یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

فرم همکاری دایره المعارف

این فرم جهت پر بار کردن دایره المعاف یارسان در اختیار شما قرار گرفته است که با اطلاعات و منابع خود مرا در جهت کامل کردن هرچه بیشتر این مهم یاری رسانید و هر گونه کم و کاستی به کمک شما رفع گردد.

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* اطلاعات ضروری.
تاریخ امروز
نام
نام خانوادگی
جنسیت
کشور *
شهر *
تلفن تماس
ادرس الکترونیکی *
آیا یارسانی هستید؟ *
مدخل مورد نظر *
منبع اطلاعات شما *
اطلاعات شما از مدخل *
توضیحات اضافی
فایل ضمینه برای ارسال
آیا تمایل دارید اطلاعات با مشخصات شما در کتاب ثبت شود؟ *
mad4media user interface design

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly