یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: اخبار اصلی
نمایش از 06 آبان 1394 بازدید: 1872

http://niknews.ir/files/adv/6_780.png 

کلام های زیراکس شده را نخرید...

 

http://kshceo.ir/kshnezam/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=125&Height=125&HomeDirectory=%2fkshnezam%2fPortals%2f0%2f&FileName=newspics%2f2_201331212325.jpg&PortalID=0&q=1متأسفانه باز افرادی از گوشه و کنار پیدا شده که مبادرت به زیراکس از کارهای آقای طیب طاهری (سرانجام، تاریخ و فلسفه سرانجام ...) به شکل انبوه می کنند؛ لذا از این عزیزان تقاضا داریم به جهت رعایت اخلاق و عدم کپی رایت و همچنین نرسانیدن کارهای بی کیفیت و غیر چاپی به دست یاران از زیراکس این کارها خودداری نمایند و یاران بزرگوار نیز از خرید و تهیه کلام تا آینده ای نه چندان دور اجتناب کنند چراکه نسخه نهایی و کامل سرانجام تدوین و تصحیح شده است و به زودی به دست یاران خواهد رسید.

 

 

 

با تشکر

مدیر سایت یارسان

سام کاکه یی

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/NO_COPY.svg/300px-NO_COPY.svg.png

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly