یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: اخبار ویژه
نمایش از 25 دی 1391 بازدید: 2211

mojdeh

 

مفتخرم اعلام نماییم جمعی از نخبگان، تحصیلکردگان و کلامدانهای یارسانی از خاندانهای مختلف برای سازماندهی، ارتقاءسطح علمی، انجام کارهای فرهنگی و وحدت یارسان برای اولین بار حرکت عظیمی در قالب گرآوری دایرةالمعارف یارسان آغاز نموده اند.

 

درهمین راستا نشستی با حضور جمع بزرگی از این بزرگواران شکل گرفت. از این جلسه چنین استنتاج شد:

شیوه کاری که جم مؤلفان در تهیه این فرهنگ‌نامه مد نظر قرار داده اند، نقش آموزه‌ای برای پژوهشگران یارسانی و وحدت و یکپارچگی‌ خاندانها و جامعه یاری را به ارمغان خواهد داشت؛ که با حضور صاحب نظران در شاخه های مختلف فلسفی و مباحث نظری علوم مرتبط به سرانجام خواهد رسید. همچنین گستردگی کار، دقت نظر و عمق زیاد مجموعه که شامل مدخل‌ های فراوانی است،به کتاب وجه کاملا فنی و تخصصی بخشیده است.

 

ویژگی مهم کتاب، حجم بزرگ استنادات و امکان پی گیری مطالب نزد مکاتب مختلف کلامی و فلسفی است که کمک بزرگی‌ برای جامعه یاری و مطالعات بعدی محققان خواهد بود و ترجمه این کتاب پژوهشگران را با تمام مباحث یار بصورت استاندارد علمی آشنا می‌کند. مطالعه‌ هم‌عرض برای همه معانی در مقاطع زمانی معین و یک مطالعه در طول زمان برای بررسی تحول و دگرگونی مفاهیم‌ لازم است، که همه اینها به کار گسترده نیاز دارد.

 

در همین راستا راه کار تشکیل جم "طبق کلام" ارائه گردید.

 

بر این اساس جلسه با نتیجه مشخص به پایان رسید. نتیجه مشخص جلسه هم این بود:

 

ما بعد این، انتشار هر گونه کتاب و نوشته ای در رابطه با یارسان تحت نظارت و بررسی و تایید این هیأت صورت خواهد گرفت.

به زودی با حضور نخبگان، تحصیلگردگان، کلام دانان و دیگر بزرگواران جلسه‌ای برگزار شود و اعضای جم های مختلف (نظارتی، کلامی، فلسفی، اعتقادی، اجرای،...) در یک انتخابات به صورت رسمی انتخاب و معرفی شوند تا سایر بخش‌های ساختار نیز جاگذاری شده و حرکت، گام دیگری به جلو برود.

هم اکنون اعضا در حال تکمیل نفرات ساختار پیشنهادی هستند. ضمن این که در جلسه تاکید شد که تمام این مباحث پیشنهادی است و هر گونه پیشنهاد جدید قابل شنیدن و بررسی است.

 

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly