یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط هادی محمودی دسته: اخبار اصلی
نمایش از 14 دی 1397 بازدید: 1236

http://www.pavehpress.ir/wp-content/themes/PavehPress-themeV3/timthumb.php?src=http://www.pavehpress.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%81-6.jpg&h=260&w=330&zc=1

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، یکی از فعالین فرهنگی مریوان که سالهاست در زمینه شعر و ادبیات کُردی دست به قلم است و صاحب موئسسه ای فرهنگی در مریوان است مقاله ای را در خصوص این شاعر معروف و نام آور کُرد نگاشته بود و برای چندین فصل نامه و ماهنامه علمی پژوهشی ادبیات دانشگاهی و همچنین چند خبرگزاری فرستاده بود که به صورت خلاصه مقاله وی به این شرح بود :

در آسمان پرستاره فرهنگ و ادب کُردی در چند صد سال گذشته، ستارگان درخشانی بر تارک آن خوش درخشیدند و شب مهتابی این  دیار را با انوار خود منور کردند که به اذعان معروف ترین شاعرین اخیر کُرد؛ مشهورترین و بزرگترین شاعر در میان تمامی شاعران سوران ؛ کلهر و هورام و کرمانج تا کنون ؛”ایل بیگی جاف” است که تا کنون شاعری بزرگتر و معروف تر از وی ظهور نکرده است.

http://www.pavehpress.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C.jpgایل بیگی جاف که حیاتش حدود ششصد سال پیش(اوایل ظهور حکوکت صفویه) بوده است؛ در پیش گویی هایش پیدایش نادر شاه افشار ، به قدرت رسیدن قاجاریان،‌ پیدایش رژیم پهلوی ؛ به قدرت رسیدن نظام جمهوری اسلامی در ایران؛ جنگ ایران و عراق؛حمله آمریکا به افغانستان؛ اشغال عراق توسط آمریکا؛به هم ریختن خاور میانه ؛ ظهور امام زمان ؛ وقوع جنگ آخرالزمان و بسیاری از وقایع دیگر را با جزئیاتی ریز پیش گویی کرده است که به صورت حیرت آوری تمامی پیشگویی هایش پس از مرگ وی یکی پس از دیگری به وقوع می پیوندد !!!

تولد ایل بیگی به سال ۸۹۸ هجری و درگذشت وی در سال ۹۶۱ هجری بوده است که در شهرزور (شاره زوور) متولد شده و تحصیلات مقدماتی را در همان شهر به پایان رسانده است؛ وی به متون فلسفه عرفانی و فلسفه محض اشراق نیز توجه داشته است که پس از اتمام تحصیلات در خلوت به مجاهدت و ریاضت پرداخته است ؛ایل بیگی جاف در نتیجه ریاضت و کسب مقامات روحانی موفق به کسب و مشاهده اسرار غیب الهی می گردد و اشعاری را به رشته تحریر در می اورد که تا هزار سال پس از خود را نیز در این اشعارش پیشگویی می کند .

وی در سر آغاز اشعارش چنین می گوید :

« من به قه ولی گوران ده که م

قسه له ژیر هه وران ده که م

هه مووی له بو سوران ده که م

ئیتا ئه تی ده وران ده که م

هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی »

http://www.pavehpress.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%81-5.jpg

من به سخنان قوم گوران گوش فرا می دهم(صحبت های بزرگان قوم گوران را به رشته تحریر در می آورم)؛ رازهای نهان را از پس ابر ها برای شما آشکار می سازم ؛ باشد که برای مردم سوران پند و راهنمایی باشد و از آینده آگاه گردند، زیرا که من از آینده دوران آگاهی دارم؛ اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد !!!

او ظهور نادرشاه و حوادث مقارن با وی را آن هم سالها قبل از تولد نادر شاه چنین پیشگویی می کند :

« ئیران پر له ئاگر ده بی

حوکمی سولتان قاهر ده بی

سته م له خلق سادر ده بی

ده وره ده وره ی نادر ده بی

هه ر وه بووه و هه ر وه ده بی »

 آتش جنگ و خونریزی ایران را فرا خواهد گرفت، و به حکم سلطان بسیاری از مکانها ویران خواهد شد و بر مردم ستم های بسیار روا خواهند داشت و پس از آن نادر شاه افشار بر مسند شاهی خواهد نشست؛ اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …

در ادامه پیش گویی هایش، ایل بیگی به آشفتگی مملکت ایران در پی قتل نادر شاه اشاره میکند و به وقایع پس از مرگ نادشاه و پیدایش حکومت زند را چنین پیشگویی می کند :

« خاسان وه بی وه ته ن ده بی

مورقان دوور له چه مه ن ده بی

شاهان وه بی که فه ن ده بی

ده وران وه کامی زه ن ده بی

هه ر وه بووه و هه ر وه ده بی »

مردان نیک سیرت دربه در و بی وطن خواهند شد، مرغان سبکبال دور از آشیانه و چمن می گردند، پادشاهان بی کفن خواهند مرد و چرخ دوران به کام ایل زند خواهد شد؛ اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …

ایل بیگی در ادامه پیش گویی هایش، به حوادث پس از زندیه و پیدایش حکومت قاجار اشاره دارد :

« ده وران به ده ست قه جه ر ده بی

ته یمور له خه و خه به ر ده بی

گه لی سه ران بی سه ر ده بی

ئاشوب و شور و شه ر ده بی

هه ر وا بووه و ههر وا ده بی »

 پس از حکومت زندیه فرمانروایی به دست ایل قاجار خواهد افتاد و تیمور لنگ از خواب بیدار خواهد شد، بسیاری از سرها از تن جدا خواهند شد و آشوب و جنگ و خونریزی همه جا را فرا خواهد گرفت؛ اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …

در این اشعار هولناک ایل بیگی به قدرت رسیدن قاجار را پیش بینی می کند که در طی حکومت آقامحمد خان شهر کرمان به علت شورش مردمش علیه وی ویران گشت و به دستور او سربازانش بیست هزار جفت چشم مردم آن شهر را از حدقه بیرون آوردند و توسط آقامحمد خان و شاهان دیگر قاجار ستم های بسیاری بر مردم ایران روا گشت و بسیاری شهر ها از خاک ایران جدا شد.

http://www.pavehpress.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%81-6.jpg

ایل بیگی در ادامه پیش گویی هایش، به ظهور رضا شاه و  پیدایش حکومت پهلوی اشاره بدین شرح اشاره میکند:

« ده وره ده وره ی ره زا ده بی

له دوای ره زا قه زا ده بی

له دوای قه زا فه زا ده بی

مه ردوم ده ست به نزا ده بی

هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی »

 دوران دوران رضا خواهد شد، پس از رضا جنگ و نزاعی در خواهد گرفت و بسیاری در این میان کشته خواهند شد؛ اینچنین بوده است و چنین نیز خواهد شد …

حیرت انگیزتر اینجاست که ایل بیگی جاف ۶۰۰ سال قبل اختراع تلفن و هواپیما و … این ابزار پیشرفته را پیش بینی می کند :

« قسان به تیر قه لاف ده که ن

به ریگه ی دوور مه ساف ده که ن

ته یری وه ک ره ئد و به رق ده بی

گویچکه ی له دووکه ل قه رق ده بی

ده شت و ده ری پی له ق ده بی

به رووی هه وا مو له ق ده بی

هه ر وا بووه و هه ر وا ده بی »

سخنانشان را از راه دور به یکدیگر خواهند رساند و حرفهایشان را مانند تیر و کمان به مکانهای دور دست پرتاب خواهند کرد ؛پرنده ای به وجود خواهد آمد که سرعت و بانگ او به سان رعد و برق خواهد بود ، از گوش هایش دود و آتش خارج خواهد شد ، از کوهها و دشت ها عبور خواهد کرد در حالی که در آسمان معلق می ماند . اینچنین بوده است و اینچنین نیز خواهد شد …

که در اینجا ایل بیگی به اختراع تلفن و هواپیما و هلیکوپتر و وسایل پروازی مانند آن اشاره می کند !!!

در ادامه ایل بیگی وقوع جنگ جهانی دوم ؛سفر انسان به فضا و حتی و آینده را تا ۴۰۰ سال پس از امروز ما را نیز پیشگویی می کند !!!

این تنها خلاصه ای از مقاله ایشان بود که زحمت زیادی هم برای آن کشیده بود اما هیچکدام از ماهنامه های دانشگاهی و همچنین خبرگزاری های معتبر کشوری حاضر نشدند مقاله او را درج کنند و دلیلشان هم بیس ضعیف تاریخی و مبتنی نبودن بر اسناد و مدارک این مقاله بود.

http://www.pavehpress.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%81-4.jpg

ایشان با بنده تماس گرفته و از بنده خواستند که اگر در این زمینه اطلاعات تاریخی مستندی دارم که بیانگر شرح زندگی ایل بیگی جاف باشد به ایشان ارائه دهم .

بنده با توجه مطالعاتی که از قبل در باره ادیان و مذهب منجمله فرقه اهل حق داشته ام و قبلا هم در خصوص شاعران گوران و اهل حق مطالعاتی داشته ام توضیحات لازم را به ایشان ارائه دادم که با توجه به اهمیت موضوع و اینکه امروزه سخنان بسیاری در خصوص این شخص و همچنین شاعران فراوانی مشابه ایشان که به پیشگویی آینده پرداخته بوده اند در کتابها و سایت های خبری وجود دارد به صورت خلاصه این توضیحات را برای خوانندگان محترم  نیز ارائه می نمایم . امید است که مورد استفاده واقع گردد…

آیا نامی از ایل بیگی جاف و شرح زندگیش در شرح حال ها و کتب قدیمی از  ۶۰۰ سال پیش تا کنون وجود دارد ؟

پاسخ این است : خیر ؛ نام ایل بیگی جاف در هیچ تذکره و کتاب و ترجمه های ایرانی ذکر نشده است و در هیچ کتابی نامی از این شخص وجود ندارد.

اولین کسی که به صورت جامع به گردآوری اشعار ایل بیگی جاف پرداخت و اشعارش را به صورت یک کتاب در آورد و در این کتاب به شرح مختصری از شرح حال وی پرداخت صدیق صفی زاده در حدود۵۰ سال (سال ۱۳۶۰)پیش بوده است.

 اسنادی که آقای صفی زاده که بر اساس آن به نگارش این کتاب پرداخته است به شرح زیر است :

۱-         نسخه فریدون پالیزی، مربوط به ۱۲۷۱ قمری (۱۲۳۳ خورشیدی)

۲-         نسخه کاکاردایی، مربوط به ۱۳۲۵ قمری (۱۲۸۶ خورشیدی)

۳-         نسخه محمد لواوبری، مربوط به سال ۱۳۴۳ خورشیدی

۴-         نسخه ای بی نام، مربوط به سال ۱۳۴۶ خورشیدی

ص‍ف‍ی‌زاده تأکید کرده که نسخه نخست از بقیه کامل تر بوده و مبنای کار تصحیح قرار گرفته‌است که وی مکان یافتن این نسخه‌ها را اطراف کرمانشاه و افشار ذکر کرده ؛ اما ص‍ف‍ی‌زاده مکان دقیقی برای آن‌ها ذکر ننموده است.

http://www.pavehpress.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

محمدعلی سلطانی(۱۳۳۶ کرمانشاه)؛ نویسندۀ کُردپژوه که در زمینه ادبیات، تاریخ و ادیان و مذاهب کردستان و به ویژه منطقه کرمانشاه به پژوهش پرداخته ‌است و همچنین وی در مراکز آموزش عالی به تدریس علوم انسانی پرداخته که سالها به تحقیق و پژوهشی علمی و آکادمیک در زمینه تاریخ و شعر و ادبیات کرد و کردستان پرداخته است؛ در صفحه ۱۲۵ کتاب حدیقه سلطانی؛ تمامی این نسخه‌ها را معتبر نمی‌داند و کتاب صدیق ص‍ف‍ی‌زاده را نیز دارای تحریف عنوان می‌کند .

 بجز آقای محمد علی سلطانی چندین پژوهشگر دیگر نیز این کتاب منتشر شده آقای صفی زاده را تحریف آمیز و بدون بیس و مرجع می دانند و ادعاهای وی را کاملا دروغ می داند.

اگر بسیار خوش بینانه به این موضوع نگاه کنیم؛ آقای صفی زاده که برای اولین بار شرح حال و اشعار ایل بیگی جاف را منتشر نموده است این کار را بر اساس  اشعار ایل بیگی که در نزد مردم محلی کرمانشاه بوده (به خصوص پیروان اهل حق و یارسان) هرچه در نزد آنان بوده است را  اعم از اشعار و شرح حال که به ایل بیگی نسب می دهند را مکتوب کرده است !!!

شواهد نیز بیانگر این حرف است زیرا بنابر روایت کتاب بزرگان یارسان ایل بیگی درسال۸۹۸ متولدگشته که این مورد با اظهارات آقای صفی زاده یکی است!!!

قدیمی ترین کتابی که در آن از ایل بیگی نام برده می شود چیست ؟

ادیب الممالک فراهانی شاعر و فاضل معروف عهدقاجاریه پیش بینی های ایل بیگی وتیمور را ترجمه نموده ودر کلیات وی که باهتمام استاد وحیددستگردی بچاپ رسیده است، پس از مرگ تیمور بانیارانی ادامه میدهد که جانشین تیمور ؛ “ایل بیگی جاف” است.

“تیمور بانیارانی” که در نزد پیروان اهل حق ملقب به “شاه تیمور” است؛ در سال ۱۲۴۶ هجری قمری در روستای “بانیاران” از توابع بخش گهواره در شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه به دنیا آمد. با توجه به این تاریخ “تیمور بانیارانی” مقارن سلطنت ناصرالدین شاه زندگی می کرده است؛  بنابراین تاریخ حیات “ایل بیگی جاف” قطعا در اواخر حکومت قاجاریه و اوایل حکومت پهلوی بوده است .

بنابراین براساس معتبرترین اسناد و مدارکی موجود ایل بیگی جاف در اوایل حکومت پهلوی زندگی می کرده است و اگر اشعاری پیشگویانه داشته است قطعا این اشعار مربوط به قبل از وی نبوده است بنابر این اشعاری که به وی نسبت می دهند و مربوط به پیش بینی وقایع دورانهای صفویه ؛ افشاریه ؛ زندیه  و قاجاریه بوده است قطعا دروغ و کذب محض می باشد.

اما سایر اشعار ایل بیگی که وقایع دوران پهلوی؛ جنگ جهانی دوم؛ پیدایش نظام جمهوی اسلامی ایران؛ حمله آمریکا به عراق؛ جنگ آخر الزمان و … پیشگویی میکند چه ؟؟؟

برای پاسخگویی به این سوال باید به این سوال اساسی پاسخ دهیم که آیا می شود آینده مشاهده و پیشگویی کرد . آیا آینده را میتوان دید و پیشگویی کرد ؟؟؟ برای پاسخگویی به این سوال باید از دو وجه آن را برسی کرد ؛ از دیدگاه علمی و از دیدگاه دینی.

۱-  از دید گاه علمی

روز ۱۴دسامبر سال ۲۰۱۶، که سالروز تولد معروف ترین پیشگوی جهان نوستراداموس(به فرانسوی Nostradamus ) بوده است در پاریس گردهمایی از دانشمندان حوزه علوم مختلف جهت برسی این موضوع که آیا آینده قابل پیش بینی است برگزار گردید که در این همایش محققان درباره اعتبار پیشگویی‌های نوستراداموس در دنیای علم و این که چقدر پیشگویی و پیش‌بینی آینده از طریق علمی در قالب آینده‌پژوهی امکان‌پذیر است، مطالب خود را ارائه داده و در نهایت بدین شرح نتیجه گیری گردید.

http://www.pavehpress.ir/wp-content/uploads/2018/12/33.jpg

« همگرایی چهار حوزه نانو فناوری، زیست فناوری، فناوری اطلاعات و فناوری شناختی باعث شده سیر تحولات جامعه بشری به موج چهارم تغییر برسد. با این وجود گویا فرقی نمی‌کند در چه دوره‌ای زندگی می‌کنیم. هنوز افراد زیادی هستند که به پیشگویی آینده اعتقاد دارند. برای همین بازار فالگیرها و رمال‌ها و توجه به اشعار به یادگار مانده از معروف ترین پیشگوی دنیا به نام میشل نوستراداموس (به فرانسویNostradamus)، همچنان داغ است. به گونه‌ای که حتی برخی سیاستمداران در راستای اهداف و برنامه‌های خود از اظهارات این پیشگو بهره‌برداری می‌کنند؛ آینده‌ پژوهی زیرشاخه علوم انسانی است و در این گروه بر خلاف علوم طبیعی، امکان پیش‌بینی آینده با استفاده از دستاوردهای زمان حال اصلا وجود ندارد. چون پدیده‌ها دارای نیت و اراده هستند و امکان تفسیر یگانه از وضعیت آن پدیده وجود ندارد. »

بنابر این از دیدگاه علم؛ آینده را نمیتوان پیشگویی کرد و کسانی که ادعای پیشگویی آینده را دارند؛ کذابان و حیله گرانی بیش نیستند.

۲-  از دیدگاه دین

در دیدگاه دین اسلام مشاهده آینده از اسرار غیب الهی است که فقط در ید قدرت الهی است و تنها خدا از آینده خبر دارد و لاغیر.

بجز “ایل بیگی جاف” شاعران فراوانی نظیر شاه نعمت الله ولی و تیمو بانیارانی و … اظهار داشته اند که در نتیجه گوشه نشینی و ریاضت نفسانی و کسب مقامات معنوی در نتیجه ارتباط با عالم الوهیت و اتصال با خداوند به این مقام که مشاهده اسرار غیب الهی است؛ رسیده اند .

اما آیا ادعای آنان حقیقت دارد ؟؟؟

پاسخ این است : در دیدگاه قران برترین انسان از نظر مقام آلهی و قرب الهی؛ در پیشگاه خداوند پیامبر اکرم(ص) است .

این اشخاص از نظر معنوی و مقام رفیع روحانی و معنوی هرچقدر هم که بزرگ باشند از پیامبر اسلام(ص) که بزرگتر نیستند !!!

پیامبر اکرم(ص) در هیچ جایی ادعا نداشته است که می تواند آینده را مشاهد کند و برای کوچکترین کارهایی که میخواست انجام بدهد؛ برنامه دقیقی داشت و خیلی با احتیاط و برنامه ریزی قدم برمی داشت.

شواهد تاریخی نیز مؤید این مطلب است؛ پیامبر(ص) در جنگ احد از کفار مکه شکست خورد و شمشیر بر پیشیانی اش فرود آمد و دندانش شکست؛ یهودیان بنی قریظه که هم پیمانان پیامبر بودند به او خیانت کردند و هزاران اتفاق دیگر از زندگی پیامبر(ص) که نشانه آن است که پیامبر(ص) از آینده اطلاعی نداشت. حتی روایتی از پیامبر اکرم(ص) ذکر شده است که فرموده اند : “ای عَمر(عمرو بن عاص)؛ من حتی خبر ندارم که وقتی قدمی بر می دارم آیا فرصت آن را پیدا میکنم که قدمم را بر زمین بگذارم و زنده خواهم بود یا نه”

حتی در قران خداوند در سوره الرحمان خطاب به تمامی اشخاصی که قصد آگاهی از اسرا غیب الهی را دارند؛ چنین میگوید :

یَا مَعْشَرَ‌ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ‌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾

(ای گروه جنّیان و انسیان؛اگر می‌توانید از کرانه‌های آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید، پس رخنه کنید. جز با تسلطی رخنه نمی‌کنید)

یُرْسَلُ عَلَیْکُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ﴿٣۵﴾

(بر شما شراره‌های آتش و مس گداخته فروریخته شود و هیچ نصرت و نجاتی نیابید.)

بنا بر این علاوه بر دیدگاه علمی؛ از دیدگاه دینی نیز مشاهده آینده کاریست غیر ممکن و اشخاصی که ادعای آگاهی از اسرار غیب الهی را دارند؛ دروغگویان و کذابانی بیش نیستند!!!

اما چرا بسیاری از شاعران شعر و ادب پارسی و کُردی که گاها از آنان به عنوان نقاط اوج شعر و ادب یاد می گردد گاها چنین ادعاهایی دارند و بسیاری از افراد نیز پیرو آنان هستند و برای آنان مقام رفیع روحانی و اگاهی از اسرار غیب الهی قائل هستتند ؟؟؟

http://www.pavehpress.ir/wp-content/uploads/2018/12/22.jpg

 در دیدگاه جامعه شناسی و تاریخی اگر به موضوع بنگریم شاهد خواهیم بود در هر جامعه ای که شعر و شاعری رواجی فراوان پیدا میکند و مردم کوچه و بازار دنباله رو شاعران می گردند پس از مدتی آن جامعه رو به انحطاط می رود که برای دریافتن این موضوع کافیست دوران های انحطاط جامعه ایران رجوع کنیم دوران های نظیر اوایل تسلط مغولان بر ایران و دوران پس از صفویه و انحطاط جامعه ایران دقیقا زمانهایی بود که شعر و شاعری در اوج خود بود و بزرگترین شاعران شعر و ادب پارسی در این زمان ظهور کردند.

اگر قدری در تاریخ جستجو کنیم شاهد خواهیم بود منحط ترین جوامع جوامعی بودند که در آن شعر و شاعری رواج فراوان داشته است به عنوان مثال جامعه عربستان قبل از ظهور اسلام که جزء منحط ترین و عقب افتاده ترین جوامع تاریخ بشریت بوده و به دوره جاهلی معروف است که یک از مشخصه های مهم این جامعه رواج شعر و شاعری در آن بوده است که از شاخصه های جامعه جاهلی عرب بوده است.

در جوامع مدرن و پیشرفته ای نظیر جوامع اروپایی در زمانهایی که این جوامع رو به ترقی نهادند و تفکری مترقی در جامعه حاکم گردید در این زمان مردمان این جوامع دنباله رو علوم طبیعی بودند و دقیقا در این دوره بود که شعر و شاعری و شاعران را به کناری نهادند و این شاعران یاوه گو را از جامعه پس راندند.

در دیدگاه دینی نیز چنین است و از دیدگاه قران گمراه ترین انسانها شاعران هستند و کسانی که از آنان پیروی میکنند و دائما در پی شعر و شاعری هستند گمراه هستند . خدواند در سوره الشعراء به صراحت درباره شاعران چنین میگوید:

وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۲۴﴾

شاعران را گمراهان پیروى مى‏کنند.

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی کُلِّ وَادٍ یَهِیمُونَ ﴿۲۲۵﴾

آیا نمی‏بینی آنها در هر وادی سر گردانند.

وَأَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَا لَا یَفْعَلُونَ ﴿۲۲۶﴾

و سخنانی می‏گویند که خود بدان عمل نمی‏کنند!!!

بدین جهت چه از دیدگاه علمی تاریخی و چه از دیدگاه دینی ؛شاعران لاف زنان و انسانهای بی مایه ای هستند که تنها گمراهان به دنبال آنان می روند و تنها گمراهان از آنان پیروی می کنند و پیروی از آنان سبب انحطاط جامعه می گردد.

اما در میان شاعران گاها و بسیار به ندرت انسانهای بزرگی پیدا میشوند که درد و غم جامعه را دارند و به هیچ وجه ادعای آگاهی از اسرار غیب الهی  و ارتباط با خدا را ندارند و اشعارشان دائما درخصوص دردها و غم های جامعه است و به تصویر کشیدن الام جامعه است .

اما آنان چه؛ آیا انها هم از دیدگاه دینی لاف زنانی یاوه گو هستند ؟؟؟

پاسخ این است : خیر

خداوند در آیه ۲۲۶ سوره الشعرا این دسته از شاعران را جدا میکند و در خصوص آنها چنین میگوید :

إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَکَرُوا اللَّهَ کَثِیرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ ﴿۲۲۷﴾

((( مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.)))

در اینجا خداوند دسته ای از شاعران را جدا میکند که ویژگی این دسته عبادت بسیار زیاد و یاد بسیار خدا و کمک به ستم دیدگان توسط آنان است.

اما بیشتر شاعران چنین نیستند و اگر به زندگی نامه بسیاری از شاعران رجوع کنیم شاهد خواهیم بود؛ اکثر شاعران ادعای آگاهی از اسرار غیب الهی را داند و لاف از مقام معنوی و روحانی خود می زنند.

اگر بخواهیم شاعری را بیابیم که چنین نباشد در خواهیم یافت تعداد آنها بسیار کم است که چنین ویژگی هایی داشته باشند پس کسانی که دنباله رو این شاعران هستند به هوش باشند که دنباله روی شاعران برابری گمراهی و پیروی از شیطان است و این اشخاص با پیروی از شاعران دوزخ را برای خود می خرند.

شناخت شاعران کاریست دشوار و نیاز به آگاهی فراوان از افکار و اندیشه ها و زندگی آنان دارد تا بشود آنها را شناخت .

اگر به زندگی نامه شاعران معروف شعر و ادب پارسی رجوع کنیم شاهد خواهیم بود که این شاعران اکثرا کسانی بوده اند که اهل کار و کار کردن نبوده اند و زندگی خود را از راه شعر و شعر گفتن برای مردم و یاوه سرایی برای توده عامه جهت گرفتن پولی از آنان سپری میکرده اند و اکثریت آنان زندگی اشان را با سرودن اشعار متملقانه و چاپلوسانه برای حکام و پادشاهان سپری می کرده اند .

بدین جهت است که کسانی که اهل کار کردن نبوده اند و نحوه معیشتان در حقیقت گدایی بوده است چطور میتوانند به جامعه کمکی کنند و درد و غم جامعه را داشته باشند!!! اما بازهم در میان شاعران گاها پیدا میشوند شاعرانی که چنین نبوده اند.

http://www.pavehpress.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C.jpgبه عنوان مثال شاعری چون اقبال لاهوریشاعری بوده است سالها درد و غم مردمش را داشته و سالها برای آزادی مردمش از استعمار انگلستان مبارزه کرده و از پرچمداران استقلال هندوستان از بریتانیا و از پایگذاران کشور کنونی پاکستان کنونی است که به هیچ وجه نمیتوان اورا هم ردیف شاعران یاوه سرایی چون “ایل بیگی جاف” و “شاه نعمت الله ولی” و …دانست .

 اقبال که در پنجاب پاکستان به دنیا آمد؛ مسلمانی دیندار بود و سالها به تحصیل فلسفه و تاریخ و سیاست در دانشگاه لاهور و  پس از آن در دانشگاه کمبریج انگلستان و سپس دانشگاه مونیخ آلمان پرداخت و مراودات علمی فراوانی با دانشمندان بزرگی چون سرتوماس آرنولد؛ ادوارد براون و رینولد نیکلسون داشت .

اقبال اولین کسی بود که در پی احیای عظمت ملت اسلام قدم های اساسی را بر داشت و خواهان اتحاد مسلمانان در برابر بریتانیا و دفع ستم های اروپایی ها بر ملل جهان شرق بود و اولین کسی بودکه اندیشه تاسیس کشور مستقل پاکستان را مطرح کرد .

نقل است که اقبال لاهوری شبانه تا نیمه های شب به عبادت و راز و نیاز با خدا مشغول بوده است و حتی پس از مرگ او هنگامی که اتاقش را مرتب می کردند و قرانش را یافتند؛ دیدند به حدی این قران خوانده و بر روی آن گریه کرده بود که صفحات این قران به واسطه اشکهایی که روی آن ریخته و خشک گردیده بود؛ مچاله و خشکیده شده بود.!!!

چنین شخصی به حقیقت از مصداقهای آن آیه شریفه قران(آیه ۲۲۶ سوره الشعرا) است و نمیتوان او را را به هیچ وجه او را ردیف شاعران یاوه گوی؛ بیکار و مفت خواری دانست که دم از آگاهی از اسرار غیب الهی و پیشگویی آینده را می زنند.

نتیجه گیری :

http://www.pavehpress.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-2.jpgشاعران (بجز گروهی معدود از آنان) در سراسر طول تاریخ؛ بیکاران یاوه گویی بوده و هستند که از راه فریب مردم و همچنین سرودن اشعار متملقانه و چاپلوسانه برای حکام و پادشاهان جهت بدست آوردن تکه نانی ارتزاق می کرده و می کنند .

از ویژگی های منحط ترین و عقب افتاده ترین جوامع در طول تاریخ بشریت(به عنوان مثال جامعه جاهلی عرب پیش از اسلام) رواج شعر و شاعری و تقدس شاعران در فرهنگ جامعه و پیروی و دنباله روی عده کثیری از مردم این جوامع از شعر و شاعری  است .

بسیاری از این شاعران پا در وادی های خطرناک تری گذاشته و ادعای اتصال با عالم الوهیت و آگاهی از اسرار عالم غیب کرده اند و با فریب مردم اشعاری سروده و ادعای پیش گویی آینده را کرده اند.

پیش بینی آینده هم از دیدگاه علمی و هم از دیدگاه دینی غیر ممکن است و کسانی که ادعای مشاهده آینده و اتصال به عالم الوهیت را دارند؛ کذابان و دروغگویانی بیش نیستند.

این دسته از شاعران دراویش بی سرو پا و گدایان بی مایه ای بیش نبوده که به جای کار کردن و حاصل دسترنج خود را خوردن به سرودن و نوشتن اشعاری پرداخته که در این اشعار ادعای اتصال با عالم الوهیت و مشاهده اسرار غیب الهی را داشته اند؛ آنهم ادعایی که پیامبر اکرم(ص) با آن مقام عظیم روحانی و معنویش هیچوقت چنین ادعایی نکرده و همواره فرموده که من حتی از آینده خود نیز خبر ندارم !!!

از دیدگاه قران گمراه ترین انسانها کسانی هستند که در پی شاعران می روند زیرا شاعران گمراه ترین مردم هستند و چیزهایی را میگویند که خود هم بر آن واقف نیستند و در هر وادی ای سرگردانند.

به حقیقت که این دراویش فرومایه و دیوانه که از راه دریوزه گی و گدایی روزگار گذرانده اند را تنها انسانهای نادان پیروی میکنند ؛ شاعران دیوانگانی متوهم هستند  که از بیکاری و بی عاری به دوری از دنیا و گونشینی در خانقاه ها پرداخته  و با ظاهر عجیب و ریش بلند و لباسهای متمایز وارد جامعه گشته  و در هر زمینه ای به شعر سرودن پرداخته اند و آنهم از مسائلی که خود هیچ آگاهی بدان نداشته اند؛ به حقیقت که شاعران در هر وادی ای سرگردانند و اینان را تنها گمراهان و جاهلان پیروی کرده و به تقدس آنان میپردازند و دنباله رو آنان هستند.

http://www.pavehpress.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1.jpg

منبع : pavehpress.ir

 

نظرات   

 
0 #1 محمدی 1397-10-14 16:04
یاوه گو، چاپلوس، فرومایه، کذاب، بیکار، بی عار و بی سواد همین هادی محمودی هست که با املی تمام مزخرفات خودش رو نوشته.
نقل قول
 

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly