یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: اخبار ویژه
نمایش از 15 خرداد 1392 بازدید: 64605

khod-sozi

 

به گزارش خبرگزاری یارسان:

به دنبال هتك حرمت به يكي از يارسانيان همدان و هجمه‌هائي كه رنگ و بوي تازگي ندارد در مورخة 14/3/1392 آقاي حسن رضوي برابر فرمانداري همدان به نشان اعتراض از عملكرد سيستم حكومتي جمهوري اسلامي ايران خود را به آتش مي كشد كه با سوختگي 60 درصد روانة بيمارستان مي شود. در پي اين اتفاق و بي عدالتي مهندس نيكمرد طاهري نيز در صبح روز 15/3/1392 به همراه دوستش مهرداد رحماني كه از قبل با هم هماهنگ بوده تا از صحبتهاي نيكمرد و همچنين از خود سوزي وي فيلمبرداري كند در روبروي فرمانداري همدان خود را به آتش مي كشد و در نهايت به مقام شهادت مي رسد. پس از آنكه شهيد مهندس نيكمرد طاهري در صحت و سلامت كامل علت خود سوزي را بي عدالتي و اجحاف و هجمه‌هاي بي امان افراد مخبط در سيستم حكومتي جمهوري اسلامي عنوان مي كند و خود را به آتش مي كشد مأمورين امنيتي او را به بيمارستان اعزام و دوست وي مهرداد رحماني را دستگير و دوربين او را ضبط مي كنند. آقاي مهرداد رحماني هنوز در بازداشت به سر مي برد و از آزادي وي خبري نيست. نقل است كه در همدان فضائي بسيار امنيتي حاكم است كه گويا بر اساس گفته‌هاي مردم حكم تيرهم داده شده است.

 

 

 

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly