یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: اخبار اصلی
نمایش از 20 تیر 1392 بازدید: 1503

12121212

با توجه به اخبار و احاديثي كه پيرامون دو شهيد بزرگوار به گوش مي رسد این روزها برخي از دوستان را می بینیم که سعي در مصادره كردن نام اين دو شهيد را داشته و قصد دارند تا اسم اين دو بزرگوار را به شكل هاي مختلف به نفع خود و ... رقم بزنند و خود را وارث آن شهیدان بدانند، در حالي كه اين دو بزرگوار حتی ديگر متعلق به خانواده هايشان هم نيستند و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد آنان را به نام خود و یا خاندان و ... قلمداد کند بلكه هر يارساني، با ناديده گرفتن سلايق شخصي و تفاسير فردي مي تواند بزرگمردانی همچون نيكمرد طاهری و حسن رضوي را متعلق به خود بداند كما اينكه اين مهم توسط خانواده هاي ايشان نيز تاييد گردیده و هيچ كس نيست كه به صرف داشتن انگيزه اي بخواهد خود را صاحب اين دو معرفي كند. فلذا چنانچه با دید روشن بنگرید پی خواهید برد که چنین کسانی براساس احساس، در پناه یادآوری شهدا در پی خزیدن به سمت اهداف می باشند.

 

 

جمعی از یاران

 

 

با توجه به اخبار و احاديثي كه پيرامون دو شهيد بزرگوار به گوش مي رسد این روزها برخي از دوستان را می بینیم که سعي در سوء استفاده و مصادره كردن نام اين دو شهيد را داشته و قصد دارند تا اسم اين دو بزرگوار را به شكل هاي مختلف به نفع خود و جمخانه و ... رقم بزنند و خود را وارث آن شهید بدانند، در حالي كه اين دو بزرگوار حتی ديگر متعلق به خانواده هايشان هم نيستند و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد آنان را به نام خود و یا خاندان و ... قلمداد کند بلكه هر يارساني، با ناديده گرفتن سلايق شخصي و تفاسير فردي مي تواند بزرگمردانی همچون نيكمرد طاهری و حسن رضوي را متعلق به خود بداند كما اينكه اين مهم توسط خانواده هاي ايشان نيز تاييد گردیده و هيچ كس نيست كه به صرف داشتن انگيزه اي بخواهد خود را صاحب اين دو معرفي كند. فلذا چنین کسانی با سوء استفاده از احساسات و در پناه یادآوری شهدا در پی خزیدن به سمت اهداف شوم خود و تفرقه افکنی می باشند.

 

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly