجاي مينگير:

خواجه اسحاق ختلاني:

خوان قانون بيگ:

خوبيار:

خود آفرين:

خورمال:

خوشلدين:

خونجي:

خونكار:

خيله آهنگر:

خيله خيلاني:

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly