یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: اخبار اصلی
نمایش از 18 خرداد 1392 بازدید: 1759

informat

 

در پی خودسوزی یار عزیز حسن رضوی و همچنین نیکمرد طاهری و شهادت عاشقانه اش، به نشانه اعتراض به هتک حرمت هویت یارسان، از عموم جامعه یارسان دعوت می شود بر حسب وظیفه روز یکشنبه نوزدهم خرداد ماه ساعت 10 صبح مقابل استانداری کرمانشاه جهت تحصن مسالمت آمیز و احقاق حق انسانی و قانونی و ادعای دین خود این عزیزان و به رسمیت شناختن یارسانی، حضور گسترده بهم رسانند.

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly