یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: اخبار ویژه
نمایش از 06 مرداد 1399 بازدید: 146

 

استاد ارجمند جناب پرفسور مسعود گلزاری به دیار حق پیوست.

درگذشت کسی که کتاب کرمانشاهان و کردستانش مرجعی بس سترگ بود در شناسانیدن این خطه. استادی که هزاران دانشجو را پرورانید و با تحقیقاتش گره گشای راه باستانشناسی بود. یک یارسانی معتقد و اخلاق مدار که ماحصل زحماتش برای هر کسی که یک بار او را ملاقات کرده بود افتخار و مباهات می آورد. راسخ بر باور و اندیشه اش، آگاه و اندیشمند. فقدانش ضایعه ای بزرگ بر پیکره ی علمی ایران و کرمانشاهان است. تحقیقات جدید و ویراستاری بر کتاب کرمانشاهان و کردستان که آنرا به چند جلد رسانیده بود را مع الأسف تا خودش در قید حیات بود به چاپ نرسانید.
انستیتو فرهنگی یارسان یاد و خاطره ی این بزرگ مرد را گرامی میدارد و برای روح ایشان علو درجات و تعالی در دون طلب میکند.

http://irannationalmuseum.ir/fa/wp-content/uploads/2018/10/DSC_0166.jpg

    5google plus   3 youtube   2 instagram   4 telegram 

       1twitter    facebook   rss     

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly