یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: اخبار اصلی
نمایش از 09 شهریور 1392 بازدید: 1533

 


در پي رسيدن شرايط دوران گذار و روند رو به رشد حق طلبي و احقاق حق در بين يارسانيان كه موجب اعتراض شديد و خودسوزي سه تن از جوانان يارساني گرديد نامه هايي نوشته و به رئيس جمهور و طوماري از امضاء يارساني به بيت رهبري در جامعه يارساني به عنوان اقدامات اوليه ارائه داده مي شود. در پي آن در استانهاي يارساني نشين كميته هائي به جهت انجام اينگونه فعاليتها به وجود مي آيد و شوراهايي مركزي تشكيل مي گردد. همدان و جمع فعالين مدني آن از جمله گروههاي منسجمي است كه در اين زمينه فعال مي باشد، همينطور به گروه تكاب و تبريز نيز مي توان اشاره كرد و گروهي از يارسانيان كرمانشاه.

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly