یارسان

« دين حقيقت و بينش ياري يك تفكر ايلياتي و عشيره‌اي نيست كه براي محاسبات آن راهكاري سنتي بدون دخيل دادن علم و هر آنچه كه در حوزه‌ي نظامنديِ كائنات تعريف دارد در نظر گرفته شود. در واقع هر چقدر كه اشراق و مفاهيم يك تفكر بالاتر باشد، مباحث و گفتمان مربوط به آن نيز تخصصي‌تر و مشكل‌تر مي نماياند. پس ما نمي‌بايست كه مفاهيم را به اندازه‌ي وجود خود پائين بكشيم تا كه به گونه‌اي گردد كه هيچگاه عزم جزم براي بالا كشيدن و سعي براي فهميدن در خود پيدا نكنيم.»

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: تازه های نشر
نمایش از 30 تیر 1396 بازدید: 787

photo 2017-07-20 23-21-04

 

طیب طاهری - نگاهی بر نسخ کلامی یارسان، فصلنامه کشکول، سال دوم، شماره 3،پیاپی 7، بهار 1396

 

کشکول

فصلنامه اختصاصی نسخه­ های خطی 

 

برای تهیۀ اشتراک سال دوم عدد 1 را به شماره تلفن 09357270031 ارسال فرمایید.

 

 

googlefacebook

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly