یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: دایرةالمعارف
نمایش از 01 دی 1391 بازدید: 8091

 

دایرة المعارف از بیوگرافی، تاریخ، جغرافیا، شرح اصطلاحات فلسفی کلامی و بیان اعتقاد تشکیل یافته که در مرحلۀ اول بحث بیوگرافی مشاهیر یارسانی را در دستور کار قرار داده ایم چرا که شرح بیوگرافی بزرگان یارسان کمتر مناقشه ای را در خود دارد که این سبب خواهد شد که نمایندۀ خاندانها و اهل قلمی که از خاندانها با ذهنیات و تفاسیر به رأی در کنار هم گرد آمده اند ابتدا همدیگر را بازشناسند و ایجاد عمومیت شود تا که به آخرین مرحلۀ کار یعنی شرح اصطلاحات کلامی و بیان اعتقاد پرداخته شود.

 

مدخلهای مربوطه به مشاهیر یارسانی که در سایت آمده است، خام می باشد یعنی یحتمل هم کم و کاستی دارد و یا اینکه اضافی می باشد که پس از بررسی و جمع آوری اطلاعات در خصوص این مدخل ها به تصویب خواهد رسید که در دایرة المعارف انعکاس داده شود یا نه.

 

این مدخل ها مشاهیر یارسانی را در ایران و عراق را شامل می باشد که به امید حق در آینده مشاهیر کشورهای دیگر از جمله ترکیه، هندوستان، افغانستان، نواحی روسیه، ... نیز به آن اضافه خواهد شد.

 

بزرگوارانی که قصد خدمت به این فرهنگ و اندیشه را دارند در صورت داشتن اطلاعات در خصوص هر کدام از این مدخل ها بر روی فرم همکاری کلیک کرده و اطلاعات فرد را به نام خود در دایرة المعارف یارسان ثبت کنید.

coollogo com-233148425

cooltext753798450

 


آراكس :

 آرپاليخ:

 آسيد حيدر(براكه):

 آشيخ علي:

 آق بولاق:

 آقا احمد برنده :

 آقا احمد خال وه چه‌م :

 آقا اسماعيل جان:

 آقا اوغلي:

 آقا حسين ميرزا مشعشعي:

 آقا سيد محمد بقا:

 آقا سيد ميرزا:

 آقا عباس:

 آقا عزيز ذوالنوري:

 آقا محمد عثمانوند:

 آقا محمد علي كرمانشاهي:

 آقا محمد هاشم صيفي كار:

 آقا يار علي:

 آلابرز:

 آلياس:

 ابدال بيگ:

 ابراهيم آقاي خوبيله زاده:

ابو دوجانه:

اجاق(بند علي بيگ):

اجاق(قرمزي داش):

اجاق(گلوك):

احتشام السلطنه:

احمد لو:

اختياري:

اخضر:

ادراك:

اديب السلطنه:

اديب الممالك فراهاني:

اردشير ميرزا مشعشعي:

ارزنجان :

ارسباران:

ازازيل:

ازنا:

اژدر:

اسب رش:

اسپري:

استاد سرخاب قصرشيريني:

اسد خان بختياري:

اسر:

اسكندر سياخانه:

اسماعيل خان سالار اقبال:

اسماعيل كندي:

اصحاب زنگي:

امام بيامه‌يي:

امام قلي خان:

امام قلي ميرزا:

امام يك دوجاني:

امامقلي خان سرتيپ:

امير افخم قراگزلو:

امير خان تيموري:

امير مسعود سعد سلمان:

امير:

انگوران:

انور:

اليزابت پل :

اوچ تپه:

اورنگ:

اولي بابا:

اهر:

ايرج بهرامي:

ايرج هندسي:

ايل بيگي جاف:

ايلخچي:

اينجه:

ايوت:

ايوذ :

     
     
     
     
     
     


 

 


 

بابا احمد علمدار شارزويلي:

بابا اردشير علمدار شارزويلي:

بابا اسماعيل علمدار:

بابا اصحاب قنديل كوهي:

بابا اكبر علمدار شارزويلي:

بابا القاص ميانه‌اي:

بابا الماس علمدار شارزويلي:

بابا الماس:

بابا امين:

بابا ايرج علمدار شارزويلي:

بابا ايمان علمدار شارزويلي:

بابا باقر شارزويلي:

بابا باوالي دره‌شيشي:

بابا بزرگ:

بابا پير جليل:

بابا پير سيد علي شارزويلي:

بابا پير عبد الله شارزويلي:

بابا پير قاسم:

بابا پير معنا شارزويلي:

بابا پير نادر:

بابا پير يحيي:

بابا پير يوسف:

بابا پيرخدر شارزويلي:

بابا پيرولي علمدار:

بابا پيرويس علمدار:

بابا تعمين شارزويلي:

بابا حاتم:

بابا حيات علمدار:

بابا حيدر علمدار شارزويلي:

بابا خسرو علمدار شارزويلي:

بابا رجب:

بابا رشيد علمدار:

بابا رضا شارزويلي:

بابا روزالله ناوتاني:

بابا سامان علمدار شارزويلي:

بابا سلمان علمدار:

بابا سيد علمدار:

بابا شاوردي علمدار:

بابا شاهرضا بابايي:

بابا شاهمراد اول:

بابا شاهمراد:

بابا شعبان علمدار:

بابا شكر سابلاتمي:

بابا شمس علمدار شارزويلي:

بابا شيروان علمدار شارزويلي:

بابا صالح علمدار شارزويلي:

بابا صفدر علمدار شارزويلي:

بابا عارف علمدار:

بابا عارف:

بابا عالم علمدار شارزويلي:

بابا عباس:

بابا علي ترابي:

بابا فريدون علمدار شارزويلي:

بابا قباد علمدار شارزويلي:

بابا قربان علمدار شارزويلي:

بابا قنبر علمدار شارزويلي:

بابا قيطاس شارزويلي:

بابا كاوس علمدار شارزويلي:

بابا لوره:

بابا مراد علمدار:

بابا مقصود:

بابا ملك طيار علمدار:

بابا منصور علمدار شارزويلي:

بابا نادر علمدار شارزويلي:

بابا ناوس علمدار شارزويلي:

بابا نجوم:

بابا نريمان طبر دار:

بابا نوشيروان علمدار شارزويلي:

بابا ويسقلي علمدار:

بابااسكندر:

بابااسماعيل:

باباجعفر:

باباجليل:

باباحيدر:

بابادانيار:

بابازمان:

باباسرهنگ:

باباسورنج:

باباشاهمراد دوم:

باباشاهمراد:

باباطاهر:

باباعلي آينه كوه:

باباعلي درويش:

باباعلي همداني:

باباغلام همت آبادي:

بابافقي:

باباگرچك:

بابامراد اول:

بابامقصودي:

باباناوس:

باباهندو:

بابايادگار:


بابايدالله:

بابوخوشه :

بابوعلي :

بابومحمد :

بادال:

باغ شاه:

بالامو:

بان زرده:

بانو كوكب حسيني :

بانياران:

بانيان :

باوه اسد مندلاوي:

باوه شمس:

باوه‌قتال :

بايديگ:

بايراك قوشچي اوغلي:

بايرام قوشچي اوغلي:

باينان:

بچه امن الدين:

بختياري:

برده باوه كاني:

برزنجه :

برزه كوه:

برهان سعيد رشيد:

بريق:

بزه‌هو :

بشارت:

بگتر :

بگمراد قلخاني:

بگمراد گهواره‌يي:

بلوران:

بنيامين:

بوداغ:

بهرام خان ياور گوران :

بهرام خان:

بهرام ميرزاي معزالدوله:

بهرامي:

بهروز طاهري:

بهلول:

به‌ون بر:

بي نهري:

بيا:

بيامه:

بيست و يك مرد برزنجه:

بيوه‌نيج:

 

 


 

پاشا بگ:

پرديور:

پري خانم:

پريخال:

پشنگ:

پل شكسته:

پلنگان:

پير احمد برشاهي:

پير اسماعيل كولاني:

پير اكابر قومي:

پير القون لمساوي:

پير الماس كلاشي:

پير امام روساي:

پير امين تميمي:

پير بابا درويش سرتختي:

پير بابا صبور:

پير باباغيب سرتختي:

پير باباغيب هاواري:

پير باقر دوس پيلي:

پير باقي تكريتي:

پير بشارت بوشهري:

پير بندر باستامي:

پير بهزاد ناوندي:

پير تومار براكي:

پير تيار كاشاني:

پير تيمور اورامي:

پير جامي تفليسي:

پير جامي يمني:

پير جبار بانه‌اي:

پير جمال ارموشي:

پير جمشيد سوراني:

پير جواره:

پير جهانگير تاتي:

پير چراغ ختايي:

پير حاتم بمبايي:

پير حاتم سوبياني:

پير حاجي قوقني:

پير حسن خراساني:

پير حكيم نجديني:

پير حليقه تويلي:

پير خالق گروسي:

پير خلال دمشقي:

پير خورشيد اناراني:

پير درويش مناتي:

پير دوستعلي سمومي:

پير دولتشاه:

پير رحيم كوتي :

پير رستم باچاوش:

پير رستم سو:                   

پير روزان هاشمي:

پير زكريا بدره‌يي:

پير زكي نوسودي:

پير زمان پاوه‌يي:

پير زواره سردشتي:

پير زواره:

پير زين الدين بربري:

پير ستار سابلاغي:

پير سفيار لاهوري:

پير سلطان شرفي:

پير سلمان كافوري:

پير سليمان سيستاني:

پير سيدي شارزويلي:

پير شاليار اورامي:

پير شاليار هرموني:

پير شجاع الدين زهاوي:

پير شمس الدين شارزولي:

پير شوكت جاف:

پير شهريار سرتختي:

پير صالح جيهوني:

 پير صغير حزيني:

پير صيفور زرده‌يي:

 پير ظاهر خطيبي:

 پير عادل خونساري:

پير عادل سورختي:

پير عالم زاخويي:

پير عبدااله ريابي:

پير عبدالمناف زقني:

پير عجر منداني:

پير عزيز هودانه:

پير عسكر دزدايي:

پير عطر گرگري:

پير عليار زرافي:

پير غضنفر گروسي:

پير فازل پشت دره‌يي:

پير فتالي صحنه‌اي:

پير فرامرز كابلي:

پير قازي شاهويي:

پير قاسم زنگاني:

پير قاقان صدقي:

پير قانون شمامي:

پير قلندر يمني:

پير قمر سراوقوماشي:

پير قميس قتاري:

پير قوباد هراتي:

پير قهرمان كلداني:

پير قيصر جمهيري:

پير قيماس پارسي:

پير كامران فرجامي:

پير كردار هرازي:

پير كمر بندري:

پير كنعان سيواسي:

پير كيدرون زيبا:

پير گوهر كمالي:

پير مامند بشيري:

پير محسن شماتي:

پير محمد:

پير محمود بغدادي:

پير محمود لرستاني:

پير مرد هوريني:

پير مستور حريمي:

پير مستي زردي:

پير مكائيل دوداني:

پير ملوان كعبه‌يي:

پير مونس بيروتي:

پير نادر قرقره پاپاقي:

پير نازدار شيرازي:

پير نامدار ملتاني:

پير ناهيدار سورداشي:

پير نجف وقواقي:

پير نجمدين پارسي:

پير ندر ريجاوي:

پير نريمان شاهويي:

پير نزيله زازايي:

پير نزيله:

پير نسيح نيشابوري:

پير نصرالله خاوري:

پير نعمت هوليري:

پير نعيم همداني:

پير نفر بلغاري:

پير نفر كرمانجي:

پير نگين پيروز:

پير نمام الدين قشاوي:

پير نوروز عرفاني:

پير وشيار اوراماني:

پير هاشم رژدي:

پير ياسين جيهوني:

پير يوسف قومپاني:

پيرابراهيم تبريزي:

 پيرابراهيم جاف:

پيراحمد گنجه‌يي:

 پيراحمد لرستاني:

 پيرالي مورديني:

 پيرالياس مورياسي:

 پيرتاجدين فارس:

 پيرتاماز كرماني:

 پيرتقي شاهويي:

پيرجعفر كردستاني:

 پيرحاتم همداني:

 پيرحسين استانبولي:

 پيرحمزه بره‌شاهي:

 پيرحيات ماچيني:

 پيرحياس مغربي:

 پيرحيدر گلميداني:

 پيرحيدر لرستاني:

 پيرحيدر:

 پيرخالق اردبيلي:

 پيرخدر شاهويي:

 پيرخدر:

 پيرخليل موصلي:

 پيردانيال دالاهويي:

 پيردلاور دره‌شيشي:

 پيردلاور:

 پيرراستگو قرداغي:

 پيررحمان بمبئي:

پيرركن الدين:

پيرركن الدين:

پيرسليمان اردلاني:

پيرسوره هندله‌يي:

پيرشاليار:

پيرشمس علمدار:

پيرصادق مازندراني:

پيرصفر قلاجه‌اي:

پيرطاهر اصفهاني:

پيرعبدالعزيز بصره‌يي:

پيرعلي شقاقي:

پيرعيسي بساكاني:

پيرفيروز هندي:

پيرقابيل سمرقندي:

پيرقانون شامي:

پيرقباد ديانه:

پيركاظم كنگاوري:

پيركمال مامولاني:

پيرمالك گوران:

پيرماما ماهيدشتي:

پيرمجيد عبدالاني:

پيرمحمد بارگاچي:

پيرمحمد شارزولي:

پيرمكائيل دوداني:

پيرمكائيل دوداني:

پيرمنصور شوشتري:

پيرموساي ميانه‌يي:

پيرموسي:

پيرمهدي هرموتي:

پيرناصر بختياري:

پيرنرمي بالامويي:

پيرنعمت تبردار:

پيرنقي بالامويي:

پيرنگادار تاني:

پيرويس سياه بيم:

پيرويس قلخاني:

پيرويس:

پيره بابا خدر سرتختي:

پيره بابا فتح الله شارزويلي:

پيره بابا نازار سرتختي:

پيره باباحيدر سرتختي:

پيره باباصفي سرتختي:

پيشان:

 

 

 

 


 

تاش هورين

تبريزي:

تپه جشناني :

تپه سو:

تذكره‌اعلي :

ترابي:

ترك سر بر:

تركه مير:

تشار:                 

تفنگچي:

تكاب:

تلخه رود :

تنگ زولمات:

تنوره دول:

توت شامي:

توركندي:

توريز:

توفيق:

تووه‌ي هياس:

توه‌ي سيد تراب:

توه‌ي سيد نازه:

تيمور بانياراني


 


 


 


 


 

جاماز:

جخت:

جمشيد بيگ:

جمياري:

جميل افشار:

جواد آقا پروانه:

جوزه تفنگچي:

جولبر:

جونين:

 

 


 

 

چادر گاه:

چراغ :

چراغ بيگ:

چرگا:

چرنداب:

چقاتو :

چلوي:

چمچمال :

چمه كري:

چهل داره:

چيچك:

چيني:

 

 


 

حاج آزاد عليشاه كرماني:

حاج سياح مهلاتي:

حاج غلامرضا حقاني:

حاج مراد بيگ :

حاج نعمت الله جيهون آبادي:

حاجتيان:

حاجي آقا سلطان باتمانقليچ:

حاجي بگتاش ولي:

حاجي جان نشي ميرزا:

حاجي سبزواري:

حاصلي:

حبش:

حجت الله حيدري :

حرير:

حريريان:

حسامي:

حسن احمد:

حسن خان سردار معظم گوران :

حسين بيگ جلد:

حسين خان حسام الملك قراگزلو:

حسين خان حسام الملك:

حسين خان:

حسين روحتافي:

حسين سياكوهي:

حسين قلي خان كلهر كرمانشاهي:

حسينعلي خان سلطاني:

حسينعلي شاه:

حسينعلي شياني:

حقمراد كاكايي:

حمدانيه‌ك

حمزه بيگ:

حمزه خرمالي:

حمزه‌اي:

حمه آقاي خوبيله زاده:

حورالعين:

حياتي:

حيدر قلخاني:

حيدر كچكبلي:

حيدرآباد:

حيدربيگ:

حيران:

 

 


 

ازهره:

خاتون زرّبانو:

خاتون زري:

خاتون زرّينه:

خاتون عمر:

خاتونه زينب:

خاتونه گولي:

خاطري:

خان آتش لرستاني:

خان ابدال:

خان احمد ابن ميره بگ:

خان احمد خان اردلان:

خان احمد كركوكي:

خان الماس:

خان امام قلي:

خان جمشيد:

خاندان ملك دانيال:

خانم كوچك آزادي :

خدا داد:

خدامراد قلخاني:

خداوردي لرستاني:

خدر قلاجوخ:

خدر لوتفي افندي:

خدر:

خزاوي:

خسته عالي:

خسرو لعل پوش:

خليفه امير برده‌رشي:

خليفه باپير:

خليفه جبار:

خليفه دميار نوسودي:

خليفه شاشا:

خليفه شهابدين:

خليفه عزيز:

خليفه محمد درينجويي:

خليل آقا اسكندري:

خليل منور:

خمار لو:

خواجاي دروزي:

خواجاي مينگير:

خواجه اسحاق ختلاني:

خوان قانون بيگ:

خوبيار:

خود آفرين:

خورمال:

خوشلدين:

خونجي:

خونكار:

خيله آهنگر:

خيله خيلاني:

 


 

دادا خزان:

دادا خورشي:

دادا ساري:

داود موحد بشيري كلاردشتي :

داود:

داودان:

دايان:

دايراك:

دبيري:

دخمه شيرين و فرهاد:

دده ابراهيم:

دده ايمان:

دده بحري:

دده بختيار:

دده بگتر :

دده حسين:

دده حياس:

دده رجب ارزرومي:

دده سلايوم باخاني:

دده سلمان ملحه‌يي:

دده سوقعلي:

دده قاسم:

دده قباد:

دده قمر:

دده كمال برسوسي:

دده كمال رندانه‌يي:

دده محمود دارسيفي:

دده يونس خرخالي:

درزيان:

درسيم :

درويش اجاق گهواره‌:

درويش اجاق:

درويش امير حياتي:

درويش اياز كرندي:

درويش براخاص بيامه‌يي:

درويش حبيب الله گوران:

درويش حسن خراباتي:

درويش حسن قلندر:

درويش زوالفقار گوران:

درويش سيما:

درويش شاكر :

درويش طهماس گهواره‌ي:

درويش غلام فرهادي:

درويش قلي كرندي:

درويش قنبر:

درويش كريم جاف:

درويش نصرالله جلالوندي:

درويش نعمت خراباتي:

درويش نورعلي قلندري:

درويش ولي قوجه:

درويش:

دره لوله‌زيلي:

دره‌شيش:

دشت پوشين:

دكان داود:

دكتر بهرام الهي :

دكتر سياوش تيموري:

دكتر گلمراد مرادي:

دكتر محمد صديق:

دكترمحمد مكري :

دكه :

دل:

دلاك قبري:

دلوديره:

دورين:

دوسته بيامه‌يي:

دول دالاهو:         

دوله تمري:

دوله چناره:

دوله دني:

دوله ديزه:

دوله زيله:

دوله ظاهر:

ده جامي:

دي به‌رز:

ديجور:

ديوان گوره :

 


 

ذوالنور قلندر:

ذهب خان:

 


 

رامش كاشاني :

رامين كاكاوند:

رحمت بيگلريان :

رحمتي:

رحيم كاكايي:

رحيمي:

رستم باباجاني:

رستم كرندي:

رستم يادگاري:

رشيد ياسمي:

رضاعلي بيامه‌يي:

رمام:

رمزبار:

روچيار:

روح فام:

روحتاف:

روزان:

روستاي آتش بگ:

روم ايلي :

ريحانه:

 

 


 

زاگاراي يني چه :

زبور حقيقت :

زربانو:

زرتاو:

زرده بام:

زري خانم:

زكريا:

زمام:

زماني:

زوئين:

 

 


 

سائي:

سابق:

ساتيلميش:

ساجان:

ساجنار:

ساري:

ساطان محمود آقا:

سالار الدوله:

سام الدين تبريزيان :

سايي:

سخري جن:

سراب تيران:

سراج الدين:

سرانجام :

سرانه:

سراو دو دره:

سرحد:

سرز :

سركت:

سركشتي:

سرگل:

سرلف:

سرميل:

سرنديل:

سرور:

سرهنگ آزاد علي:

سفير:

سفيق:

سقا:

سقام:

سلامت:

سلانيك :

سلطان اسحاق برزنجه‌اي:

سلطان قوژنج:

سلطان محمود آقا:

سلطاني :

سليم كركوكي:

سليم:

سليمان خان گوران:

سمن ساره:

سمنگان:

سنجابي:

سنگلج:

سوتن:

سوره هنگامه:

سوفي رشيد هاواري:

سوقار:

سوما:

سونه خانم:

سويوخ بولاخ:

سهند كوه:

سياد:

سياوش تيموريان:

سياوش تيموريان:

سياوش دلفاني :

سيد آقا بزرگ طاويراني :

سيد آقا بزرگ:

سيد آقا جان موسوي:

سيد ابراهيم بيگ:

سيد ابراهيم عبوالحسن:

سيد ابراهيم قلندر بيگي:

سيد ابراهيم:

سيد ابواوفا:

سيد احمد برنده:

سيد احمد حسيني:

سيد احمد علوي برزنجي:

سيد احمد يادگاري:

سيد احمد:

سيد اسد نياكان :

سيد اسماعيل:

سيد اسماعيل:

سيد افضل خان:

سيد افضل:

سيد اكابر خاموش:

سيد اكبر ميرزا:

سيد الله مراد حسيني :

سيد الياس حقاني:

سيد امرالله شاه ابراهيمي:

سيد امير بيگ:

سيد امين بيگ:

سيد انبياء :

سيد اولياء :

سيد اياز قزوينه‌اي:

سيد اياز(ولد بيگ):

سيد اياز:

سيد ايمان خاموشي:

سيد بابارسول:

سيد باعزت :

سيد باويسي:

سيد برجعلي:

سيد برزو دانشور:

سيد برهان سيد رشيد:

سيد بهادر بيگ:

سيد بهرام عباسوند :

سيد بهرام:

سيد توفيق سيد رشيد:

سيد توفيق سيد علي:

سيد جشناني اول :

سيد جشناني دوم :

سيد جعفر خان هوكاني:

سيد جعفر خان:

سيد جعفر:

 سيد جلالدين حيدر:

سيد جمال آغا:

 سيد جمالدين:

 سيد جمشيد :

 سيد جمشيد حسيني:

 سيد جمشيد سيد ولي مصطفايي:

سيد جوزي:سيد حاجي حاتم:

سيد حبيب شا:

سيد حسام الدين حيدري:

سيد حسن آتشبگي:

سيد حسن آقا:

سيد حسن بغدادي:

سيد حسن خان بگ :

سيد حسن علي:

سيد حسن كاظمي:

سيد حسن ميري بانياراني:

سيد حسن:

سيد حسنعلي بيگ:

سيد حسين حسيني :

سيد حسين حيدري:

سيد حسين مشعشعي:

سيد حسين:

سيد حشمت الله ميرزا مشعشعي:

سيد حفيظ:

سيد حمزه عالي قلندري:

سيد حميد باباحيدري:

سيد حيات:

سيد خالد :

سيد خان بابا بهرامي :

سيد خاني بهرامي :

سيد خداقلي :

سيد خدايار :

سيد خسرو :

سيد خليل آقا:

سيد خليل عالي نژاد:

سيد خليل:

سيد خوبيار:

سيد خيال:

سيد داراب:

سيد درويش حقيقي زاده:

سيد درويش:

سيد رحمت:

سيد رستم:

سيد رضا بيگ بزرگ:

سيد رضا بيگ ثاني:

سيد رضا بيگ:

سيد رضا علوي:

سيد رضا:

سيد زمان الماسي ناصري :

سيد زينل:

سيد سام الدين مشعشعي:

سيد سرخوش بيگ:

سيد سرخه بيگ:

سيد سردار بگ :

سيد سعدي بگ :

سيد سلمان زارعي:

سيد سليمان افندي:

سيد سليمان:

سيد سوايار :

سيد سوزي خان:

سيد سهراب ابراهيمي:

سيد سيف الدين حيدري:

سيد سيف الله :

سيد شاهمراد موسوي :

سيد شجاع ميرزا مشعشعي :

سيد شمس الدين:

سيد شمس الله:

 سيد شمسالي بيگ:

 سيد شمسعلي:

 سيد شهابدين:

 سيد شيخعلي :

 سيد شيخعلي:

 سيد شيره بيگ:

 سيد صابر سيد حمود:

 سيد صفي خان:

 سيد طوطي حسيني :

 سيد طهماسب قزوينه‌اي:

 سيد عباس آقا:

 سيد عباس بيگ:

 سيد عبدالحميد خان:

 سيد عبدالعزيز دكه:

 سيد عبدالكريم خان:

 سيد عبدالله ميرزا:

 سيد عزت الله :

 سيد عزيز ذوالنوري:

 سيد علي خان احمدي:

 سيد علي نقي كلاردشت:

 سيد عليار ثاني:

 سيد عليار:

 سيد عليداد مرادي:

 سيد عود :

 سيد عود:

 سيد عيسي:

 سيد غلام ابراهيمي:

 سيد فتاح آقا:

 سيد فتح الله بيگ:

 سيد فرامرز بيگ:

 سيد فرج الله مشعشعي:

 سيد فرخ ميرزا مشعشعي:

 سيد فرضي خاموشي:

 سيد فريدون زارعي:

 سيد فلك الدين كاكه‌اي:

سيد فيض الله زركوب :

سيد قاسم افضلي:

سيد قدرت الله ميرزا مشعشعي:

سيد قطال:

سيد قطب الدين:

سيد قنبر شاهويي:

سيد كاظم نيك نژاد :

سيد كاظم:

سيد كريم آقا:

سيد كسعلي :

سيد كسي:

سيد لطفي:

سيد لطيف خان بگ :

سيد مجتبي مشعشعي دلفان :

سيد محمد :

سيد محمد احمدي:

سيد محمد بغدادي:

سيد محمد بيگ:

سيد محمد حسين ميرزا:

سيد محمد حسيني:

سيد محمد طاهر :

سيد محمد كلاردشتي:

سيد محمد نبي ميرزا:

سيد محمد نوربخش:

سيد محمود حيدري:

سيد محمود خان:

سيد محمود علوي :

سيد مراد بيگ:

سيد مرتضي ولايي:

سيد مردانعلي عباسي:

سيد مرشد حسيني :

سيد مصطفي:

سيد مطلب :

سيد معرفت :

سيد ملك طيار:

سيد ملك:

سيد منصور آتشبگي:

سيد منصور ميرزا مشعشعي:

سيد منصور نادري:

سيد موسي :

سيد مهراب بريه خاني:

سيد مير احمد:

سيد مير حمزه:

سيد مير خسرو:

سيد مير عطار :

سيد مير نجات:

سيد مير:

سيد ميران بيگ:

سيد ميرزا علي بيگ:

سيد ميرزا موسوي:

سيد ناصر مشعشعي خرم رودي:

سيد نصرالدين جيهون آبادي:

سيد نصرالدين حيدري:

سيد نصرالدين قزوينه‌اي:

سيد نصرالله ميرزا:

سيد نصير:

سيد نظام الدين مشعشعي:

سيد نعيم مشعشعي:

سيد نقدي بگ:

سيد نورالدين احمدي:

سيد نورالدين خاموشي:

سيد نورمحمد حسيني :

سيد نوروز:

سيد نوشاد ابوالوفايي اول:

سيد نوشاد ابوالوفايي دوم:

سيد نياز:

سيد والي:

سيد وصال:

سيد ولد افندي:

سيد ولي آقاي كاكه‌يي:

سيد ولي حسيني :

سيد ولي حسيني:

سيد وهاب سيد فتاح:

سيد هواس لرگه:

سيد هواس:

سيد هياس:

سيد ياسم بگ :

سيد يحيي ميرزا مشعشعي :

سيد يعقوب اول :

سيد يعقوب ثاني:

سيد يعقوب گوران:

سيد يونس:

سيدتاج الدين حسيني كنگاوري:

سيدحمه دورسن خان:

سيدمحمد احمدي:

سيده اسمره خاتون:

سيده بدرالملوك:

سيده خانم علويه:

سيده شياني:

سيده‌ نيلوفر:

سيروان:

سيروس دلفاني :

سيغه ساي:

سيقال:

سيماك:

سيماني:

سيواس :

 

 


 

شابدين:

شاخوشين:

شارزول:

شاطر عبدالله:

شافضل:

شاكه:

شالي ميرزا:

شاملو:

شاه آقا ميرزا:

شاه ابراهيم:

شاه بانو:

شاه تپه:

شاه حياس:

شاه عباس:

شاه علي ميرزا:

شاه فتاح :

شاه محمد بيگ:

شاه نظر:

شاه ويس قلي:

شاهرخ كاكاوند:

شاهرخ ميرزا مشعشعي :

شاهزاده احمد كال نازدار:

شاهزاده محمد:

شاهزنان خانم:

شاهمراد سالكي:

شاهمراد:

شاهو:

شجاع:

شريف اوغلي:

شريف ريجابي:

شريف:

شكر شيرواني:

شكر علي آزادي:

شمام:

 

 

شمس:

 شمشال:

 شميار اويله‌:

شميل:

 شندروي:

 شوقعلي :

 شهباز خان ياوري :

 شهرزور:

شهسوار اوغلي:

شيخ احمد دكا شيخاني:

شيخ الملك:

شيخ امام:

شيخ امير:

شيخ با ابدالي(فقي علي):

شيخ باقر تيموريان:

شيخ باقر جناب:

شيخ بالانتران:

شيخ باوا:

شيخ باوه:

شيخ برزي:

شيخ جگير:

شيخ جه‌مال كاژاوي:

شيخ چغندر:

شيخ حسن بصره‌يي:

شيخ حسين لو:

شيخ حمشاد:

شيخ خالد كاژاوي:

شيخ داود:           

شيخ روزالله:

شيخ زارا:

شيخ زاهد گيلاني:

شيخ زمان مركه‌اي:

شيخ سيلوو:

شيخ شهاب الدين:

شيخ شهابدين سهروردي:

شيخ شيرو:

شيخ صدرالدين:

شيخ صفي اردبيلي:

شيخ عبدالحسين مجتهد تهراني:

شيخ عبدالستار:

شيخ عبدالقادر:

شيخ عيسي بساكاني:

شيخ عيسي:

شيخ قدرت:

شيخ قميس:

شيخ لطفي برزنجي:

شيخ محمد باقر جناب سوم:

شيخ محمد تاج العارفين:

شيخ محمد حسن صاحب:

شيخ محمد حسن:

شيخ محمد علي جناب دوم:

شيخ محمد علي جناب:

شيخ موسي:

شيخ ناجي:

شيخ نظرعلي جناب اول:

شيخ نظرعلي جناب:

شيخ نظير:

شيخ هدايت حسن ابادي:

شيخان:

شيخعلي اوغلي:

شيخي جان:

شيرازادي:

شيرخان قلخاني:

شيرخان كرندي:

شيرويي:

شيره‌خان:

شيشمي:

شيطان بازار :

 


 

صالح عربتي:

صالحي:

صبوره:

صحبت فرخ منش :

صحنه :

صديق صفي زاده:

صفر لو:

صفي عليشاه:

صوفي چاي:

صوفي:

صوفيان:

صوفيه :

صيادي:

صيفور بيامه‌يي:

 

 


 

 

 


 

طاهر آقاي كاكه‌يي:

طايفه يارولي:

طرهان:

طيب طاهري :

 

 


 

ظهير الدوله:

 


 

عابدين خادمي:

عاستا:

عاشق حسن:

عاشقلو:  

عالي دده:

عالي قلندر:

عباس بولاغي:

عباس عزاوي:

عباس كرندي:

عبدالحسين خان مظهري زنگنه:

عبدالرحمن بهرامي:

عبدالرضا رهنما:

عبدالعظيم ميرزا:

عبدالهي:

عبدل نازدار:

عرفش:

عزيز ابن مختار:

عزيز رمضان:

عزيز:

عشق آباد :

عطب :

عف جبار حسيني :

عف ستار حسيني :

عف قطار حسيني :

علاءالدين:

علافي:

علوي كوغما:

علي آل داوود:

علي اكبر خان:

علي اكبر مرادي:

علي بيگ:

علي سياه پوش:

علي طاهري:

عمه اعظم:

عنقا:

عيسي:

عين الدين اوغلي:

 

 


 

غار شوقعلي:

غار هوكاني:

غسلان:

غظب:

غلام چغاپوري:

غلامحسين افشار:

غلامرضا خاموشي:

غلامرضا شيدايي:

غلامعلي شاه:

غول اوغلي:

 

 


 

فارغ كرمانشاهي:

فاروقي:

فاطمه خانم:

فاطمه لوره:

فتاح آقا كاكه‌يي:

فتاح ابوالوفا:

فتاح پور:

فتاح خان سنجابي:

فتحي:

فرامرز مام ولي:

فرياد:

فريبا مقصودي:

فريد الملك قراگزلو:

فريد الملك قراگزلوي همداني:

فريد اوغلي:

فريدون سالكي:

فقي حمه حيدر:

فقيه خانم:

فلك الدين كاكه‌يي:

فيشل:

فيض الله خان آزادي :

فيليبه :

 

 


 

قاباخ اولاخ:

قادر طهماسبي :

قادر:

قارا اوغلان:

قارازامي:

القاس:

قاسم اولي بابا:

قاسم كندي:

قاسم:

قاضي:

قاموس:

قانون بيگ:

قديم يار:

قديمي:

قرابيق :

قراجه‌داغ:

قرجيل:

قرخ ميره بيگ:

قره باغ:

قره پوس:

قره ضياءالدين:

قره‌ قوت:

قره‌داغ:

قره‌قوش :

قريه دارگل:

قريه سيماني:

قريه شامار:

قزل يول:

قزيلجه‌ قاله:

قطب الدوله:

قلاي قلندر بيگ:

قلخاني:

قلعه جوق:

قلم:

قلندر بيگ:

قلندر:

قلي:

قنبر سلطان :

قنبر:

قنبري:

قندير:

قنديل:

قورقودايلي :

قوسلدين:

قوشچي اوغلي:

قول اوغلي:

قول ايوت:

قول ولي:

قولتاس:

قولي:

قومري كوته:

قيماس:

 

 


 

كا ملك:

كاژاو:

كافوره:

كاك احمد:

كاك بشارت سرشتي:

كاك جمال:

كاك حيدر دهلكي:

كاك ساساي سورقاميشي:

كاك سدر:

كاك عابدين:

كاك فريدون:

كاك قومراي سلواتوي:

كاك محمد تيركماني:

كاك ندر:

كاك نقدي شمامي:

كاك نقي خان خالاني:

كاكا ابراهيم برزنجه‌اي:

كاكا احمد برزنجه‌اي:

كاكا اقبال برزنجه‌اي:

كاكا توفيق برزنجه‌اي:

كاكا جليل برزنجه‌اي:

كاكا جمال برزنجه‌اي:

كاكا حياس برزنجه‌اي:

كاكا خليل برزنجه‌اي:

كاكا خوشيار برزنجه‌اي:

كاكا ردا:

 كاكا رسول برزنجه‌اي:

 كاكا رشيد:

 كاكا سلمان بانه‌اي:

 كاكا طاهر برزنجه‌اي:

 كاكا فاروق قه‌ره باغي برزنجه‌اي:

 كاكا فتاح برزنجه‌اي:

 كاكا قادر برزنجه‌اي:

 كاكا رسول برزنجه‌اي:

 كاكا رشيد:

 كاكا سلمان بانه‌اي:

 كاكا طاهر برزنجه‌اي:

 كاكا فاروق قه‌ره باغي برزنجه‌اي:

 كاكا فتاح برزنجه‌اي:

 كاكا قادر برزنجه‌اي:

 كاكا كمال برزنجه‌اي:

 كاكا محمود برزنجه‌اي:

 كاكا مير محمد برزنجه‌اي:

 كاكا مير ويس هاواري:

 كاكا وهاب برزنجه‌اي:

 كاكا يوسف برزنجه‌اي:

 كاكا يونس برزنجه‌اي:

 كاكه جابر:

 كاكي اسكندر مقصودي:

 

كاكي قربانعلي:

كاكي محمد قلي يوسف شاهي كرندي:

كاكي ندرويس:

كامران:

كامريجان:

كاني رزبار:

كاني زلم:

كاني شاخوشين:

كاني مصطفي:

كاني ورگيل:

كبير:

كتان:

كدخدا آقا برار پاكزاد:

كدخدا اعظم:

كدخدا نازار كرمي :

كرحال :

كرد دره:

كركوتي:

كرند:

كريم آقا:

كريم بهرامي:

كريم خليل:

كريم گهواره:

كشكول:

كفر آور:

كفرستان :

كفري :

كل نازدار:

كلات:

كلاردشت :

كلك سيد اسماعيل جان :

كله زرده:

كليبر:

كنگاور:

كنگرشاه :

كنه هه‌ر:

كوثر:

كوچالار:

كوشك كيان:

كوه بله بزان:

كوه كاژاو:

كوه كني كلان:

كوه مورياس:

كوه يل:

كوي انجم:

كوي كلامان:

كويخا هياس زايه‌ر:

كهريزي:

 

 


 

گارچي:

گاگا پيره:

گاه كشه:

گردون:

گزه‌كان :

گمه رشيد:

گنبد علويان:

گواور:

گودرزي:

گوراجوب:

گوران:

گولپت:

گولدانلي:

گولدور:

گوندوز:

گوهر:

گهواره:

گيسيا بانو:

 

 


 

لاچين عباسوند:

لاره:

لامي:

الله خان اسكندري:

الماس ميرزا:

الماس:

الماسي:

 


 

مؤمن:

ماشاء الله ميرزا مشعشعي :

ماشاءالله سوري:

ماكو:

مام عزت يادگار:

مام محمد:

مام مظهر آقا:

مام نظر گرمياني:

مام نوره:

ماما جلاله:

ماملو:

مجيد القاصي :

محبي:

محسن بهرامي:

محمد ابراهيم صحنه‌اي:

محمد ابن سخاري:

محمد باقر:

محمد بدري:

محمد بيگ لرستاني:

محمد تقي خان سرهنگ زنگنه:

محمد چوپان:

محمد حسن خديوي كرمانشاهي:

محمد حسين ميرزا مشعشعي:

محمد شيرزاد:

محمد علي خان گوران :

محمد علي خان گوران:

محمد علي سلطاني :

محمد علي كرمانشاهي:

محمد علي ميرزا دولتشاه:

محمد قاسم ميرزا مشعشعي:

محمد قلي مباشر:

محمد لواو بري:

محمد نبي ميرزا آقا مشعشعي:

محمود آباد:

محمود ابن سخاري:

محمود اوغلي:

محمود خان ناصرالملك:

محمود كاغي:

محمود هجري:

محمودي:

مر ميره بيگ:

مراد :

مرتضي قلي خان:

مرد حقاني( شا اياز):

مرزي:

مرگن:

مرنو:

مريان:

مزيت:

مزيد اوغلي:

مزين:

مستي:

مسعود السلطان ياسمي گوران:

مسعود رضا بيگي :

مسعود ميرزا ضل السلطان:

مسكين اوغلي:

مسكين حاجي:

مسكين:

مصطفايي:

مصطفي خان نصيري:

مصطفي قلي خان:

مصطفي:

مظفر بيگ:

مظفر عليشاه كرماني:

معصوم عليشاه:

ملا ابراهيم عباسوند:

ملا ابراهيم:

ملا الماس خان كندوله‌يي:

ملا بهرام خان گشويري:

ملا زينل حه‌ويش:

ملا صمد پيرويس:

ملا ظاهر حلبچه‌اي:

ملا عباس حليمي:

ملا فتوش:

ملا محمد باقر خبري اصفهاني:

ملا مصطفي قلخاني :

ملا نيازه :

ملاالياس:

ملاجامي:

ملاشافي:

ملاغفوره:

ملاقدوري:

ملانصوره:

ملك الياس خان:

ملك جعفرخان بيونيژي:

ملك شاقلي:

ملك طيار:

ملك علي ميرزاخان بره‌شاهي:

ملك نيازي:

ملكعلي قلخاني:

مليح لي:

منصور :

منوچهر كمري :

موخور:

موردين:

مورياس:

موسي پرنيان :

موسي سياوه:

مولانا گشايش:

مولك بارزان:

مولك شاروس:

مهدي خان آزادي :

مهرعلي:

مهندس علي پير داوري:

مي زرد:

ميتون:

مير احمد بهاوار:

مير اسكندر باش چاوش:

مير خسرو:

مير دوست:

مير عابدين باش چاوش:

مير محمد صالح حيرانعلي شاه نعمه‌اللهي:

مير موسي سياوه باچاوش:

مير نريمان گوره سوار:

مير و‌رچم باش چاوش:

ميرزا آمانا:

ميرزا حسن خان سميعي:

ميرزا حسين خان عطا:

ميرزا حقمراد :

ميرزا رحيم :

ميرزا صيد علي كفاشيان:

ميرزا عباس بيگ:

ميرزا علي خان:

ميرزا علي عباسوند:

ميرزا علي محمد:

ميرزا قلي:

ميرزا قهرمان تبرايي:

ميرزا محمود گرگاني:

ميرزا موسي خان حكيم باشي قزويني:

ميرزا نورعلي سالك:

ميرقباد:

ميره الياس ماسوله‌اي:

ميره امين يافته كوئي:

ميره باش تجار:

ميره باوالي سيرواني:

ميره برا عزيز زنجاني:

ميره بيگ:

ميره پيره لرستاني:

ميره شهريار اوراماني:

ميره ويس مراد كركوكي:

ميري:

مين جوان:

 


 

 

نجفيان:

نرگزه ملاشوكري:

نژادي:

نسا خانم جاف:

نسا:

نسيمي :

نصرت الله فتحي:

نصير همداني:

نظر بروندي:

نعمت الله خان تيموريان:

نعمت:

نقي:

نگين:

نمامه:

نوا كوه:

نورستان :

نورعلي الهي :

نورعلي شاه:

نوروز ابازري كلاردشتي:

نوروز سوراني:

نياري:

نيشان:

 


 

وردك:

وردي:

ورق:

ولاديمير مينورسكي :

ولد بيگي:

ولي مجريلاني:

وليدي:

 

 


 

هاتف:

هاسيل قوپي:

هاشم خان:

هاشم عاسي كاكه‌يي :

هاله مه:

هانيتا:

هاوار:

هاواره كهنه:

هروي:

هريل:

هزاره:

هشتا رود:

هفت آشيان:

هفت پيشكار:

هفت دسور:

هفت سردار:

هفت سواره هوكاني:

هفتاد و دوو پير:

هما خانم:

هنا:

هورامان:

هوشنگ تيموريان:

هوكان:

هويت:

هه‌رده‌ويل كاكه‌يي:

هيجري ده‌ده:

 


يادگار:

يار احمد:

يار افضل سليمي:

يار اوجاق پارويي:

يار بشر نوايي:

يار بودار راوني:

يار پيله مركه‌يي:

يار تمر سرچناري:

يار تيمور ساتاني:

يار جواهر رواقي:

يار حاصل قناتي:

يار حريم سنجقي:

يار حسين قدرتي:

يار حقه زلاني:

يار حليم حمرايي:

يار حمزه دروازه‌يي:

يار خاطر زرجامي:

يار خاكي زيانه‌يي:

يار خاني مريواني:

يار خدر سيستگي:

يار دوسته عبدالاني:

يار روزي سرتنگي:

يار زكريا خامري:

يار زلالي سركيوي:

يار زمان سوله‌يي:

يار زواره خورمالي:

يار زولفقار گيلاني:

يار سوزي هادي:

يار سيما ملوي:

يار شاهرخ تاويري:

يار شمه قلاسوفي:

يار شيخه بياتي:

يار شيلانه كويزي:

يار طاهر دلويي:

يار طمر:

يار عباس ابابيلي:

يار عشقي كرجي:

يار عطار قويله‌يي:

يار عطري خاك گايي:

يار علي باقري:

يار عيني هويره‌ئي:

يار غضنفر سعودي:

 

يار فداي لامتي:

يار فيروز زرافي:

يار قازي قرقين:

يار قاسم ايماني:

يار قلندر سركلي:

يار كامل سراو زولمي:

يار كامل لوره:

يار كوثر برفي:

يار گنجي مرمي:

يار مجيد شويتري:

يار محصوم لاج لاجي:

يار محمد خاكايي:

يار مراد تيموري زند :

يار مراد خان تيموريان:

يار مراد خليفه :

يار منظر متيتي:

يار موزور ايواني:

يار ميتر ميرفتي:

يار نامدار سوله‌يي:

يار ندري زري:

يار نظير دار اماني:

يار نوح قصري:

يار نوذر خيامي:

يار ورنگي جگيري:

يار وش خور هاروني:

يار وفري قلاخي:

يار ولي تاني:

يار هرمز سماتي:

يار همت بورازي:

يار همدان شرتي:

يارولي قلخاني:

يافته كوه:

ياوري:

يحيي:

يعقوب قوشچي اوغلي:

يغما:

يورنج:

يوسف شاهي:

يوسف كرمانج:

يوسو ساوك:

يونس:

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly