یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: اخبار ویژه
نمایش از 22 خرداد 1392 بازدید: 2245

پيكر شهيد سيد حسن رضوي صبح امروز چهارشنبه 1392/3/21 تحت نظارت و تدابير نيروهاي امنيتي از همدان به سمت جايگاه و مقام قلندر واقع در پل شكستة همدان با حضور هزاران نفر از يارسانيان مناطق مختلف ايران تشيع شد. عده‌اي از يارسانيان بر سر مزار از وضعيت موجود اعتراض كرده و طي صحبتهائي اين تبعيض‌ها را محكوم كردند. و در آخر باز طومار و بيانيه ارائه و به سمع و نظر يارسان به جهت امضاء رسيد. بيانية آخر كه توسط طيب طاهري نوشته شده به اين شكل مي باشد:ديگر از گزينش و سركوب و توهين و اجحاف و تبعيض و قانون شكني و ناديده انگاشتن موجوديتِ چندين ميليوني نمي نويسم، چراكه آنقدر نوشته شد كه ديگر دوران گذار هم گويا حوصله‌اش به سر آمده و ظاهراً قصد ندارد كه بگذرد. از شرف و پاكي وجود يارساني ديگر نوشته نمي شود كه در عمل ناگفته پيداست. از اصالت و ميهن پرستي يارساني گفته نمي شود كه كارنامة وي نه ، موجوديت و راسخ بودنش بر تفكر گواه آن است. از دو شهيد عزيز يارساني مي نويسم كه با دادن هزينه شرايط براي احقاق حق و ابراز موجوديت را فراهم آورده‌اند، چراكه :
چراغ كه نوكش نه‌وري وه مقراز                   سفته مه‌گيَروَ شه‌وقش موَ بيَ هاز
مه‌بوَ هه‌ر مقراز دايم وه كار بوَ                     تا شوعله‌ي چراغ نوورش وسيار بوَ
پس بر اين اساس و آنچه كه در بيانية قبل نيز عنوان شد، جامعة يارساني خواستار رسيدگيِ نهائي به وضع اسف بار جامعة يارساني دارد، يعني در تدوين آتيِ قانون اساسي بايد اسم يارساني در اصل 13 گنجانده شود و تا آن زمان با صدور بخشنامه به ادارات و ارگانهاي دولتي اين مهم را به شكل قانون تعريف كنند. اصل 19 قانون اساسي مي بايست كه رعايت و لحاظ گردداصل 15 كه در خصوص زبانهاي محلي و چاپ و نشر است كه عملاً و گاهاً تا صد در صد نا ديده گرفته مي شود مي بايست رعايت گردد.
همانگونه كه گفته شد تحقق و اجرائي كردن اين اصول مستلزم پا در مياني كردن و دستور مقام معظم رهبري است. پس تمام سعي و تلاش ما جامعة يارساني حفظ آرامش و ثبات بوده و هست، اما اگر چنانچه اين مهم تا قبل از چهلم شهيد محقق نشود، آنگاست كه پيران و سادات عظيم الشأن سكوت را شكسته و از حيثيت خود به پشتوانة مريدان دفاع مي كنند. پس در آن صورت وضع به گونه‌اي ديگر خواهد شد.
در آخر ما جامعة يارساني تمام اين بي قانونيها را بار ديگر محكوم كرده و خواستار دستور مقام رهبري به جهت پيگيري و پذيرش طومار امضاء شده هستيم.

جامعه يارسان

hasan-razavi

hasan-razavi 1

hasan-razavi 2

hasan-razavi 3

hasan-razavi 4

hasan-razavi 5

hasan-razavi 6

hasan-razavi 7

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly