یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: اخبار ویژه
نمایش از 20 شهریور 1393 بازدید: 1585

شماری از کاکه‌ییان عراق در مقابل لنز دوربین های خبری حاضر شده و اظهار کردند  "کاکه‌یی‌ها مسلمان بوده و هستند " و از وزارت فرهنگ اقلیم کردستان عراق خواستند، اشخاصی که در این آیین خود را از اسلام جدا می‌دانند را نپذیرفته و راه ندهند.

 

مشروح خبر از رووداو تی وی:

 

 

 

 

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly